Toegankelijkheid
The Keyword Nederland

Privacy & beveiliging

Bureau Jeugd & Media, Safer Internet Centre en Google introduceren lesprogramma De InternetHeldenHet internet wordt door ouders van Nederlandse jongeren gezien als een verrijking voor het leven van hun kind, maar ruim 1 op de 3 ouders maakt zich ook weleens zorgen over de veiligheid van hun kind online. Om jongeren te laten leren over online veiligheid zien ouders een verantwoordelijkheid voor zichzelf, maar ook voor scholen (63%, de overheid (55%) en/of techbedrijven (36%). Bureau Jeugd & Media, Safer Internet Centre en Google hebben daarom de handen in elkaar geslagen en introduceren De InternetHelden , een nieuw (les)programma voor docenten, ouders en scholieren tussen de 12 en 15 jaar over digitaal burgerschap en veiligheid online.

Lespakket over online veiligheid, toolkit voor ouders

Het programma De InternetHelden bevat een lespakket over online veiligheid, te gebruiken door docenten, een toolkit voor ouders en digilessen voor in de klas. Het programma is gratis en voor iedereen beschikbaar op g.co/deinternethelden . Daarnaast zullen in samenwerking met de partners ter ondersteuning van het programma verschillende workshops voor docenten en ouderavonden georganiseerd worden.

Kwart ouders heeft weinig zicht op online activiteiten kind

Uit onderzoek van Ipsos* onder ouders van jongeren in de leeftijd 12-15 blijkt dat 26% van de ouders weinig zicht heeft op de online activiteiten van hun kind. Wel wordt er thuis regelmatig met kinderen gesproken over online veiligheid – 9 op de 10 ouders snijdt het onderwerp minimaal eens per maand aan. Ook heeft de meerderheid (70%) regels met hun kinderen afgesproken over het online gedrag, met name over beeldschermtijd en het inzien van de geschiedenis van hun online activiteiten.
Ouders vinden het vooral belangrijk dat hun kinderen leren over cyberpesten, beveiliging van gegevens en privacy. Bijna de helft (49%) van de ouders vindt zichzelf goed geïnformeerd over online veiligheid van kinderen. Ouders vinden dat middelen en richtlijnen over online veiligheid behalve door henzelf (59%) vooral aangeboden zouden moeten worden door de school (63%), de overheid (55%) en/of techbedrijven 36%.

Onderwerpen lesprogramma De InternetHelden

Bureau Jeugd & Media, Google en Safer Internet Centre spelen in op deze zorgen met het programma De InternetHelden voor ouders en docenten van 12-15 jarigen waarin de volgende onderwerpen centraal staan:

  1. Verstandig delen – Nadenken voordat je informatie deelt met anderen: wat, wanneer, hoe en met wie.
  2. Val niet voor vals – Het kritisch beoordelen van online teksten (zoals phishing en nepnieuws).
  3. Beveilig je geheimen – Jezelf beschermen tegen online risico's, zoals cyberpesten, gehackt worden en oplichterij.
  4. Met aardig doen kom je verder – Je fatsoenlijk gedragen: vriendelijk, respectvol en met begrip voor andermans privacy.
  5. Blijf er niet mee zitten – Hulp vragen in lastige situaties: bij wie en hoe?

Het programma De InternetHelden wordt onderschreven door EOKM, Helpwanted.nl, Mediaopvoeding.nl, Ouders & Onderwijs en Veiliginternetten.nl. De materialen voor leerkrachten sluiten aan op het model Digitale geletterdheid van SLO en Kennisnet en de voorstellen voor Digitale geletterdheid van Curriculum.nu.

Rap van Meester Hidde over online veiligheid

Aardrijkskundeleraar Meester Hidde maakte een rap met enkele tips voor jongeren over online veiligheid: Meester Hidde - No Cape

Meester Hidde - No cape (De InternertHelden)
10:25

Combinatie van lessen op school en ondersteuning ouders

Justine Pardoen, Bureau Jeugd & Media : ‘Wat uniek is aan De InternetHelden, is de combinatie van lessen op school en de ondersteuning van ouders. Het vergroten van internetveiligheid van jongeren is echt iets wat je samen moet doen. Thuis het doorlopende gesprek, op school de nodige kennis. Maar dat in de klas leerlingen elkaars ervaringen en opvattingen horen, voegt ook iets wezenlijks toe. Ik ben blij dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren om dit te bieden aan ouders en scholen, zodat jongeren zich online veiliger kunnen gedragen.’
Marjolijn Bonthuis, Safer Internet Centre Nederland: ‘Het is onze missie om zoveel mogelijk kinderen en ouders meer te leren over online veiligheid. De InternetHelden is opgesteld in samenwerking met Bureau Jeugd & Media en Google en daardoor inhoudelijk compleet en toegankelijk. We verwachten dat het veel gezinnen zal helpen om zich veilig online te kunnen bewegen.’
Pim van der Feltz, directeur Google Nederland: ‘Wij vinden het belangrijk dat mensen het internet veilig en met vertrouwen kunnen gebruiken. We doen dit met producten die speciaal zijn ontworpen voor kinderen en gezinnen, en nu ook met het programma InternetHelden. Hiermee helpen we in samenwerking met Bureau Jeugd & Media en Safer Internet Centre kinderen en hun ouders om zo bewust en veilig mogelijk op het internet te zitten.’

Foto van mensen bij het Internet Heroes-programma.

*Ipsos heeft eind 2019 een onderzoek gedaan naar de meningen van ouders over de online veiligheid van hun kinderen. Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van online interviews onder een representatieve steekproef van 509 ouders van kinderen in de leeftijd van 12-15 jaar.

Folder van een onderzoek over de online veiligheid van kinderen.