Przejdź do głównego menu
Blog Google Polska

YouTube

Jak YouTube wspiera wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.

Logo of YouTube

Do momentu zakończenia procesów wyborczych w 27 krajach Unii Europejskiej pozostał tydzień. Chcemy więc podsumować nasze starania, których celem było pomaganie mieszkankom i mieszkańcom krajów europejskich w znajdowaniu przydatnych i wiarygodnych informacji na temat wyborów. Niezależnie od tego, czy użytkownicy chcą dowiedzieć się, gdzie głosować, czy poznać stanowisko kandydata lub tematy poruszane w trakcie debaty, nasze zespoły nieustannie stosują odpowiednie zasady i systemy. Przedstawiamy nasze działania na rzecz promowania w YouTube wysokiej jakości treści na temat wyborów.

Pomoc w znajdowaniu wiarygodnych treści

Wprowadzamy szereg nowych funkcji na platformie, aby pomóc użytkownikom w łatwiejszym pozyskiwaniu rzetelnych informacji na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku::

  • Wyszukiwania i filmy dotyczące głosowania będą opatrzone panelem informacyjnym, który skieruje widzów z UE do funkcji „Jak głosować” oraz „Jak zarejestrować się jako wyborca”.

  • Wyszukiwania kandydatów do Parlamentu Europejskiego będą zawierać panel informacyjny ze szczegółami, np. dot. przynależności do partii politycznej) oraz link do wyszukiwarki Google. Pod panelem informacyjnym może również wyświetlać się link do oficjalnego kanału kandydata.

  • Pod koniec kampanii na stronie głównej YouTube wyświetlimy przypomnienia o tym, gdzie i w jaki sposób można zagłosować.

  • W dniu wyborów widzowie zobaczą panel z informacjami o wynikach wyborów, który będzie wyświetlać się nad wynikami wyszukiwania lub pod filmami dotyczącymi wyborów do Parlamentu Europejskiego. Panel ten będzie zawierać link do stworzonej przez Google funkcji „Wyniki wyborów”, za pomocą której można śledzić je czasie rzeczywistym.

  • Na stronie głównej YouTube udostępnimy link do strony z aktualizowanymi na bieżąco wynikami wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Wszystkie powyższe funkcje platformy opierają się na informacjach pochodzących wyłącznie z wiarygodnych źródeł. Dotyczy to wyników wyszukiwania, treści prezentowanych na stronie głównej oraz materiałów rekomendowanych w panelu "Warte obejrzenia".

Jak radzimy sobie ze szkodliwymi treściami

Nasze zasady określają, co nie jest dozwolone w YouTube, i dotyczą wszystkich treści – niezależnie od języka czy poglądów politycznych. Mamy surowe zasady zakazujące szerzenia nienawiści, nękania, zachęcania do przemocy oraz niektórych typów nieprawdziwych informacji dotyczących wyborów. Usuwamy treści, które wprowadzają wyborców w błąd, jeśli chodzi o sposób głosowania, oraz te zachęcające do zakłócania przebiegu procesu demokratycznego.

Nasz globalny zespół weryfikatorów wykorzystuje technologię uczenia maszynowego, aby stosować te zasady na dużą skalę przez całą dobę. Nasz zespół ds. monitorowania także od wielu miesięcy pracuje nad tym, by przewidywać potencjalne problemy oraz trendy, które mogą negatywnie wpływać na wybory do Parlamentu Europejskiego, zarówno w YouTube, jak i poza platformą. To pomaga naszym zespołom ds. egzekwowania zasad reagować na te trendy, zanim staną się większym problemem.

Nie tylko usuwamy treści naruszające nasze zasady, ale też śledzimy procent odtworzeń takich materiałów w YouTube, zanim zostaną one usunięte. W IV kwartale 2023 r. treści naruszające zasady wygenerowały 0,11–0,12% wyświetleń na platformie. Oznacza to, że na każde 10 tys. wyświetleń w YouTube 11 lub 12 z nich było wyświetleniami treści naruszających wytyczne dla społeczności. Nadal inwestujemy w te działania, a sztuczna inteligencja pomoże nam zwiększyć skuteczność naszych systemów do moderowania treści.

Zwiększenie przejrzystości w zakresie treści wygenerowanych przez AI

Wiemy, że nieuczciwe podmioty mogą próbować wykorzystać narzędzia generatywnej AI w trakcie wyborów. Dlatego zapewniamy większą przejrzystość i kilka warstw zabezpieczeń, które będą stosowane również podczas najbliższych wyborów do Parlamentu Europejskiego:

  • Obecnie wymagamy od twórców, aby zamieszczali informację o tym, czy przesyłany przez nich film zawiera realistyczne treści zmienione lub wygenerowane syntetycznie.
  • Do takich treści dodamy etykietę, która zapewni widzom istotny kontekst. W przypadku filmów dotyczących wyborów etykieta ta pojawi się w samym filmie oraz jego opisie.
  • W niektórych przypadkach możemy także dodać etykietę nawet wtedy, gdy twórca nie poda takiej informacji, zwłaszcza jeśli wykorzystanie treści zmienionych lub syntetycznych może potencjalnie wprowadzić widzów w błąd.

To bardzo ważny obszar, w który od dłuższego czasu inwestujemy. Wszystkie treści przesłane do YouTube podlegają naszym wytycznym dla społeczności – niezależnie od tego, jak te materiały zostały utworzone. Od wielu lat stosujemy też zasady zabraniające publikowania treści technicznie zmanipulowanych, które wprowadzają widzów w błąd i mogą wyrządzić poważne szkody. Wymagamy też, by reklamodawcy dodawali odpowiednią informację, jeśli ich reklamy wyborcze zawierają treści zmienione lub wygenerowane przez AI.

Zwalczanie kampanii szerzących dezinformację

W YouTube nie zezwalamy na skoordynowane działania ingerujące w procesy wyborcze, niezależnie od tego, jakie poglądy polityczne wspierają. Ściśle współpracujemy z funkcjonującą w Google grupą, która analizuje zagrożenia (TAG), aby identyfikować takiego typu kampanie oraz zamykać odpowiedzialne za takie działania kanały. Przykładem tego, są działania zespołu TAG, który dzięki analizom wykrył 7 kanałów na platformie Youtube, które konsekwentnie realizowały kampanie dezinformacyjne związane z wyborami w Portugalii. Z pomocą grupy TAG udostępniamy też informacje o zagrożeniach organom ścigania takim jak Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (EUROPOL).

Promowanie kompetencji w zakresie korzystania z mediów

Aby pomóc widzom ocenić treści, które oglądają i udostępniają, w 2022 r. uruchomiliśmy kampanię dotyczącą kompetencji w zakresie korzystania z mediów – Wciśnij Pauzę. Seria filmów dostępnych we wszystkich oficjalnych językach UE zawiera wskazówki dotyczące rozpoznawania potencjalnie nieprawdziwych informacji (np. po wykorzystaniu emocjonalnego języka) i informacje o wpływie, jaki mogą wywrzeć treści, które udostępniamy innym.

Nadal będziemy współpracować z organami rządowymi, przedstawicielami branży i organizacjami pozarządowymi z całej Unii Europejskiej i spoza niej w ramach realizacji naszych działań (nie tylko w trakcie wyborów). Rozpoczął się ostatni tydzień tegorocznej kampanii, więc zaangażowane zespoły YouTube i Google nadal będą dopracowywać i udoskonalać swoje procedury, aby osiągnąć wspólne cele: kierować użytkowników do treści wysokiej jakości oraz chronić naszą platformę.