Toegankelijkheid
The Keyword Nederland

Publiek beleid

Ondersteuning voor de Europese Parlementsverkiezingen van 2019In mei 2019 gaan in 27 lidstaten van de Europese Unie zo’n 350 miljoen kiezers naar de stembus om 705 leden van het Europees Parlement te kiezen. Ter ondersteuning van dit democratische proces komen we met producten en programma’s die EU-burgers toegang tot alle informatie geven die ze nodig hebben om hun stem uit te brengen. We leveren op de volgende drie manieren onze steun aan de verkiezingen:

We reiken kiezers de informatie aan die ze nodig hebben

In de aanloop naar verkiezingen hebben mensen behoefte aan relevante informatie die hen wegwijs maakt in het verkiezingsproces. Mogelijk ben je op Google Zoeken al tools tegengekomen voor eerdere verkiezingen in bijvoorbeeld Duitsland en andere landen. Hiermee wezen we mensen op informatie die hen hielp om inzicht in deze verkiezingen te verwerven en daaraan deel te nemen. Voor de Europese Parlementsverkiezingen van 2019 maken we gebruik van gezaghebbende informatie van verkiezingscommissies in alle lidstaten van de EU, zodat kiezers aan de informatie kunnen komen die ze nodig hebben om hun stem uit te brengen.

We bieden kiezers transparant inzicht in politieke advertenties

Om mensen nader te informeren over de verkiezingsadvertenties die ze op het advertentienetwerk van Google te zien krijgen, hebben we speciale regels opgesteld. Bij advertenties die de naam van een politieke partij, kandidaat of zittend parlementslid vermelden, moet het voor de kiezers duidelijk zijn wie voor de advertenties heeft betaald. Daarnaast introduceren we een nieuw proces waarmee kan worden nagegaan of adverteerders die zich op de Europese Parlementsverkiezingen richten ook daadwerkelijk zijn wie ze zeggen te zijn. En dat is nog niet alles: we publiceren ook een EU-specifiek Transparantierapport voor verkiezingsadvertenties en bieden een doorzoekbare advertentie bibliotheek aan. Daarmee geven we meer inzicht in wie verkiezingsadvertenties aanschaft, op wie die advertenties zijn gericht en hoeveel geld eraan is besteed. Ons doel is om deze informatie zo toegankelijk en nuttig mogelijk te maken voor burgers, adverteerders en onderzoekers.

We beschermen online verkiezingsinformatie

We introduceren niet alleen nieuwe tools die politieke advertenties transparant maken, maar blijven ook investeren in de beveiliging van onze platforms. We werken samen met campagnevoerders, de Kiesraad, journalisten, mensenrechtenorganisaties en andere partijen in de EU om ervoor te zorgen dat de internetplatforms die zij gebruiken veilig zijn. In het kader van de Europese Parlementsverkiezingen van 2019 bieden we beveiligingstrainingen aan voor de meest kwetsbare groepen, die een verhoogde kans lopen om slachtoffer te worden van phishing-aanvallen. We maken hen wegwijs in ons programma ‘Geavanceerde beveiliging’, ons sterkste niveau van accountbeveiliging, en Project Shield, een gratis dienst die technologie van Google inzet om online nieuwssites en platforms voor vrije meningsuiting tegen DDoS-aanvallen te beschermen.

En omdat mensen kwalitatief hoogwaardige berichtgeving nodig hebben om tijdens verkiezingsperiodes alle ruis uit te filteren, gaat Google News Lab samenwerken met nieuwsorganisaties in alle 27 lidstaten van de EU ter ondersteuning van online factchecking. We zullen een reeks gratis workshops aanbieden voor het verifiëren van informatie op het web. Zo raken journalisten bekend met de laatste tools en technologie die zij kunnen gebruiken om desinformatie aan te pakken en hen kunnen helpen met hun verslaggeving over de verkiezingen.

Net zoals andere organisaties denken we hard na over de verkiezingen en de manier waarop we democratische processen overal ter wereld kunnen ondersteunen. We doen dit onder meer door meer transparantie rond politieke internetadvertenties te bieden, door mensen te wijzen op nuttige en relevante informatie over de verkiezingen en door online verkiezingsinformatie veilig te houden. In de komende maanden zul je meer horen over onze plannen voor informatievoorziening, bescherming en ondersteuning in het kader van de Europese Parlementsverkiezingen. Deze sluiten aan op de toezeggingen die we hebben gedaan in de Praktijkcode betreffende desinformatie van de EU.