Toegankelijkheid
The Keyword Nederland

Duurzaamheid

Grootste offshore-windprojecten tot nu toe in samenwerking met Shell en Eneco

Een afbeelding van een schip naast windmolens.
Photo copyright: CrossWind / Matt Black

In Nederland en de rest van de wereld heeft een versnelling van de energietransitie topprioriteit. Hernieuwbare energietechnologieën, zoals zonne- en windenergie, zijn essentieel voor het terugdringen van uitstoot in de elektriciteitssector. Het is noodzakelijk om wereldwijd over te stappen van fossiele brandstoffen op koolstofvrije energiebronnen, om klimaatverandering aan te pakken en energiezekerheid te garanderen.

De windmolen is een van de meest iconische en historische symbolen van Nederland. Ze werden eeuwenlang gebruikt om meren en moerassen die het land aantastten, droog te leggen. Heel symbolisch, spelen vandaag de dag windmolens in Nederland dan weer een belangrijke rol in de transitie van fossiele brandstoffen naar koolstofvrije energiebronnen.

Google’s grootste offshore-windproject tot nu toe

Vandaag kondigen we ons grootste offshore-windproject tot nu toe aan in samenwerking met Shell en Eneco. We hebben Power Purchase Agreements (PPA's) getekend met Shell en Eneco, eigenaars van de Crosswind & Ecowende Consortia, joint ventures tussen beide energiebedrijven, om 478 megawatt aan koolstofvrije energiecapaciteit te realiseren door de aanleg van twee nieuwe offshore-windparken: HKN V and HKW VI. Deze overeenkomsten ondersteunen de ontwikkeling van subsidievrije offshore-windparken, die naar verwachting zullen bijdragen aan maar liefst ongeveer 6% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van het land.

Samen met de PPA’s die we eerder in Nederland hebben gerealiseerd, geven onze huidige prognoses aan dat onze datacenters en Google kantoren - zodra deze energieprojecten operationeel zijn - voor meer dan 90% koolstofvrij zullen zijn in 2024, gemeten per uur.

Lokale investeringen in duurzame energie

Het doel van Google is om tegen 2030 een netto nul-uitstoot te bereiken voor alle eigen activiteiten en heeft als doelstelling alle kantoren en datacenters te laten werken op 24/7 CO2-neutrale energie. In 2023 kondigde Google een Power Purchase Agreement aan met Eneco van 153MW om de energievoorziening van de datacenters verder CO2-neutraal te maken en een long-term solar PPA met EDPR voor de afname van schone energie door een zonne-energiecentrale die EDPR in Nederland ontwikkelt.

Google’s nieuw aangekondigde datacenter in Winschoten kan de restwarmte van het koelproces van het datacenter opvangen en overdragen aan geschikte toekomstige afnemers. Het opvangen van de warmte van het datacenter is een kans voor energiebesparing en draagt lokaal bij aan de energietransitie. De locatie wordt ook voorzien van zonnepanelen op het dak, in lijn met Google’s doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie.

In 2021 investeerde Google 45 miljoen euro in de bouw van een waterzuiveringsinstallatie die water uit het Eemskanaal verwerkt en levert aan bedrijven in de Groningse havengebieden voor koeling, waaronder Google's datacenter in de Eemshaven. Google investeert ook in lokale waterbeheerprojecten in de provincie Groningen.

Groene en veerkrachtigere elektriciteitsnetten creëren in Europa

De komende jaren zullen onze activiteiten naar verwachting 90% koolstofvrije energie bereiken in niet alleen Nederland, maar ook in Italië en Polen, en bijna 85% in België. Deze mijlpaal is het resultaat van stroomafnameovereenkomsten (PPA's) die we de afgelopen zes maanden hebben afgesloten voor meer dan 700 megawatt aan schone energie. Zo hebben we in België overeenkomsten voor 11 nieuwe onshore windparken met een totale capaciteit van 84 megawatt en in Italië ondersteunen we een langdurig onshore windenergieproject dat tegen 2025 lokale kantoren en cloudregio's koolstofvrije energie zal bieden. Met twee nieuwe overeenkomsten voor zonne-energie in Polen gaan we naar verwachting tegen 2025 ook meer dan 90% koolstofvrije energie produceren voor Google's kantoren en de cloudregio in het land.

We zien dit werk als onderdeel van een groter geheel. Deze inspanningen maken deel uit van ons streven om de elektriciteitssystemen in de wereld sneller koolstofvrij te maken, een kernpunt van ons ambitieuze doel om onze datacenters en kantoorcampussen tegen 2030 op elk netwerk waar we actief zijn 24/7 op koolstofvrije energie te laten draaien.

Terwijl we onze reis naar het leveren van een continue koolstofvrije energievoorziening voortzetten, blijven we grenzen verleggen en nieuwe ideeën uitproberen om de energiesector wereldwijd te transformeren. In samenwerking met anderen kunnen we de decarbonisatie van elektriciteitsnetten versnellen en een duurzamere toekomst voor iedereen creëren. Deze inspanningen zijn een aanvulling op een nieuwe aanpak die we ontwikkeld en getest hebben om het stroomverbruik van onze datacenters te verminderen op momenten dat het lokale elektriciteitsnet onder grote druk staat. Dit houdt in dat we bepaalde niet-urgente computertaken verplaatsen naar andere tijden en locaties, zonder dat dit gevolgen heeft voor de Google-services die mensen elke dag gebruiken.

Ga voor meer informatie over duurzaamheid bij Google naar: https://sustainability.google.