Przejdź do głównego menu
Blog Google Polska

Google Meet

Google Meet w 2021: rok przyspieszonych innowacji2021 był dla nas wszystkich rokiem zmian, a pandemia wciąż wpływała na rolę, jaką technologia pełni w ułatwianiu nam wzajemnej komunikacji za pośrednictwem wideo. Google Meet miał w tym swój znaczący udział, umożliwiając przyjaciołom, rodzinom i współpracownikom z całego świata bezpieczne spotkania. 
Jak widać w ostatnim globalnym badaniu Economist Impact (październik 2021), praca hybrydowa stała się standardem dla wielu osób, co tylko podkreśla potrzebę przeprowadzania jakościowych spotkań wideo w najbliższej przyszłości. Badanie to wykazało również, że w trakcie pandemii brak fizycznego kontaktu wzmocnił poczucie odseparowania. Dlatego w tym roku intensywnie pracowaliśmy, aby zaoferować możliwości bardziej “ludzkiego” utrzymywania kontaktów - dzięki rozwiązaniu, które zostało zaprojektowane jako elastyczne, inkluzywne i bezpieczne. 
Oto wprowadzone w tym roku funkcje Google Meet, które w największym stopniu pomagają sprostać nowym wyzwaniom hybrydowej pracy, nauki i życia.

Film
10:25

Przyszłość pracy jest jeszcze bardziej elastyczna 
Ponieważ tak wiele osób pracowało w tym roku z domu, a inni przeprowadzali się w różne nowe miejsca, zapewniliśmy większą elastyczność, by wspierać pracę z dowolnego miejsca. Wprowadziliśmy nowe funkcje, które pomagają łatwo dołączać do spotkań lub być ich organizatorami z dowolnego urządzenia. 

 • Nowy, intuicyjny interfejs pozwala uczestnikom na szybkie rozpoczęcie spotkania, wyświetlanie do 49 osób jednocześnie oraz ukrycie autopodglądu w celu zmniejszenia zjawiska, jakim jest zmęczenie spotkaniami. 
 • Samodzielna, progresywna aplikacja internetowa i zaktualizowane aplikacje mobilne umożliwiają dołączenie do spotkania z dowolnego urządzenia, niezależnie od tego, czy pracujesz z komputera stacjonarnego, czy dołączasz do spotkania z telefonu podczas spaceru. 
 • Niedawno zwiększone rozmiary spotkań do 500 uczestników w wybranych planach Education, Business i Enterprise pomagają zapewnić miejsce na spotkaniu każdemu, kto został na nie zaproszony. 
 • Raporty obecności, które pozwalają odnotowywać liczbę uczestników, niezależnie od tego, czy są to spotkania w firmie, na zajęciach szkolnych czy hobbystycznych warsztatach

Spotkania dające większą szansę na zaangażowanie
Gdy ludzie wrócili do pracy, wiele organizacji musiało zapewnić sposób odbywania spotkań, który pozwala się w równym stopniu zaangażować zarówno osobom będącym w biurze, jak i łączącym się zdalnie. Aby sprostać temu wyzwaniu, zainwestowaliśmy w nowy sprzęt i funkcje Google Meet, które pomagają w zapewnieniu tych doświadczeń. 

 • Tryb towarzyszący, który zadebiutował w styczniu, umożliwia dołączenie do spotkania z sali konferencyjnej na urządzeniu osobistym i aktywne uczestniczenie w czatach, ankietach czy Q&A, przy jednoczesnym wykorzystaniu dźwięku i obrazu z sali. 
 • Nowe urządzenia wideokonferencyjne Google Meet Series One typu all-in-one, Series One Desk 27 i Board 65 oraz rozwiązania Rally Bar i Rally Bar Mini firmy Logitech pomagają przekształcić niemal każdą przestrzeń w centrum współpracy wideo. 
 • Niedawno wprowadzona interoperacyjność między urządzeniami Cisco Webex i Google Meet umożliwia poszerzenie sieci połączeń i korzystanie z wielu platform. 
 • Organizacje mogą również w większym stopniu wykorzystać posiadane urządzenia Google Meet, np. jako wyświetlacze do prezentowania ogłoszeń w miejscu pracy, gdy nie są używane w danym momencie do wideokonferencji.
Zdjęcie

Series One Desk 27 to dotykowe urządzenie wideokonferencyjne typu all-in-one dla biura lub biura domowego
Wspieranie równości we wspólnej pracy 
Aby spotkania były bardziej równościowe i inkluzywne, chcemy by wszyscy członkowie zespołu czuli się zauważeni i słuchani oraz mieli możliwość angażowania się i uczestniczenia niezależnie od miejsca połączenia, poziomu doświadczenia w prowadzeniu spotkań wideo czy języka, którym się posługują.

 • Nowe wirtualne tła, automatyczna regulacja światła i redukcja szumów pomagają skupić się na rozmówcach i sprawiają, że uczestnicy są widoczni i słyszalni, niezależnie od tego, czy łączą się z biura, kawiarni czy stołu w kuchni. 
 • Udoskonalenia związane z funkcją “podnieś rękę” i jej automatycznym opuszczaniem dają uczestnikom możliwość swobodnego dzielenia się opiniami, a pokoje przerwy (breakout rooms) ułatwiają zaangażowanie się w głębszą dyskusję w małej grupie. 
 • Ankiety oraz serie Q&A mogą pomóc utrzymać ciągłość tematu prezentacji, zapewniając jednocześnie zaangażowanie słuchających i udzielanie odpowiedzi na pytania. 
 • Tłumaczone napisy, które wkrótce zostaną wprowadzone, oraz obsługa napisów na żywo w wielu językach mogą pomóc uczestnikom głuchym, niedosłyszącym mówiącym w innym języku lub przebywającym w hałaśliwym miejscu, lepiej zrozumieć to, co dzieje się na spotkaniu i bardziej komfortowo w nim uczestniczyć.
Zdjęcie

Tłumaczone napisy mogą pomóc w zrozumieniu tego, co dzieje się na spotkaniu i w bardziej aktywnym uczestnictwie

Lepsza ochrona i kontrola dostępu do Twoich rozmów
Coraz więcej organizacji obsługuje spotkania korzystając z rozwiązań chmurowych, dlatego bezpieczeństwo pozostaje istotną kwestią dla decydentów IT. Aby wzmacniać bezpieczeństwo Twoich danych i rozmów, wprowadziliśmy nowe funkcje zabezpieczeń i kontroli hostingu na bazie naszej zaufanej globalnej infrastruktury. 

 • Dzięki szyfrowaniu po stronie klienta w usłudze Google Meet, które obecnie znajduje się w wersji beta, firmy mogą zarządzać kluczami szyfrowania we własnym zakresie, co pomaga spełnić wymagania dotyczące suwerenności danych i zgodności z przepisami. 
 • Organizujący i współporganizujący spotkania mogą teraz wybierać, którzy uczestnicy mogą udostępniać ekran i wysyłać wiadomości, a także wyciszać pokój, gdy mówią inni czy zakończyć połączenie dla wszystkich uczestniczących. 
 • Organizacje i osoby prywatne mogą bez obaw nagrywać spotkania i kontrolować dostęp do nagrania za pomocą usługi Dysku Google
 • Organizujący spotkania mogą teraz dotrzeć do szerszego grona odbiorców dzięki funkcji transmisji online dla maksymalnie 100 000 widzów, którą można udostępnić osobom z innych zaufanych organizacji. 

Gdy patrzę wstecz na rok 2021, jestem bardzo dumny z innowacji wprowadzonych przez nasz zespół, a co ważniejsze, z wytrwałości naszych klientów w dostosowywaniu się do nowych realiów w miejscu pracy. Dzięki wykorzystywaniu naszych rozwiązań, wraz z nowymi praktykami w miejscu pracy, mogą zmniejszać istniejące różnice i sprawiać, że praca hybrydowa będzie bardziej “ludzka”. Z zaciekawieniem myślę o tym, w jaki sposób (i gdzie) ludzie będą korzystać z Meet, aby łączyć się, tworzyć i współpracować w 2022 roku.