Przejdź do głównego menu
Blog Google Polska

Google na świecie

Google.org‌ ‌Impact‌ ‌Challenge‌ ‌dla kobiet i dziewczątKiedy kobiety i dziewczęta mają zasoby i możliwości, żeby przekształcić swój potencjał w realną siłę działania, zmienia to trajektorię ich życia i wzmacnia całą społeczność. Mieszkając w Indiach, odczułam to na własnej skórze, gdy programy zdrowia publicznego, przekazując kobietom odpowiednie zasoby i podejmowanie decyzji, przyniosły znaczące rezultaty dla ich rodzin i całych wiosek. Widziałam to w swoim życiu, kiedy szefowie - zarówno mężczyźni, jak i kobiety - dawali mi szerokie możliwości i nie bali się postawić na moje przywództwo. 


Dlatego cieszę się, że mogłam dzisiaj dołączyć do naszego CEO, Sundara Pichai, i podczas wydarzenia Google for India Women Will, ogłosić nasz globalny program Google.org Impact Challenge dla kobiet i dziewcząt. Kierujemy go do organizacji non-profit i społecznych z całego świata, które pracują nad polepszeniem pozycji ekonomicznej kobiet i dziewcząt na świecie oraz możliwości rozwoju. Google.org przeznaczy 25 milionów dolarów na dofinansowanie tych organizacji, a stypendyści programu Impact Challenge otrzymają mentoring od pracowników Google, Ad Grants i dodatkowe wsparcie, aby wcielić swoje pomysły w życie. 


Odkąd ponad 20 lat temu rozpoczęłam pracę w filantropii, widziałam kobiety i dziewczęta na całym świecie, które zdobywały szczyty. Pamiętam moje podekscytowanie, gdy ONZ uznała „równość płci i wzmocnienie pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt” za jeden ze swoich celów zrównoważonego rozwoju w 2015 r. Mimo tego, kobiety i mężczyźni nadal znajdują się na nierównej pozycji - a te nierówności dodatkowo pogłębiła pandemia COVID-19. Na całym świecie kobiety są prawie dwa razy bardziej narażone na utratę pracy w wyniku COVID-19, a w samych Stanach Zjednoczonych kobiety straciły ponad 5,4 miliona miejsc pracy, co stanowi 55% wszystkich utraconych miejsc pracy w 2020 r. Kobiety wykonują również nieproporcjonalnie dużo nieodpłatnej pracy domowej, a około 20 milionów dziewcząt na całym świecie może nie wrócić do szkoły. Cięcia zatrudnienia, utrata dochodów i brak dostępu do edukacji będą przeszkodą w rozwoju ekonomicznym kobiet i dziewcząt, zwłaszcza pochodzących z niedostatecznie rozwiniętych społeczności. 


Ta niepokojąca rzeczywistość wymaga szybkich i konkretnych działań. Jesteśmy zbiorowo odpowiedzialni za to, aby pokolenia kobiet i dziewcząt ze wszystkich środowisk mogły żyć w świecie, w którym są traktowane jednakowo i w którym wykorzystują w pełni swój potencjał. W ciągu ostatnich pięciu lat Google.org przekazał ponad 55 milionów dolarów organizacjom non-profit, które wspierają równość płci i szans dla kobiet i dziewcząt na całym świecie. Pracowaliśmy również z grantobiorcami, takimi jak National Domestic Workers Alliance, Laboratoria i GiveDirectly, którzy są oddani tej samej sprawie. Nasz nowy program Impact Challenge będzie opierać się na tej pracy. 


Mam zaszczyt współpracować z naszymi partnerami: Vital Voices i Project Everyone, a także gronem wybitnych ekspertów, aby zauważyć i wyróżnić tę niesamowicie ważną pracę wielu ludzi, która pomaga kobietom i dziewczętom na całym świecie. 
Nasz panel składa się z kobiet-liderów z ponad 15 krajów, które mają głęboką wiedzę z zakresu globalnej polityki publicznej, rzecznictwa, badań, biznesu, technologii i nie tylko. Pomogą nam w wyborze pomysłów o największym potencjale i przewidywanym wpływie. 
Jeśli pracujesz nad innowacyjnym projektem, który wspiera kobiety i dziewczęta, lub masz pomysł, który wpłynie na ekonomiczne szanse kobiet i dziewcząt, sprawdź g.co/womenandgirlschallenge, aby złożyć wniosek i dowiedzieć się więcej o Google.org Impact Challenge. Organizacje mają czas do piątku 9 kwietnia na zgłaszanie pomysłów, a laureaci grantów zostaną ogłoszeni jeszcze w tym roku.