Toegankelijkheid
The Keyword Nederland

Publiek beleid

Onderzoek Google en ANBO: 65% van de Nederlandse 65-plussers vindt zichzelf digitaal vaardigDe meerderheid van de Nederlandse 65-plussers, namelijk 65%, vindt zichzelf digitaal vaardig. Bovendien wil één op de drie 65-plussers graag actiever gebruik maken van de mogelijkheden die het internet biedt. De belangrijkste redenen die zij geven zijn dat internet het leven makkelijker maakt (65%), dat ze hiermee beter op de hoogte blijven van activiteiten (62%) en dat ze hierdoor meer informatie vinden over hun interesses (61%).
Wel geeft 41% aan zich zorgen te maken om hun privacy online. Deze en andere resultaten werden vanmiddag gepresenteerd tijdens de bijeenkomst ‘65-plus en digitale techniek’, waarbij op uitnodiging van Google en ANBO 65-plussers kennis maakten met nieuwe technologieën en deelnamen aan workshops op ons kantoor.

Vrouw gebruikt Google Cardboard.

Vanmiddag presenteerden we de resultaten van een representatief onderzoek naar digitalisering onder de huidige 65-plus generatie. Het onderzoek laat zien dat niet alleen de jongere senioren, maar ook de 80-plussers het nut en de noodzaak van digitale ontwikkelingen erkennen. Ruim zeven op de tien geven aan dat zij nieuwe dingen leren door het gebruik van nieuwe communicatiemiddelen en dat die mogelijkheden het hen makkelijker maken om contacten te onderhouden (beiden 73%).

Nooit te oud om te leren

Al vindt ruim de helft van de 65-plussers het moeilijk om bij te blijven met de technologische ontwikkelingen, slechts weinigen (13%) vinden zichzelf te oud om nieuwe technologieën te leren. Pas na de 75 jaar beginnen mensen zich langzaamaan te oud te vinden om nieuwe dingen te leren, met nog steeds een geringe piek van 22% van de 80-plussers. Redenen die men aangeeft om niet actiever te worden online zijn dat men liever in het echte leven contacten onderhoudt, dat het teveel tijd kost of men zichzelf al actief genoeg vindt.

Top 5 van online activiteitenDe top-5 van online activiteiten onder 65-plussers is als volgt:

  1. Informatie opzoeken (93%)
  2. Internetbankieren (88%)
  3. Nieuwsbrieven lezen (79%)
  4. Reis/route plannen (77%)
  5. Winkelen (75%)

Zij voeren deze activiteiten vooral uit vanaf een laptop (62%), smartphone (61%) en/of tablet (61%). Vier op de tien 80-plussers zegt een smartphone te hebben; een percentage dathoger wordt naarmate de respondent jonger is.Online bekijkt zo’n twee op de drie 65-plussers wel eens naar video’s op YouTube. De videodienst wordt vooral geraadpleegd voor video’s met gebruiksaanwijzingen (64%). Ook voor instructiefilmpjes (61%) en informatie (59%) wordt regelmatig YouTube gebruikt.

Privacy en beveiliging

Ruim negen op de tien senioren geeft aan maatregelen te nemen om hun privacy en veiligheid te waarborgen als zij op het internet zijn (93%). Denk hierbij aan het checken van de betrouwbaarheid van de site via het ‘slotje’ linksboven (72%) en de check of het webadres begint met ‘https’ (68%). Zeventig procent probeert zo weinig mogelijk persoonsgegevens achter te laten op internet en 60% denkt e-mails van onbetrouwbare afzenders direct te herkennen. De laptop en smartphone zijn vaker beveiligd (met name met een pincode of wachtwoord) dan desktop en tablet; slechts 15% beveiligt apparaten niet.

Mensen op de bijeenkomst '65-plussers en digitale technologie.'

Over de bijeenkomst ‘65-plus en digitale technologie’

Een kwart van de 65-plussers geeft aan dat er te veel informatie beschikbaar is op het internet en weet niet waar men moet zoeken. Een vijfde weet dan ook niet goed hoe hij/zij moet zoeken om relevante info te vinden. Tegelijkertijd zou een op de drie zou de mogelijkheden online ook meer willen benutten. Daarom organiseerden we samen met ANBO op ons kantoor verschillende interactieve workshops met en voor senioren (65+). Tijdens deze workshops konden zij nieuwe technologie ontdekken en kregen ze uitleg over verschillende diensten en bijvoorbeeld privacy online.