Toegankelijkheid
The Keyword Nederland

Google News Initiative

Digital News Initiative: tweede inschrijfronde voor subsidie is geopendIn februari maakten we bekend welke 128 organisaties uit 23 Europese landen subsidie ontvangen uit ons innovatiefonds van 150 miljoen euro, dat is bedoeld om de komende jaren innovatie in de Europese nieuwsindustrie te bevorderen. We zijn blij dat deze projecten deze zomer van start gaan.

Vandaag start de tweede ronde inschrijvingen, die tot 11 juli duurt.

De ambities en doelstellingen van het fonds zijn gedurfd. Het fonds wil een nieuwe manier van denken stimuleren, die vanuit elk onderdeel van het nieuws-ecosysteem kan komen, om nieuwsorganisaties van alle omvang de ruimte te bieden om nieuwe ideeën uit te proberen.

Het Digital News Initiative (DNI), dat begon als samenwerking tussen Google en een klein aantal Europese nieuwsorganisaties, telt nu 150 nieuwsorganisaties die samen journalistiek van hoge kwaliteit bevorderen via technologie en innovatie. DNI is bedoeld voor iedereen die actief is in de Europese, digitale nieuwswereld; groot of klein, gevestigd of nieuwkomer.

We zijn onder de indruk van het aantal aanvragen dat we afgelopen herfst hebben ontvangen: meer dan duizend projecten uit 30 Europese landen werden ingestuurd ter beoordeling. Ditmaal is de inschrijfronde zes weken geopend, tot 11 juli. Meer details vind je op de website van het DNI-fonds.

Vergeet deze belangrijke data niet 2 juni, aanmeldingsvenster geopend, deadline 11 juli voor tweede ronde aanmeldingen, tweede raadsvergadering eind oktober in Lissabon, gefinancierde projecten in november worden aangekondigd

Zo werkt het fonds:

Projecten

We zijn op zoek naar projecten die blijk geven van een nieuwe benadering van digitale journalistiek. Dit zou kunnen gaan om projecten die het mogelijk maken om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen of zelfs een verandering teweegbrengen in de manier waarop consumenten digitaal nieuws tot zich nemen.

De projecten kunnen zo experimenteel zijn als maar kan, zolang ze helder gedefinieerde doelstellingen een sterk digitaal gehalte hebben. Het is geen vereiste om gebruik te maken van producten van Google. Succesvolle projecten geven blijk van innovatievermogen en dragen bij aan oorspronkelijke digitale journalistiek en het duurzame succes van de nieuwsbranche.

Toelatingseisen

Het fonds staat open voor gevestigde uitgevers, online nieuwsorganisaties, start-ups, samenwerkingsverbanden en personen in landen die deel uitmaken van de Europese Unie en Europese Vrijhandelsassociatie.

Financiering

Er zijn drie categorieën financiering beschikbaar: 

 • Prototype-projecten: beschikbaar voor organisaties en personen die aan de toelatingseisen voldoen en tot €50.000 aan financiering nodig hebben. Deze projecten moeten in een vroegtijdig stadium verkeren: er dient sprake te zijn van ideeën die nog moeten worden uitgewerkt en getest. We zullen het verloop van deze projecten versnellen en 100% van de totale kosten financieren.
 • Middelgrote projecten: beschikbaar voor organisaties die voldoen aan de toelatingseisen en tot €300.000 aan financiering nodig hebben. We accepteren aanvragen tot 70% van de totale projectkosten.
 • Grote projecten: beschikbaar voor organisaties die voldoen aan de toelatingseisen en meer dan €300.000 aan financiering nodig hebben. We accepteren aanvragen tot 70% van de totale projectkosten. De maximale bijdrage bedraagt €1.000.000. 

Uitzonderingen op het maximale bedrag van 1 miljoen euro kunnen worden gemaakt voor grote projecten waarbij sprake is van een samenwerkingsverband (bijvoorbeeld internationaal, sectorbreed, met de betrokkenheid van verschillende organisaties) of projecten die aanzienlijke voordelen opleveren voor het gehele nieuwsecosysteem.

Aanmeldingsprocedure

Raadpleeg de Digital News Initiative-website voor nadere informatie, zoals deelnamecriteria, algemene voorwaarden en inschrijvingsformulieren. Aanvragen dienen in het Engels te worden opgesteld. De deadline voor aanvragen voor de eerste financieringsronde is 11 december 2016.

Governance

We hebben op brede schaal advies ingewonnen om ervoor te zorgen dat het fonds een transparant en niet-exclusief aanmelding- en selectieproces biedt. Geheimhouding is daarbij van essentieel belang. Aanvragers mogen geen gevoelige bedrijfsgegevens of uiterst vertrouwelijke informatie delen. De volledige details zijn te vinden op de DNI-website.

De eerste selectie van projecten wordt uitgevoerd door een projectteam dat bestaat uit ervaren kopstukken uit de nieuwssector en medewerkers van Google. Dit team zal alle aanvragen beoordelen op geschiktheid, innovatiegehalte en impact. Het zal aanvragen voor de financiering van prototype- en middelgrote projecten goedkeuren en aanbevelingen bij het bestuur van het fonds doen ten aanzien van grote projecten.

Leden van het bestuur: 

 • Joao Palmeiro, President of the Portuguese publishers association and Chair of the DNI Innovation Fund Council
 • Alexander Asseily, Founder & CEO of State, Founder of Jawbone
 • Arianna Ciccone, Co-Founder and Director of the Perugia International Journalism Festival 
 • Bartosz Hojka, CEO of Agora S.A.
 • Katharina Borchert, MD Online, Der Spiegel
 • Veit Dengler, CEO, Neue Zürcher Zeitung
 • Rosalia Lloret, Head of Institutional Relations, Online Publishers’ Association Europe
 • Bruno Patino, Dean of Sciences-Po Journalism School
 • Murdoch MacLennan, CEO of the Telegraph Media Group
 • Madhav Chinnappa, Head of Strategic Relations, News and Publishers, Google
 • Torsten Schuppe, Director of Marketing EMEA, Google
 • Ronan Harris, Vice President, Google 

Welke nieuwe projecten in aanmerking komen voor subsidie, maken we voor de kerstvakantie bekend. We zien met belangstelling uit naar je voorstel!