Toegankelijkheid
The Keyword Nederland

Publiek beleid

Mkb-onderzoek: 81% Nederlands mkb maakt meer gebruik van digitale middelen tijdens pandemieNaast de gezondheidscrisis zijn de economische gevolgen van de pandemie wereldwijd sterk voelbaar. Terwijl ondernemers en regeringen werken aan het beschermen van banen en het versnellen van een terugkeer naar welvaart op de lange termijn, is het duidelijk dat digitale tools en vaardigheden belangrijker dan ooit zullen worden. De inzet van technologie kan het economisch herstel versnellen. Google deed daarom in augustus 2020 de belofte om voor eind 2021 een half miljoen Nederlandse ondernemers en particulieren te zullen helpen met producten, trainingen in digitale vaardigheden en financiële ondersteuning.
Inmiddels heeft Google ruim 275.000 bedrijven en individuen kunnen helpen en ook de komende periode zal Google zich hiervoor blijven inspannen.

Digitaal geavanceerde bedrijven blijken 1,4

keer meer omzet te behalen tijdens pandemie


Tijdens de pandemie is 81% van de Nederlandse mkb-bedrijven meer gebruik gaan maken van digitale tools. De digitaal meer geavanceerde bedrijven bleken daarbij 1,4 keer meer omzet te behalen dan de meer terughoudende mkb’ers en huurden 5,2 keer vaker nieuwe werknemers in. Dat blijkt uit onderzoek van handelsorganisatie Connected Commerce Council, gefinancierd door Google, onder 5.000 Europese mkb-bedrijven, waarvan 150 in Nederland. Het onderzoek wijst uit dat 45% van de Nederlandse mkb-bedrijven digitaal geavanceerd is, iets meer dan het Europese gemiddelde (42%). Zij erkennen het belang van digitale tools en maken hier volop gebruik van. Dat zien ze terug in betere bedrijfsresultaten, zoals hogere omzet en verhoogde innovatie en veerkracht.
De inzet van digitale tools kan meer inkomsten en meer banen genereren. Toch stelt 17% van het mkb zich terughoudend op als het op digitale instrumenten aankomt. De belangrijkste redenen die ondernemers hiervoor geven zijn het niet weten welke tools er beschikbaar zijn (28%); niet weten waar te beginnen (25 procent) en een gebrek aan digitale vaardigheden en kennis (24%).

Honingwinkel gaat online

Een ondernemer die tijdens de pandemie sterk heeft ingezet op online is Ahmet Taskan van familiebedrijf honingwinkel.nl . Zijn omzet schoot omhoog toen hij na het volgen van Google Digitale Werkplaats cursussen besloot verschillende tools in te zetten om zijn online aanwezigheid te verbeteren. Naast de eigen honing ging Honingwinkel bovendien ook andere merken van hoge kwaliteit verkopen – niet enkel via de eigen website maar ook via andere verkoopplatformen. De online zichtbaarheid op sociale media werd vergroot en door middel van webinars kregen klanten meer achtergrondinformatie over de producten. Met resultaat. Ondanks de pandemie verhoogde de Honingwinkel in vier maanden tijd het websiteverkeer met meer dan 60 procent, het aantal klanten met meer dan 150 procent en de omzet met meer dan 200 procent.

Man met een pot honing.

Nieuwe tools, trainingen en diensten

De afgelopen 7 maanden heeft Google verschillende producten geïntroduceerd en trainingen en financiële ondersteuning gegeven om bedrijven en individuen te helpen. Zo bieden we inmiddels onder meer:

De laatste toevoeging hieraan is de Women & Girls Impact Challenge, waarmee we NGO’s ondersteunen die zich richten op projecten om meer economische kansen voor vrouwen en meisjes te creëren. Organisaties die hieraan willen deelnemen kunnen zich hier aanmelden.

Op weg naar economisch herstel

Om banen en inkomsten te genereren is het belangrijk dat de kloof tussen digitaal geavanceerde en terughoudende bedrijven wordt verkleind. Nieuwe digitale gewoonten, zoals online winkelen en werken op afstand, zijn ook na de pandemie niet meer weg te denken. Met trainingen, producten en diensten blijft Google zich daarom inzetten om bedrijven en individuen te helpen, en dat doen we niet alleen. Zo zullen we ook de komende periode samen met MKB-Nederland sectorspecifieke trainingen aanbieden en nieuwe producten en diensten introduceren om Nederland te helpen.