Toegankelijkheid
The Keyword Nederland

Publiek beleid

FutureFit: Nederlandse slagers en bouwvakkers bereiden zich voor op de digitale toekomstTechnologie gaat gepaard met grote kansen voor de samenleving, maar het betekent ook dat sommige banen en taken verdwijnen en nieuwe daarvoor in de plaats komen. Om werknemers te helpen hun loopbaan te ontwikkelen geeft Google.org financiële steun aan de organisatie Nesta, die in Noord-Europa samen met vakbonden trainingen aanbiedt om mensen te trainen in digitale vaardigheden. In Nederland is ervoor gekozen om als eerste stap 120 slagers en bouwvakkers met beperkte digitale vaardigheden een trainingsprogramma gaan volgen. Hiervoor werkt Nesta in Nederland samen met vakbond FNV, onderzoekers van de Future of Work Hub van de Universiteit Utrecht en opleidingsaanbieders van SBI Formaat.
Tijdens een SER webinar over om- en bijscholing voor digitalisering bespraken Google, Nesta, FNV en Make IT Work vanochtend hun ervaringen met om- en bijscholing bij projecten gericht op digitale transformatie. Het webinar is hier terug te zien.

Snelle digitalisering zorgt voor veranderingen arbeidsmarkt

De huidige COVID-pandemie versnelt digitalisering. Hierdoor verdwijnen banen, maar daar komen ook nieuwe banen voor terug. Uit een onderzoek van McKinsey blijkt dat in Nederland automatisering en technologieën kunnen zorgen voor een netto banengroei van zo’n 1,9% of 100.000 banen in 2030. Om te voldoen aan de verwachte vraag zullen per jaar in totaal zo’n 800.000 mensen geschoold moeten worden, zo’n 9% van de totale beroepsbevolking.

Leren navigeren in een meer digitale wereld

Met de FutureFit trainingen worden werknemers voorbereid op de toenemende vraag naar meer digitale vaardigheden. De vaardigheden die aan de orde komen tijdens de trainingen zijn breed. Daarbij gaat het onder andere over de omgang met internet en e-mail, tekstverwerking, DigiD en MijnOverheid, social media, privacy en sectorspecifieke digitale vaardigheden. De interactieve trainingssessies zijn bedoeld om de resultaten te verbeteren voor kwetsbare werknemers met vakbondsvertegenwoordiging van wie het gebruik van opleidingen doorgaans laag is en die problemen ondervinden bij het gebruik van digitale hulpmiddelen. Wilma Daans-Van Geijn, vakbondsmanager bij FNV: "We hebben ervoor gekozen om eerst medewerkers uit de slagerij en uit de bouwsector uit te nodigen. Het project maakt het mogelijk om resultaten te meten en onderzoek te doen. Als de resultaten positief zijn, zullen we deze cursus ook in andere sectoren aanbieden. Ik denk dat deze training medewerkers zelfverzekerder maakt en helpt om zich meer thuis te voelen in de digitale samenleving en hun plek op de arbeidsmarkt versterkt.”

Effect op job- en carrièreperspectief meten

De Future of Work Hub van de Universiteit Utrecht helpt bij het beantwoorden van vragen als: Welke werknemers zijn bereid deel te nemen aan een training? Wie volgt zo'n training en wie valt er af? En wat zijn de effecten van de training op de prestaties van medewerkers op de lange termijn?  “Vanuit verschillende disciplines onderzoeken we de gevolgen van voortdurende innovatie voor het arbeidsleven van individuen. Ik ben erg benieuwd in hoeverre mensen die worstelen met de digitale wereld getraind kunnen worden in digitale vaardigheden en wat voor effect dit heeft op hun job- en carrièreperspectief”, aldus Thomas Martens, Programmaleider en Manager van de Future of Work Hub .

Half miljoen Nederlanders helpen met trainingen en diensten

Eerder startte Google samen met vakbond CNV en diverse regionale partners in 2018 het programma DR!VE om werknemers in de sector logistiek en transport voor te bereiden op de toekomst. De learnings uit die pilot zijn meegenomen bij de ontwikkeling van het FutureFit programma. Ook zijn er de afgelopen jaren met de Google Digitale Werkplaats in Nederland al meer dan 160.000 bedrijven en mensen getraind in digitale vaardigheden en deed Google de toezegging om een half miljoen bedrijven en individuen te helpen met trainingen, producten en diensten.

FutureFit: bijscholing in Noord Europa

FutureFit is een groot trainings- en onderzoeksproject onder leiding van Nesta. Google.org ondersteunt Nesta met een gift van 2 miljoen dollar om partnerschappen tot stand te brengen met vakbonden en trainingen aan te bieden. Naast Nederland worden ook programma’s ontwikkeld in België, Finland, Denemarken en Zweden. Nesta publiceerde eerder deze week een studie met inzichten en belangrijke bevindingen tot nu toe voor landen waarin FutureFit al is gestart. Het programma is gericht op het creëren van een systeem voor volwasseneneducatie om ongelijkheid en sociale uitsluiting aan te pakken. In samenwerking met enkele van Europa's grootste vakbonden, vooraanstaande onderzoekers, werkgevers en experts op het gebied van volwasseneneducatie, verzorgt FutureFit bijscholing voor meer dan 1.000 werknemers in Noord Europa.