Przejdź do głównego menu
Blog Google Polska

Google na świecie

Trzecia dekada naszych działań na rzecz klimatu: tworzymy bezemisyjną przyszłośćKilka lat temu powodzie zniszczyły Ćennaj w Indiach – miasto mojego dzieciństwa, które przez wiele lat doświadczało ekstremalnej suszy. Gdy oglądałem zdjęcia moich rodzinnych stron zrujnowanych przez powódź, poczułem dobitnie, że skutki zmian klimatu dotkną nas wszystkich. W zeszłym tygodniu wielu z nas mieszkających na co dzień w Kalifornii ze zdumieniem patrzyło na ciemnopomarańczowe niebo nad nami – skutek szalejących dzikich pożarów na Zachodnim Wybrzeżu USA. O ile mi wiadomo, podobne zdarzeń doświadczali mieszkańcy Australii i Brazylii, ale niestety nie będą jedyni. 
Naukowcy mówią jasno i wyraźnie: trzeba działać teraz, jeśli chcemy zapobiec najgorszym skutkom zmian klimatu. 
Zobowiązujemy się, by zrobić to, co do nas należy. Zrównoważony rozwój jest dla nas wartością podstawową – już od ponad 20 lat, czyli od dnia założenia Google. W 2007 roku byliśmy pierwszą dużą firmą, która stała się neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Byliśmy też pierwszą z dużych światowych firm, kiedy w 2017 pokryliśmy całość naszego zużycia energii zakupami energii ze źródeł odnawialnych. Zarządzamy najczystszą, najbardziej energooszczędną chmurą obliczeniową w branży i jesteśmy największym na świecie korporacyjnym nabywcą energii odnawialnej. 
W trzeciej dekadzie naszych działań na rzecz klimatu idziemy jeszcze dalej, by przyczynić się do kształtowania bezemisyjnej przyszłości świata. Oto co robimy: 

  • Ze skutkiem natychmiastowym wyeliminowaliśmy całą naszą spuściznę węglową (ang. carbon legacy). 
  • Jako pierwsza z dużych światowych firm zobowiązujemy się, że nasze centra danych i biura na całym świecie będą na stałe, przez całą dobę, funkcjonowały wyłącznie w oparciu o bezemisyjną energię (ang. carbon free). Jest to o wiele większe wyzwanie niż tradycyjne podejście polegające na zrównoważeniu zużycia energii konwencjonalnej i odnawialnej, ale będziemy pracować nad osiągnięciem tego celu do 2030 roku. 
  • Inwestujemy w technologie, które pomogą naszym partnerom i ludziom na całym świecie dokonywać zrównoważonych wyborów. Na przykład inwestujemy w industrialnych regionach na świecie tak, by umożliwić produkcję 5 gigawatów nowej, bezemisyjnej energii. W ten sposób pomagamy 500 miastom zmniejszyć ich emisje dwutlenku węgla. 
  • Szacujemy, że przedstawione dzisiaj zobowiązania przyczynią się do powstania ponad 20 tysięcy nowych miejsc pracy w sektorze czystej energii i powiązanych z nim branżach w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, do 2025 roku. 

Oto więcej szczegółów na ten temat.  

Film
10:25

Wyeliminowanie spuścizny węglowej 

Wyeliminowaliśmy, za pośrednictwem zakupów offsetów węglowych wysokiej jakości, całą spuściznę węglową Google, czyli wszystkie emisje wynikające z prowadzonej działalności do 2007 roku, kiedy staliśmy się neutralni pod względem emisji dwutlenku węgla. Oznacza to, że ślad węglowy netto Google za cały okres funkcjonowania firmy jest obecnie równy zeru. Cieszymy się, że jesteśmy pierwszą dużą światową firmą, która osiągnęła ten cel. 

Cel do 2030: energia bezemisyjna 24 godziny na dobę 

Od 2017 roku całość naszego zużycia energii elektrycznej jest w 100% pokrywana zakupami energii ze źródeł odnawialnych. Teraz idziemy o krok dalej: do 2030 roku Google planuje prowadzić swoją działalność w oparciu o energię bezemisyjną – na całym świecie i przez cały czas. 
Jest to nasze najambitniejsze zobowiązanie na rzecz środowiska do tej pory – o ogromnych wyzwaniach praktycznych i technicznych. Jesteśmy pierwszą tak dużą organizacją, która stawia sobie taki cel i chcemy być pierwszą, która tego dokona. 

Zaczniemy od działań na rzecz wykorzystywania energii wolnej od dwutlenku węgla przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu we wszystkich naszych centrach danych i biurach na całym świecie. Nasze ośrodki przetwarzania danych zapewniają działanie produktów i usług, z których codziennie korzystają ludzie na całym świecie. Oznacza to, że każda nasza usługa – każda wiadomość e-mail wysłana za pośrednictwem Gmaila, każde pytanie zadane w wyszukiwarce Google, każdy film obejrzany na YouTube, każda trasa, którą wyszukano na Mapach Google – opierać się będzie non-stop tylko na czystej energii. 
Jeszcze nie tak dawno temu trudno było sobie wyobrazić całodobowe dostawy bezemisyjnej energii elektrycznej. Uproszczone rozumowanie podpowiadało, że wiatr nie wieje przecież bez przerwy, a słońce w nocy nie świeci. Ale dzięki trendom w rozwoju technologicznym i właściwie ukierunkowanej polityce rządów, obietnica czystej energii przez całą dobę znajdzie się wkrótce w zasięgu ręki. By ten cel zrealizować, Google zainwestuje w rozwiązania, które umożliwią nam pozyskiwanie niezawodnej, bezemisyjnej energii we wszystkich miejscach na świecie, o każdej porze dnia i nocy. Zajmiemy się na przykład integrowaniem źródeł energii wiatrowej i słonecznej oraz zwiększaniem wykorzystywania energii przechowywanej w akumulatorach. Pracujemy też nad sposobami zastosowania sztucznej inteligencji do lepszego przewidywania i optymalizacji naszego zapotrzebowania na energię elektryczną. Wszystkie te wysiłki te pozwolą do 2025 roku stworzyć 12 tysięcy miejsc pracy. Uważamy, że nasze zaangażowanie przyspieszy uzyskanie dostępu do czystej energii na całym świecie. Nasza praca pomoże też zmierzyć się z przeszkodami, które ograniczały do tej pory możliwość wykorzystywanie energii niskoemisyjnej przez całą dobę. 
Więcej na ten temat w naszej białej księdze (link). 

Wsparcie inwestycji w energię bezemisyjną o mocy 5 gigawatów 

Nasze inwestycje pozwolą na uzyskanie 5 gigawatów bezemisyjnej energii do roku 2030 w naszych rejonach produkcyjnych. Spodziewamy się, że przyczyni się to do pobudzenia inwestycji w czystą energię o wartości ponad 5 mld USD, pozwoli zredukować emisje odpowiadające usunięciu z dróg ponad miliona samochodów rocznie, jak również stworzy ponad 8000 miejsc pracy związanych z czystą energią. 

Pomoc 500 miastom w redukcji emisji miliarda ton dwutlenku węgla rocznie do 2030 

Miasta generują 70 procent światowych emisji. Nasze narzędzie Environmental Insights Explorer pomaga ponad 100 aglomeracjom monitorować i ograniczać emisje dwutlenku węgla, jak również maksymalizować wykorzystanie energii odnawialnej (na przykład poprzez informowanie o potencjale energii słonecznej na terenie miast i emisji zanieczyszczeń z transportu). Dzisiaj szerzej udostępniamy to narzędzie, by objęło 3000 lokalizacji na całym świecie. 
Zobowiązujemy się również pomóc ponad 500 miastom i samorządom lokalnym na całym świecie w ograniczeniu całkowitej emisji dwutlenku węgla o miliard ton rocznie do 2030 roku – odpowiada to rocznej emisji dwutlenku węgla kraju wielkości Japonii. Dowiedz się więcej o naszych wysiłkach na rzecz takich miast jak Hamburg i Houston, gdzie pomagamy przyspieszyć działania dla dobra klimatu.

Pomagamy naszym partnerom w redukcji emisji dwutlenku węgla 

Wprowadzamy szereg inicjatyw, mających na celu pomoc naszym partnerom i innym organizacjom w zmniejszaniu zużycia węgla i usuwaniu go z atmosfery. 
Ponad 10 procent zużycia energii w Stanach Zjednoczonych pochodzi z ogrzewania i chłodzenia budynków handlowych, usługowych i biurowych. Wykorzystanie rozwiązań opartych na uczeniu maszynowym zmniejszyło zużycie energii niezbędnej do chłodzenia centrów danych Google o 30 procent. Od dziś DeepMind i Google Cloud udostępniają to rozwiązanie podmiotom na całym świecie – do wykorzystania przez lotniska, centra handlowe, szpitale, centrach danych i inne budynki komercyjne oraz obiekty przemysłowe. Więcej na ten temat przeczytać można na naszym blogu
Równie ważną rolę odgrywają organizacje non-profit, stowarzyszenia obywatelskie i uczelnie wyższe. Pracujemy z szeregiem organizacji ekologicznych (np. Crowther Lab) nad naukowym podejściem do ponownego zalesiania i rekultywacji. W Europie uruchamiamy projekt Google.org Impact Challenge o wartości 10 milionów euro – jego celem jest wspieranie obiecujących pomysłów i projektów wspierających zrównoważony rozwój, wyselekcjonowanych przez niezależnych ekspertów. 

Nasze produkty pomagają miliardom ludzi na całym świecie 

Produkty Google już teraz pomagają ludziom na całym świecie w dokonywaniu bardziej zrównoważonych wyborów w codziennym życiu – niezależnie od tego, czy za pomocą Google Maps szukamy samoobsługowych wypożyczalni rowerów i stacji ładowania pojazdów elektrycznych, czy też wykorzystując Google Flights, żeby wyszukać jak najmniej emisyjne połączenia lotnicze. 
Będziemy tworzyć nowe narzędzia i analizy, a naszym celem jest opracowanie nowych metod, dzięki którym do 2022 roku nasze produkty pomogą miliardowi ludzi w dokonywaniu bardziej zrównoważonych wyborów. 

Kolejna dekada działań dla dobra klimatu 

Patrzymy w przyszłość z optymizmem: dzięki wykorzystaniu nowych technologii, inwestycjom we właściwą infrastrukturę i narzędzia, jak również poprzez wsparcie partnerów, organizacji non-profit, a przede wszystkim ludzi, kolejne dziesięciolecie okazać się może najważniejszą dekadą z perspektywy działań na rzecz klimatu. Jesteśmy zaszczyceni, że robiąc to, co do nas należy, możemy przyczynić się do bezemisyjnej przyszłości dla całego świata. Sundar Pichai, prezes Google i Alphabet Sundar Pichai prezes Google i Alphabet Google