Przejdź do głównego menu
Blog Google Polska

Google Workspace

Nowy wymiar współpracy w Google WorkspacePo ponad roku zdalnej pracy, wiele osób odczuwa symptomy cyfrowego zmęczenia. Podczas pandemii miliony pracowników pokonywały dzielące ich fizyczne odległości właśnie dzięki technologiom cyfrowym: byliśmy bardziej dostępni, uczestniczyliśmy w ogromnej liczbie wirtualnych spotkań i korzystaliśmy z zawrotnej liczby narzędzi i aplikacji. Częścią naszej misji, jaką jest zbudowanie przyszłości pracy, jest stawienie czoła tym wyzwaniom przy pomocy Google Workspace.
Jak ogłosiliśmy dziś na konferencji I/O, wprowadzamy Smart Canvas - nowy zestaw aktualizacji, która wynosi współpracę w Google Workspace na nowy poziom. Na przestrzeni najbliższych miesięcy będziemy wprowadzać ulepszenia, które ułatwią utrzymywanie kontaktu, skupienie na zadaniach oraz przekształcanie pomysłów w konkretne projekty.

W sposób szczególny skupiamy się na udoskonalaniu aplikacji takich jak Dokumenty, Arkusze i Prezentacje, z których codziennie korzystają setki milionów osób, by uczynić je jeszcze bardziej elastycznymi, interaktywnymi i inteligentnymi. W ramach aktualizacji Smart Canvas udostępniamy treści i możliwości, które wzbogacają i ulepszają doświadczenie współpracy w Google Workspace.

Kiedy 15 lat temu udostępniliśmy Dokumenty i Arkusze Google, aplikacje te pokazały światu nowy sposób pracy. Umożliwiły pracę zespołową w dowolnym czasie i miejscu - stanowiło to jaskrawy kontrast w porównaniu ze starszymi narzędziami, które zostały zaprojektowane z myślą o pracy indywidualnej, przy biurku. Od ponad dekady zmieniamy myślenie o dokumentach, które przestały być zwykłymi kartkami papieru na komputerze, a stały się zestawami połączonych ze sobą treści, dostępnymi za pośrednictwem internetu, nad którymi można wspólnie pracować.

Film
10:25

Bardziej elastyczne i pomocne metody współpracy 
Ewolucja hybrydowego modelu pracy powoduje, że wyzwania dotyczące poprawy jakości współpracy stają się coraz pilniejsze. W jaki sposób zespoły pracowników mogą utrzymać koncentrację i kontakt podczas wspólnej pracy, niezależnie od tego, gdzie się znajdują? Dzięki Smart Canvas coraz lepiej integrujemy wszystkie usługi oferowane w ramach Google Workspace, co ułatwia współpracę niezależnie od miejsca. 

Na przykład wykorzystujemy już istniejące i używane funkcje - oznaczanie przy pomocy @ - by otworzyć nowe możliwości współpracy. Nowe interaktywne elementy - inteligentne okienka, szablony i checklisty - będą łączyć współpracowników, treści i wydarzenia tak, by doświadczenie korzystania z narzędzi było ułatwione.

Już teraz, gdy zostanie wspomniana osoba w dokumencie używając “@”, inteligentne okienko wyświetli o niej dodatkowe informacje, takie jak lokalizacja, stanowisko czy dane kontaktowe. Od dzisiaj wprowadzamy w Dokumentach nowe inteligentne okienka, które zasugerują rekomendowane pliki i spotkania. Aby uruchomić to okienko, wystarczy po prostu wpisać "@", by wyświetlić listę sugerowanych plików, współpracowników i wydarzeń. Za pomocą przeglądarki czy urządzenia mobilnego współpracownicy mogą szybko przeglądać listę spotkań, współpracowników lub powiązane dokumenty, a wszystko to bez konieczności otwierania nowej karty. W nadchodzących miesiącach inteligentne okienka pojawią się także w Arkuszach.

Wpisz @, by otworzyć inteligentne okienko z listą sugerowanych plików, współpracowników i spotkań.

Dodatkowo ułatwiamy prowadzenie projektów poprzez usprawnianie przepływu informacji w zespołach. Od dziś w Dokumentach - w przeglądarce i na urządzeniach mobilnych - są dostępne tzw. checklisty, a wkrótce udostępnimy możliwość przypisywania zadań w checkliście współpracownikom. Ten element będzie wyświetlany również w Liście zadań Google, co ułatwi zespołom zarządzanie listą rzeczy do zrobienia w projekcie. 

Wprowadzamy również szablony tabel w Dokumentach. Tabele do głosowania pozwolą łatwo zbierać opinie zespołu, a tabele do śledzenia projektów pomogą użytkownikom w bieżącym monitorowaniu postępów. Nowy szablon dokumentu do tworzenia notatek ze spotkań będzie automatycznie importować wszelkie istotne informacje z zaproszenia na spotkanie z Kalendarza, w tym inteligentne okienka dla uczestników i załączone pliki.

Szybko dodaj tabelę do głosowania, oznacz właściwych współpracowników i stwórz checklistę, aby przypisać zadania


Dzięki formatowi bez podziału na strony w Dokumentach, będzie można usunąć ograniczenia wyznaczane przez marginesy i krawędzie stron, aby stworzyć powierzchnię, która rozszerzy się do każdego urządzenia lub ekranu, ułatwiając pracę z szerokimi tabelami, dużymi obrazami lub szczegółowymi uwagami w komentarzach. A gdy trzeba wydrukować plik lub przekonwertować go do pliku PDF, będzie można łatwo powrócić do widoku z podziałem na strony. 

Jednocześnie będzie można przełączać się między nowymi widokami w Arkuszach, aby lepiej zarządzać danymi i z nich korzystać w przeglądarce i na urządzeniach mobilnych. Jako pierwszy wprowadzimy widok osi czasu, który ułatwi i przyspieszy śledzenie zadań, umożliwiając użytkownikom organizowanie zasobów według właściciela, kategorii, kampanii lub dowolnego innego kryterium. Korzystanie z dynamicznej, interaktywnej osi czasu usprawnia zarządzanie kampaniami marketingowymi, ważnymi etapami w projektach, harmonogramami i współpracą między zespołami.

Łatwiejszy kontakt między współpracownikami, niezależnie od miejsca z którego pracują

Dzięki aktualizacjom Smart Canvas i innowacjom w Google Meet ułatwiamy zaangażowanie całego zespołu we współpracę, aby pomóc ludziom dzielić się pomysłami i wspólnie rozwiązywać problemy, niezależnie skąd pracują. W ramach tych działań lepiej integrujemy ze sobą narzędzia do komunikacji i współpracy, dzięki czemu użytkownicy będą mogli włączać treści, nad którymi pracują do prowadzonych rozmów i odwrotnie. 

Od dziś wprowadzamy możliwość prezentowania treści w Google Meet bezpośrednio z aplikacji, w której zespoły pracują - Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji w przeglądarce. Przechodzenie między współpracą nad plikami a rozmową na żywo bez przerywania pracy pomaga zespołom w skupieniu się na zadaniu. Jesienią wprowadzimy także Google Meet bezpośrednio do Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji, co pozwoli ludziom widzieć się i słyszeć w trakcie współpracy nad plikami.

Napisy na żywo i tłumaczenia w Google Meet będą również odgrywać kluczową rolę w utrzymywaniu kontaktu między pracownikami w rozproszonych zespołach. Obecnie oferujemy napisy na żywo w pięciu językach i pracujemy nad kolejnymi. Jeszcze w tym roku wprowadzimy tłumaczenia napisów na żywo, począwszy od angielskich napisów tłumaczonych na hiszpański, portugalski, francuski lub niemiecki, a w przyszłości pojawią się kolejne języki. 

Dzięki ostatnim usprawnieniom w Google Meet dajemy użytkownikom większą kontrolę i elastyczność w trakcie spotkań, w tym więcej miejsca, by widzieć współpracowników i treści, a także możliwość przypinania treści i rozmów wideo. Pomagając w walce ze zmęczeniem wirtualnymi spotkaniami, dajemy także możliwość wyłączenia własnej transmisji. 

Ponieważ wiemy, że podczas wspólnej pracy wiele rzeczy może dynamicznie się zmieniać, ułatwiamy zespołom przekazywanie informacji zwrotnych na bieżąco i bezpośrednie przejście od rozmów do tworzenia treści. Zespoły mogą teraz bezpośrednio przechodzić od dyskusji na Czacie do wspólnego tworzenia i przeglądania treści. Tworzenie i edytowanie Arkuszy i Dokumentów w pokojach Czatu jest już dostępne w przeglądarce, a w nadchodzących tygodniach włączymy tę funkcję dla Prezentacji. Aby współpracownicy mogli śledzić wzajemne reakcje w trakcie pracy, w najbliższych miesiącach wprowadzimy emotikony w Dokumentach.

Pracuj mądrzej i bezpieczniej 
Google Workspace już teraz wykorzystuje inteligentne funkcje, które pozwalają ludziom w najlepszy sposób wykorzystywać czas i utrzymywać uwagę. Dla przykładu: co miesiąc Dokumenty proponują dwa miliardy sugestii gramatycznych, a funkcje Priorytetowe i Szybki dostęp w Dysku skracają czas wyszukiwania plików o 50%. 

Aby pomóc wszystkim pracować mądrzej, w ciągu najbliższych kilku miesięcy wprowadzimy dodatkowe funkcje wspierające pisanie w Dokumentach w przeglądarce. Będą one wyświetlać ostrzeżenia o możliwych słowach obraźliwych, a także innych sugestiach stylistycznych, które przyspieszą edycję materiałów i poprawią przejrzystość tekstu. Dodajemy również szerszy zakres analizy wspomaganej w Arkuszach w przeglądarce, z sugestiami, które ułatwią wszystkim wyciąganie wniosków z danych, nie tylko analitykom. Inteligentne rozwiązania w Arkuszach pomogą w tworzeniu formuł i rozwiązywaniu problemów, co przyspieszy analizę danych i zmniejszy liczbę błędów.

Przyspiesz analizę i zredukuj liczbę błędów dzięki sugestiom w formułach

W miarę rozwoju zestawu aktualizacji Smart Canvas będziemy ułatwiać firmom łączenie innych aplikacji i narzędzi, na których polegają, z Google Workspace. Od wielu lat wspieramy tworzenie różnych dodatkowych funkcji, które eliminują przeszkody we współpracy - od dodawania podpisów elektronicznych bezpośrednio w Google Workspace za pomocą DocuSign po łącznik Salesforce integrujący się z Arkuszami. Aby pomóc ludziom pracować jeszcze mądrzej, ogłosiliśmy niedawno, że AppSheet Automation został udostępniony dla wszystkich użytkowników, dzięki czemu można zautomatyzować czasochłonne zadania, takie jak zatwierdzanie faktur czy proces przyjmowania nowych pracowników - bez konieczności pisania choćby jednej linijki kodu.

W przyszłości planujemy stworzenie dodatkowych interfejsów API, aby można było integrować potrzebne informacje i zadania z innych narzędzi bezpośrednio do elementów wprowadzonych w zestawie Smart Canvas, takich jak inteligentne okienka, checklisty i szablony tabel. 

A ponieważ zaufanie jest podstawą współpracy w ramach Google Workspace, dziś uruchamiamy także zaawansowane funkcje, które pomogą chronić użytkowników przed zagrożeniami bezpieczeństwa podczas wspólnej pracy.

Nowy wymiar współpracy i rzeczywiste innowacje 
Chociaż nie ma jednego, uniwersalnego sposobu współpracy, wiemy od naszych klientów, że zmiana sposobów pracy prowadzi do prawdziwych innowacji. 
"Google Workspace pozwala na nowy sposób wspólnej pracy. Dzięki niemu nasze zespoły na całym świecie - niezależnie od tego, czy są w biurze, w domu, czy przy półce w sklepie spożywczym - mogą pracować bardziej elastycznie i wdrażać nowe pomysły na odpowiadanie na potrzeby klientów. "- Thibaud Cainne, dyrektor ds. infrastruktury technicznej i cyfrowego miejsca pracy w Carrefour

"Transformacja odbywa się na wszystkich poziomach i często w ramach każdego narzędzia. Byliśmy w stanie przenieść 17 000 naszych pracowników z Excela na Arkusze Google w ciągu zaledwie sześciu miesięcy, pokazując jak możemy zoptymalizować, zautomatyzować i połączyć arkusze kalkulacyjne i ich dane. Taki rodzaj współpracy tworzy prawdziwe innowacje dla naszych klientów."- Monica Andrea Diaz Pinzon, szefowa ds. transformacji cyfrowej (projekty specjalne), Banco Davivienda 

"Zbudowaliśmy cyfrowy hub na platformie Google Workspace, aby zmienić sposób, w jaki kontaktujemy się z pracownikami i partnerami w wielu lokalizacjach i organizacjach. Umożliwiło to uruchomienie dużych projektów badawczych w ciągu kilku dni zamiast miesięcy, takich jak przeprowadzenie istotnych badań nad szczepionką COVID-19." - Justin Riordan-Jones, kierownik ds. systemów i informacji (badania), Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, National Institute for Health Research (Wielka Brytania).

W miarę jak Smart Canvas tworzy kolejną erę współpracy w Google Workspace, my staramy się dostarczać rozwiązanie, które jest elastyczne, pomocne i napędza innowacje w organizacjach z każdej branży. Wśród pracowników służb medycznych i porządkowych w terenie, w biurach i w innych, niezliczonych miejscach pracy Google Workspace będzie nadal zmieniać na lepsze to, jak wszyscy pracujemy.