Toegankelijkheid
The Keyword Nederland

Google News Initiative

Digital News Initiative: innovatiefonds van €150 miljoen geopend voor aanmeldingenIn april introduceerden we het Digital News Initiative . Dit samenwerkingsverband met elf Europese nieuwsorganisaties heeft ten doel om kwalitatief hoogwaardige journalistiek te bevorderen door middel van technologie en innovatie. Het initiatief staat open voor iedereen vanuit de Europese nieuwssector, groot of klein, gevestigd of nieuwkomer, en sinds onze introductie hebben zich meer dan 120 organisaties aangemeld. En vandaag stellen we met trots het DNI Innovation Fund open voor aanmeldingen. We hopen dat dit nog veel meer nieuwsorganisaties zal aansporen om aan dit initiatief deel te nemen.

De ambities en doelstellingen van het DNI Innovation Fund zijn gedurfd. Het fonds wil een nieuwe manier van denken stimuleren, die vanuit elk onderdeel van het nieuws-ecosysteem kan komen, om nieuwsorganisaties van alle omvang de ruimte te bieden om nieuwe ideeën uit te proberen. We hebben hiervoor €150 miljoen uitgetrokken en zullen dit bedrag in de komende drie jaar beschikbaar stellen in de vorm van vrijblijvende bijdragen.

Jaarlijks zullen er minimaal twee aanmeldingsrondes worden georganiseerd. De eerste begint vandaag en sluit op 4 december. De volgende ronde gaat van start in de lente van 2016. De exacte datum zal worden aangekondigd op de website van het Digital News Initiative.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de manier waarop het DNI Innovation Fund werkt.

Projecten
We zijn op zoek naar projecten die blijk geven van een nieuwe benadering van digitale journalistiek. Dit zou kunnen gaan om projecten die het mogelijk maken om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen of zelfs een verandering teweegbrengen in de manier waarop consumenten digitaal nieuws tot zich nemen. De projecten kunnen zo experimenteel zijn als maar kan, zolang ze helder gedefinieerde doelstellingen een sterk digitaal gehalte hebben. Het is geen vereiste om gebruik te maken van producten van Google. Succesvolle projecten geven blijk van innovatievermogen en dragen bij aan oorspronkelijke digitale journalistiek en het duurzame succes van de nieuwsbranche.

Toelatingseisen
Het fonds staat open voor gevestigde uitgevers, online nieuwsorganisaties, start-ups, samenwerkingsverbanden en personen in landen die deel uitmaken van de Europese Unie en Europese Vrijhandelsassociatie.

Financiering

Er zijn drie categorieën financiering beschikbaar:

 • Prototype-projecten: beschikbaar voor organisaties en personen die aan de toelatingseisen voldoen en tot €50.000 aan financiering nodig hebben. Deze projecten moeten in een vroegtijdig stadium verkeren: er dient sprake te zijn van ideeën die nog moeten worden uitgewerkt en getest. We zullen het verloop van deze projecten versnellen en 100% van de totale kosten financieren.
 • Middelgrote projecten: beschikbaar voor organisaties die voldoen aan de toelatingseisen en tot €300.000 aan financiering nodig hebben. We accepteren aanvragen tot 70% van de totale projectkosten.
 • Grote projecten: beschikbaar voor organisaties die voldoen aan de toelatingseisen en meer dan €300.000 aan financiering nodig hebben. We accepteren aanvragen tot 70% van de totale projectkosten. De maximale bijdrage bedraagt €1.000.000.

Uitzonderingen op het maximale bedrag van 1 miljoen euro kunnen worden gemaakt voor grote projecten waarbij sprake is  van een samenwerkingsverband (bijv. internationaal, sectorbreed, met de betrokkenheid van verschillende organisaties) of projecten die aanzienlijke voordelen opleveren voor het gehele nieuwsecosysteem.

Aanmeldingsprocedure

Raadpleeg de Digital News Initiative-website voor nadere informatie, zoals deelnamecriteria, algemene voorwaarden en inschrijvingsformulieren. Aanvragen dienen in het Engels te worden opgesteld. De deadline voor aanvragen voor de eerste financieringsronde is 4 december 2015.    

Governance

We hebben op brede schaal advies ingewonnen om ervoor te zorgen dat het fonds een transparant en niet-exclusief aanmelding- en selectieproces biedt. Geheimhouding is daarbij van essentieel belang. Aanvragers mogen geen gevoelige bedrijfsgegevens of uiterst vertrouwelijke informatie delen. De volledige details zijn te vinden op de DNI-website.   De eerste selectie van projecten wordt uitgevoerd door een projectteam dat bestaat uit ervaren kopstukken uit de nieuwssector en medewerkers van Google. Dit team zal alle aanvragen beoordelen op geschiktheid, innovatiegehalte en impact. Het zal aanvragen voor de financiering van prototype- en middelgrote projecten goedkeuren en aanbevelingen bij het bestuur van het fonds doen ten aanzien van grote projecten.

Leden van het bestuur:

 1. Joao Palmeiro, President of the Portuguese publishers association and Chair of the DNI Innovation Fund Council
 2. Alexander Asseily, Founder & CEO of State, Founder of Jawbone
 3. Arianna Ciccone, Co-Founder and Director of the Perugia International Journalism Festival
 4. Bartosz Hojka, CEO of Agora S.A.
 5. Katharina Borchert, MD Online, Der Spiegel
 6. Veit Dengler, CEO, Neue Zürcher Zeitung
 7. Rosalia Lloret, Head of Institutional Relations, Online Publishers’ Association Europe
 8. Bruno Patino, Dean of Sciences-Po Journalism School
 9. Murdoch MacLennan, CEO of the Telegraph Media Group
 10. Madhav Chinnappa, Head of Strategic Relations, News and Publishers, Google
 11. Torsten Schuppe, Director of Marketing EMEA, Google
 12. Ronan Harris, Vice President, Google

We zullen de eerste bijdragen verstrekken in het begin van 2016. We zien met belangstelling uit naar je voorstel!