Toegankelijkheid
The Keyword Nederland

Publiek beleid

Programma DR!VE bereidt sector Transport en Logistiek voor op de toekomstGoogle, CNV en regionale partners starten samenwerking

Google, CNV en diverse regionale partners zijn vandaag gestart met het programma DR!VE; een pilot die bedoeld is om werknemers in de sector logistiek en transport voor te bereiden op de toekomst. Technologie gaat gepaard met grote kansen voor de samenleving, maar het betekent ook dat sommige banen en taken verdwijnen en nieuwe banen daarvoor in de plaats komen. Transport en Logistiek is een van de sectoren waarop de impact van automatisering mogelijk groot zal zijn. Met het programma DR!VE krijgen medewerkers uit die sector de kans om de nodige kennis en praktische vaardigheden op te doen om zo voorbereid te zijn op de toekomst.

De kick-off vond plaats bij logistiek dienstverlener DB Schenker in Tilburg. Ook zij bereiden hun medewerkers voor op een veranderende toekomst. Paul Boers, Chief HR Officer Schenker Logistics BeNeLux: ‘Als dienstverlenende organisatie moeten we wendbaar en veerkrachtig zijn en onszelf continu ontwikkelen. Wij hebben vertrouwen in de talenten van onze medewerkers en willen hen stimuleren om proactief bezig te zijn met hun toekomst binnen ons bedrijf. Vandaar dat wij het programma DR!VE aangrijpen om onze medewerkers een kans te bieden zich te scholen in nieuwe vaardigheden.’

Willem Jelle Berg, Iris Wilke en Pim van der Feltz bij de lancering van DR!VE.

Willem Jelle Berg (CNV), Iris Wilke (DB Schenker) en Pim van der Feltz (Google) bij de lancering van DR!VE

Mee blijven doen in het arbeidsproces

Willem Jelle Berg, Lid van het Dagelijks Bestuur van het CNV: ‘Het CNV zet zich al jaren in om mensen wend- en weerbaar te houden op de arbeidsmarkt, zodat zij ook tot op latere leeftijd mee kunnen blijven doen in het arbeidsproces. Als je weet dat de digitalisering in jouw sector toeneemt, moet je je daarop actief kunnen voorbereiden. Daarom is het mooi dat we dit stimuleren door met Google samen te werken.’ Pim van der Feltz, Directeur Google Nederland: ‘Technologie creëert vele nieuwe kansen op elk gebied, van zorg tot mobiliteit. Daar kunnen we in Nederland alleen een succes van maken als mensen de kennis hebben om die technologie op een goede manier te gebruiken en in bestaande omgevingen toe te passen - en dat betekent dat alle werkenden in Nederland anders moeten gaan werken, want iedereen is nodig! Daarom werken wij graag mee aan deze pilot zodat mensen voorbereid zijn op de toenemende vraag naar meer digitale vaardigheden en toegerust zijn voor het werk in de toekomst.’

Impact automatisering op sector Transport en Logistiek

Uit een recent onderzoek van McKinsey blijkt dat in Nederland automatisering en technologieën kunnen zorgen voor een netto banengroei van zo’n 1,9% of 100.000 banen in 2030. Om te voldoen aan de verwachte vraag zullen per jaar in totaal zo’n 800.000 mensen geschoold en getraind moeten worden - dat is 9% van de totale beroepsbevolking. Transport en Logistiek is een van de sectoren waarop de impact van automatisering mogelijk groot zal zijn. Denk hierbij aan zelfrijdende auto’s, platooning (voertuigen die coöperatief rijden op korte afstand van elkaar op basis van de technologie van geautomatiseerd rijden) en robotisering in warehouses. Om de sector voor te bereiden op deze toekomst is samenwerking cruciaal. CNV en Google werken daarom in de pilot DR!VE samen met de Provincie Noord-Brabant, het Sectorinstituut Transport & Logistiek, de Regio West Brabant en VNO-NCW Brabant-Zeeland.

Online scholing en persoonlijke coaching

Het komend half jaar kunnen deelnemers training en coaching ontvangen via de methodiek van Hive (de leermethode waarop het programma DR!VE voor de sector Transport en Logistiek is gebaseerd). Ze worden geschoold in vaardigheden zoals kritisch en creatief denken, communicatie, ICT kennis en samenwerking. Deelnemers komen regelmatig bij elkaar, krijgen oefeningen en trainingen en leren praktische 21ste eeuwse vaardigheden (zoals digitale geletterdheid, samenwerken, communicatie en digitale vaardigheden). Ook kunnen zij toetsen waar zij ten opzichte van deze vaardigheden staan. Elke deelnemer kan gebruik maken van een gecertificeerde coach, e-learning modules en webinars volgen en certificaten en diploma’s halen. Deze certificaten en diploma’s zijn van uiteenlopende aard, van zakelijk engels, software en communiceren tot delegeren voor leidinggevenden. De Universiteit van Tilburg zal onderzoek doen naar de effectiviteit van deze aanpak en wat er voor nodig is om de vernieuwende methodiek in leren en ontwikkelen grootschalig toe te passen. In de pilotfase zullen 75 medewerkers uit de sector Transport en Logistiek uit de belangrijkste transport- en logistieke hotspots in Nederland (West en Midden-Brabant) het leertraject volgen.