Toegankelijkheid
The Keyword Nederland

Datacenters & infrastructuur

Uitbreiding van ons datacentrum in EemshavenDe vestiging van ons in de Eemshaven heeft sinds 2014 een positieve bijdrage opgeleverd van EUR 800 miljoen aan de Nederlandse economie. Dit blijkt uit onderzoek door adviesbureau Copenhagen Economics dat vandaag is gepubliceerd. We hebben de afgelopen jaren in de regio voor 950 miljoen euro geïnvesteerd en gemiddeld heeft de komst van ons datacentrum 2.200 banen opgeleverd in de periode 2014-2017, voornamelijk gerelateerd aan de bouw. We hebben besloten om ons datacentrum de komende jaren uit te breiden en hiervoor 500 miljoen euro te investeren. Daarmee komt onze totale investering uit op bijna 1,5 miljard euro.

Ons datacentrum maakt diensten zoals Gmail, Maps en YouTube mogelijk. Elke dag neemt de vraag naar Google-diensten nog toe en onze infrastructuur van datacenters volgt datzelfde ritme. Om aan deze snel groeiende vraag van consumenten en bedrijven te voldoen wordt het datacentrum in de Eemshaven de komende jaren uitgebreid.

Betrokkenheid bij de regio

Google heeft de Eemshaven locatie destijds gekozen om verschillende redenen, waaronder de uitstekende infrastructuur, snelle glasvezelverbindingen en de beschikbaarheid van duurzame energiebronnen. Maar evenzo belangrijk is voor ons de steun van de lokale gemeenschap. We zijn blij dat we een bijdrage aan de gemeenschap kunnen leveren, niet alleen met de creatie van banen maar ook door te investeren in lokale projecten. Met de aangekondigde uitbreiding van ons datacentrum en de investering die daarmee samengaat bevestigen we nogmaals onze betrokkenheid bij de regio.

Google-logo in hun datacenter in Groningen.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat was vandaag aanwezig tijdens de bekendmaking vandaag van het onderzoek en de uitbreiding. “De uitbreiding van Google’s datacenter toont aan dat Groningen internationale technologiebedrijven veel te bieden heeft, zoals voldoende hernieuwbare energie, goed geschoold personeel en uitstekende ICT-verbindingen. Google heeft aangetoond ook Groningen veel te kunnen bieden zoals werkgelegenheid, inkomsten voor lokale toeleveranciers, investeringen in natuurprojecten en een coderingsprogramma voor de jeugd. Door de bouw van dit datacenter wordt de regio bovendien nóg aantrekkelijker voor andere internationale technologiebedrijven. Dit is, kortom, een samenwerking waarvan iedereen hier in de provincie Groningen profiteert”, aldus de Minister.

Burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond plaatst de Google-pin waar de uitbreiding van het datacenter komt te staan.

Burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond plaatst de Google pin waar de uitbreiding van het datacenter zal komen. Left to right: Patrick Brouns (Provincie Groningen), René Paas (Commissaris van de Koning Provincie Groningen),  Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat), Burgemeester Marijke van Beek (Eemsmond) en Dieter Kern (Google)

Impact op lokale gemeenschap

Uit het onderzoek van Copenhagen Economics blijkt dat de vestiging van het datacentrum in de regio verschillende extra voordelen oplevert voor de lokale gemeenschap. Zo creëert het banen in dit gebied in onder meer IT, elektronica en mechanica, catering en beveiliging. Ook kan het andere bedrijven stimuleren om te investeren in de regio en delen we technische- en operationele kennis. We dragen de lokale gemeenschap een warm hart toe en steunen daarom lokale gemeenschapsinitiatieven, onder meer door samenwerking met onderwijsinstellingen en organisaties op het gebied van natuurbeheer. Een nieuwe ronde voor het aanvragen van financiële ondersteuning voor lokale projecten start vandaag.


Feiten en cijfers

- Het Google datacentrum in de Eemshaven is geopend in 2016.

- Op de site van het datacentrum zelf werken momenteel ongeveer 250 mensen, zoals IT-specialisten, ingenieurs, beveiligers, catering medewerkers en facility managers.

- Het gemiddelde van 2200 banen in de periode 2014-2017 heeft betrekking op zowel mensen die in het datacentrum zelf werken, maar met name ook op banen bij de bouw en de aanleg infrastructuur (direct), banencreatie bij leveranciers in de waardeketen (indirect) en banencreatie door consumptie door deze groep in de lokale gemeenschap.

- Rondom het datacentrum steunt Google 6 lokale gemeenschapsprojecten: Coding with Google op basisscholen in samenwerking met de Hanzehogeschool, de bijen-app Bee-App, een bijen en vlinder toevluchtsoord in Uithuizen, vlogcursussen voor ouderen via SIBTv, de organisatie ANOG en de Werkgroep Grauwe Kiekendief.

- Het datacentrum in Eemshaven was het eerste datacentrum van Google wereldwijd dat vanaf dag 1 voor 100% voorzien werd van duurzame energie.

- In Nederland heeft Google overeenkomsten gesloten met windparken in Delfzijl en in Zeeland (Krammer en Bouwdokken) en met zonne energie park Sunport in Delfzijl voor de afname van duurzame energie voor het datacentrum.