Przejdź do głównego menu
Blog Google Polska

Sztuczna inteligencja

Prezentujemy wyniki badania „Nasze życie z AI”

Grafika prezentująca wyniki badania

Ludzie z całego świata wykazują duże zainteresowanie potencjałem AI jako technologii, która może zmienić nasze życie. Nie inaczej jest w Polsce. Liczba związanych z AI wyszukiwań w wyszukiwarce Google wzrosła w naszym kraju o 300% w minionym roku i o 1020% w ciągu ostatnich pięciu lat. Polacy wykazywali szczególne zainteresowanie pytając o podstawowe kwestie, takie jak „co to jest AI” oraz „jak działa AI”. Jednak nie tylko podstawowe pytania były obiektem zainteresowania, liczba wyszukiwań związanych z praktycznym wykorzystaniem sztucznej inteligencji także znacząco wzrosła. Zauważalny był wzrost o ponad 5000% w kategorii zapytań dotyczących „jak korzystać z AI”, „jak zadać pytanie AI” oraz „jak generować obrazy z pomocą AI”.

AI zmieni nasze życie

Dane o trendach wyszukiwania uzupełniają informacje zebrane w ramach przeprowadzonej przez Ipsos na zlecenie Google ankiety na temat AI. Wśród respondentów i respondentek z Polski, aż 73% osób stwierdziło, że dzięki sztucznej inteligencji nasze codzienne życie ulegnie zmianie i będzie wyglądało inaczej za pięć lat. Ankietowani przyznali również, że sztuczna inteligencja już wpływa na sposób, w jaki szukamy informacji (70%), uczymy się (65%), czy pracujemy (61%). Jednocześnie 54% osób entuzjastycznie podchodzi do możliwości oferowanych przez AI.

Pytani o to, na jakie obszary AI najprawdopodobniej wpłynie pozytywnie w ciągu najbliższych pięciu lat, respondenci i respondentki z Polski wskazują diagnozowanie i leczenie chorób (67%) oraz dostęp do informacji (70%). 53% ankietowanych uważa, że AI będzie miało pozytywny wpływ na sposób, w jaki pracują, piszą i tworzą, oraz ogólnie na jakość życia, a 60% respondentów twierdzi, że sztuczna inteligencja może pomóc im w zrozumieniu skomplikowanych tematów.

Dodatkowo, wyniki badania wykazują, że ponad 60% respondentów jest przekonanych, iż sztuczna inteligencja może istotnie wspomóc ich w zrozumieniu skomplikowanych tematów, a ponad połowa uczestników (57%), wyraża przekonanie, że Polska będzie w stanie pełniej wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w ciągu najbliższych pięciu lat. Uczestnicy badania (84%) przewidują także, iż w tym okresie sztuczna inteligencja będzie miała znaczący wpływ na większość miejsc pracy i różne branże. Co więcej, 70% z nich prognozuje, że sztuczna inteligencja będzie miała istotny wpływ na gospodarkę.

Ludzie z całego świata wykazują duże zainteresowanie potencjałem AI jako technologii, która może zmienić nasze życie. Nie inaczej jest w Polsce. Liczba związanych z AI wyszukiwań w wyszukiwarce Google wzrosła w naszym kraju o 300% w minionym roku i o 1020% w ciągu ostatnich pięciu lat. Polacy wykazywali szczególne zainteresowanie pytając o podstawowe kwestie, takie jak „co to jest AI” oraz „jak działa AI”. Jednak nie tylko podstawowe pytania były obiektem zainteresowania, liczba wyszukiwań związanych z praktycznym wykorzystaniem sztucznej inteligencji także znacząco wzrosła. Zauważalny był wzrost o ponad 5000% w kategorii zapytań dotyczących „jak korzystać z AI”, „jak zadać pytanie AI” oraz „jak generować obrazy z pomocą AI”.

Zaufanie do sztucznej inteligencji

W odpowiedzi na pytanie, jakim instytucjom ufamy w nadzorowaniu rozwoju AI z korzyścią dla społeczeństwa, Polki i Polacy biorący udział w badaniu częściej wskazywali instytucje akademickie (71%) i firmy technologiczne (70%) niż rząd (43%) czy międzynarodowe organizacje rządowe (55%). Większość ankietowanych przyznało, że preferuje podejście opierające się na współpracy: 78% respondentów uważa, że rząd i firmy technologiczne powinny wspólnie zająć się edukacją studentów i pracowników w tematach związanych ze sztuczną inteligencją, a 77% osób chciałoby tego typu współpracy przy nadzorowaniu rozwoju sztucznej inteligencji. Tylko 33% ankietowanych twierdziło, że powinniśmy przestać korzystać z AI i całkowicie wstrzymać rozwój tej technologii.

W Google wierzymy, że nasze podejście do AI musi być zarówno odważne, jak i odpowiedzialne. Oznacza to, że chcemy rozwijać AI z korzyścią dla społeczeństwa, jednocześnie rozwiązując problemy. Kierujemy się przy tym naszymi zasadami dotyczącymi AI. W przypadku naszych produktów – AI może pomóc w rozbudzaniu kreatywności z wykorzystaniem Barda i Gemini, zwiększyć wydajność podczas korzystania z narzędzi Google Workspace i zrewolucjonizować dostęp do wiedzy dzięki generatywnemu wyszukiwaniu. W odniesieniu do wyzwań społecznych – stosujemy AI, aby łagodzić skutki zmian klimatycznych i szukać sposobów na radzenie sobie z nimi. Zapewniamy prognozy powodziowe, śledzimy w czasie rzeczywistym granice pożarów lasów i pomagamy w redukowaniu emisji dwutlenku węgla poprzez zmniejszenie korków na drogach. W obrębie naszych pionierskich badań – AI pomaga naukowcom w dokonywaniu śmiałych postępów, jak w przypadku AlphaFold od Google DeepMind. Niedawno zaprezentowaliśmy nowe badania dotyczące tego narzędzia, które wykorzystuje AI do przyspieszania badań nad rozwojem leków i zwalczaniem oporności na antybiotyki.

Wiemy, że odpowiedzialne tworzenie modeli AI musi opierać się na wspólnym wysiłku, angażującym badaczy, specjalistów w zakresie nauk społecznych, ekspertów w branży, instytucje rządowe, twórców, wydawców oraz użytkowników korzystających z AI na co dzień.