Toegankelijkheid
The Keyword Nederland

Chromebooks

Nederlandse leerkrachten transformeren klaslokalen met ChromebooksToen ik in 2014 naar Amsterdam verhuisde, maakten al enkele gepassioneerde leerkrachten werk van digitaal lesgeven en leren met behulp van Google-tools. Scholen zoals het Corlaer College, een school voor voortgezet onderwijs in Nijkerk, werkten toen al met Chromebooks. De jaren erna nodigden instellingen zoals Corlaer anderen uit in hun school om wat op te steken van hun aanpak. Zo zag ik ook dat leerkrachten hun verhalen en ervaringen met elkaar deelden in communities zoals Google Educator Groups.

Kinderen die Chromebooks gebruiken.

Een rode draad die ons opviel in al die scholen was dat leerkrachten Chromebooks gebruikten om leren toegankelijker te maken en zo leerlingen voor te bereiden op een toekomst waarin digitale vaardigheden onmisbaar zijn. “De rol van scholen in onze maatschappij evolueert. Ze zijn niet langer een doorgeefluik van feiten en theorieën. Leerlingen moeten net zo goed andere vaardigheden verwerven zoals samenwerken, communiceren, reflecteren en onderzoeken, als voorbereiding op hun rol in onze maatschappij”, zegt Ronald Schaefer, Plv. Rector van het Corlaer College.
Deze door scholen aangestuurde beweging introduceerde Chromebooks en G Suite in meer klaslokalen. Dit bood leerlingen de kans om samen te werken en efficiënt en effectief van elkaar te leren. Sindsdien is het gebruik van Chromebooks in Nederland snel toegenomen. Tegelijk hebben partners zoals  Cloudwise, Heutink ICT en Prowise die overstap bevorderd door in samenwerking met Nederlandse IT-beheerders en leerkrachten een ecosysteem van tools te ontwerpen die de functionaliteit van de Beheerdersconsole van G Suite en de G Suite for Education-ervaring voor leerlingen en Chromebooks uitbreiden. Een van die tools is bijvoorbeeld de “COOL picture login” van Cloudwise. Hiermee kunnen leerlingen zich al vanaf jonge leeftijd eenvoudig aanmelden op hun Chromebooks. Een e-mailadres en wachtwoord onthouden hoeft zo niet meer.
Ook in het Ds. Pierson College gebruiken leerlingen G Suite en Classroom om op hun eigen tempo en op hun eigen manier te werken. Leerkrachten kunnen nagaan waar leerlingen zich precies bevinden in het leerplan en rekening houden met verschillen tussen leerlingen. ‘Voor het vak Engels heb ik soms wel dertig leerlingen in mijn klas. En op geen enkel moment volgt ook maar een van hen precies dezelfde les. Als leerkracht kun je zo meer als coach optreden’, zegt Frank Klumpers, een IT-coördinator aan het Ds. Pierson College.
Scholen in de Dr. Schaepmanstichting bereiden leerlingen voor op een digitale toekomst. Ze laten hen bijvoorbeeld hun eigen Google Sites maken en koppelen deze aan Google Classroom en Google Formulieren, om zo hun eigen digitale portfolio's te creëren. Björn de Wals, ICT-coördinator van de school, licht toe: ‘Dit portfolio zal alles bevatten wat ze maken. Als ze trots zijn op een project of tekening of op iets wat ze in elkaar hebben geknutseld, kunnen ze dat delen met hun ouders en grootouders.’

Leerlingen op een basisschool die Chromebooks gebruiken.

Leerlingen in een basisschool gaan aan de slag met G Suite for Education

Vooraanstaand marktanalist Futuresource publiceerde een nieuw rapport dat aantoonde dat Chromebooks in 2018 de beste verkochte apparaten waren in scholen in de Benelux. Met die cijfers voegt de Benelux zich bij de Verenigde Staten, Canada, Zweden en Nieuw-Zeeland, waar de Chromebook ook het apparaat bij uitstek is in klaslokalen.
Vandaag zijn er wereldwijd 80 miljoen leerkrachten en leerlingen die gebruikmaken van G Suite for Education. Er zijn ook 40 miljoen leerlingen en leerkrachten die vertrouwen op Google Classroom om hun lessen in goede banen te leiden en creatieve leertechnieken te ondersteunen. Tegelijk openen Chromebooks voor nog eens 30 miljoen leerlingen deuren naar een wereld van mogelijkheden tijdens en na de les.
Ik weet zeker dat leerkrachten in Nederland mij de komende jaren zullen blijven verrassen met hun toepassingen van technologie in het klaslokaal en dat zij leren ook toegankelijker zullen maken voor iedere leerling. En dat is tenslotte het echte doel waar we naar streven.