Toegankelijkheid
The Keyword Nederland

Hoe Google naar duurzame oplossingen zoekt voor de koeling van haar datacentersOmslagafbeelding van Where the Internet Lives.

Inge van Ditshuizen is opgegroeid met de mogelijkheid om te schaatsen op de Nederlandse grachten. Dit is een fijne herinnering aan haar jeugd. Twee winters geleden ging Inge met haar achtjarige dochter buiten schaatsen. ‘Het was net dat ene weekend in het jaar dat we konden schaatsen’, vertelt Inge. ‘En mijn dochter zei: Mama, mama, dit is de eerste keer dat ik buiten kan schaatsen op ijs.’

Tegenwoordig zijn de grachten zelden dichtgevroren en voor Inge’s gezin is dit een schrijnende herinnering aan de klimaatverandering. Nederland heeft ambitieuze doelstellingen om de uitstoot die ten grondslag ligt aan de klimaatverandering te verminderen. Ons land streeft ernaar om met diverse maatregelen de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. Daarbij is het doel om in 2050 100% CO2-vrije energie te gebruiken.

Duurzame oplossingen

Toen Google in 2016 het datacenter in de Eemshaven bouwde, kozen we - geheel in lijn met de Nederlandse klimaatdoelstellingen - voor het gebruik van water om het datacenter te koelen omdat dit energie-efficiënter is dan luchtkoeling. Minder energie gebruiken betekent minder uitstoot die klimaatverandering veroorzaakt en een efficiënter gebruik van duurzame energiebronnen.

Nederland werd lange tijd geassocieerd met een overvloed aan water maar heeft nu te kampen met droogte, een ander neveneffect van klimaatverandering. Volgens Inge, Operationeel Manager van Google’s datacenter in de Eemshaven, heeft deze droogte niet alleen gevolgen voor de landbouw en het vervoer van goederen over de kanalen, maar kan er ook een tekort aan drinkwater ontstaan. Met deze kennis in het achterhoofd werkte Google samen met lokale partijen om industriewater te gebruiken als koelwater zodat er drinkwater overbleef.

Het watersysteem werd geïnstalleerd voordat Inge begon met werken in het datacenter. Inge is verantwoordelijk voor alle systemen die het gebouw draaiende houden, maar het is dit soort innovatieve en lokale investeringen waardoor ze voor Google wil werken. Dit was geen gemakkelijk project. Er moest een pijpleiding van 28 kilometer worden aangelegd en ingegraven van het Eemskanaal in Garmerwolde naar Eemshaven.

Samenwerking

‘Het leuke is dat al die verschillende partijen samenwerkten', zegt Inge, waaronder Google, de overheid en North Water, die er samen voor zorgen dat het water uit het Eemskanaal wordt gezuiverd zodat het door de koeltorens kan lopen. Het kanaalwater recirculeert meerdere malen binnen het datacenter voordat het in de nabijgelegen Waddenzee wordt afgevoerd. Voordat het water wordt afgevoerd wordt de waterkwaliteit strikt gecontroleerd om zo de Waddenzee te beschermen. Google heeft toegezegd de waterkwaliteit en -veiligheid te verbeteren in de omgeving waar we actief zijn en 120% van het water dat we verbruiken in onze kantoren en datacenters terug te geven voor 2030.

Podcast 

In seizoen drie, aflevering 6 van ‘Where The Internet Lives’, onze podcastserie over datacenters, wordt Inge geïnterviewd. Een filmploeg heeft haar in Groningen ontmoet en de route die het water aflegt - van het Eemskanaal, naar de koeltorens van het datacenter en tot slot in zee - gevolgd. Luister de podcast via Where The Internet Lives .

Aflevering van Where the Internet Lives.
10:25