Toegankelijkheid
The Keyword Nederland

Google News Initiative

Tientallen Nederlandse lokale nieuwsorganisaties krijgen steun van Google’s noodfondsZo’n 70 lokale nieuwsorganisaties in Nederland ontvangen een bijdrage uit het speciale noodfonds dat Google vorige maand heeft opgezet om lokaal nieuws te steunen. Lokale nieuwsorganisaties worden hard getroffen door het coronavirus. Het Journalism Emergency Relief Fund , zoals het fonds officieel heet, steunt wereldwijd ruim 5.300 kleine tot middelgrote nieuwsorganisaties met bedragen uiteenlopend van 5.000 tot 30.000 dollar. Dat betekent dat Google tientallen miljoenen euro’s aan steun biedt. Duizenden aanvragen wereldwijd In slechts twee weken tijd ontving Google meer dan 12.000 aanvragen uit 140 landen. Elke aanvraag werd beoordeeld op basis van een aantal criteria : zo moet de aanvrager lokaal opereren, een specifiek geografisch gebied bedienen en het te ontvangen bedrag inzetten om continuïteit te waarborgen. Ongeveer de helft van de aanvragen voldeed aan de criteria; een klein aantal aanvragen moet nog worden beoordeeld. In Europa worden ruim 1200 lokale nieuwsorganisaties gesteund.

Kaart van de Newsroom die over de hele wereld is opgericht.

Waarom? De nieuwssector staat vanwege het coronavirus voor acute uitdagingen, onder meer door dalende advertentie-inkomsten en andere inkomstenstromen. Lokale nieuwsorganisaties hebben het daarbij extra zwaar, omdat ze vaak krappere marges hebben en nog afhankelijker zijn van advertenties. Google wil de sector graag steunen in deze buitengewone situatie. Het noodfonds voor lokale nieuwsorganisaties is één van de stappen die Google zet om te helpen tijdens de coronacrisis. Het Google News Initiative verwacht de komende weken meer aankondigingen te doen en blijft zich zoals altijd inzetten voor een duurzame nieuwsindustrie in een wereld die steeds digitaler wordt.