Przejdź do głównego menu
Blog Google Polska

Google na świecie

Dzień Ziemi - prezentujemy najnowsze informacje o naszych zobowiązaniachW 2020 roku, w ramach trzeciej dekady naszych działań na rzecz środowiska, ogłosiliśmy nasze cele, które pomogą nam zadbać o bezemisyjną przyszłość dla naszej planety. W przypadającym dziś Dniu Ziemi dzielimy się z Wami naszymi postępami – informacjami o nowych inwestycjach, dzięki którym nasi partnerzy mogą lepiej radzić sobie ze zmianą klimatu, nowościami dotyczącymi usług, które pomagają dokonywać wyborów w zgodzie ze środowiskiem, oraz aktualizacjami na temat naszej drogi do bezemisyjnej przyszłości.


Pomagamy partnerom radzić sobie ze zmianami klimatycznymi 
Aby jak najlepiej wykorzystać dane dotyczące zmiany klimatu – np. braku bezpieczeństwa żywnościowego, związku zdrowia z klimatem czy ekstremalnych zjawisk pogodowych – musimy wspólnie tworzyć rozwiązania. Cały czas zapewniamy organizacjom, decydentom, badaczom i różnym instytucjom potrzebne dane oraz dostęp do technologii i zasobów niezbędnych do radzenia sobie ze zmianami klimatycznymi. Dziś ogłosiliśmy powstanie Data Commons – naszej platformy open-source stworzonej po to, aby uporządkować publiczne dane i zapewnić do nich powszechny i ustandaryzowany dostęp każdemu. Obecnie jest ona największą bazą wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju. Platforma Data Commons obejmuje już ponad 100 źródeł danych, między innymi na temat klimatu, zdrowia, żywności, plonów, emisji i miejsc schronienia.
Ostatnio ogłosiliśmy też inne inicjatywy mające pomóc naszym partnerom:

  • Fundusz Google.org Sustainability Seed Fund w regionie Azji i Pacyfiku: nowy fundusz dysponujący środkami w wysokości 6 milionów dolarów zapewnia organizacjom w regionach odczuwających skutki zmiany klimatu dodatkowe zasoby ułatwiające prowadzenie działań związanych z jakością powietrza oraz dostępem do wody i odnawialnych źródeł energii. 
  • Zgodnie z naszymi badaniami 75% firm wierzy w to, że to technologia w największym stopniu pomoże im w osiągnięciu celów związanych ze zrównoważonym rozwojem: z naszej najnowszej ankiety przeprowadzonej wśród prawie tysiąca pięciuset osób zajmujących stanowiska kierownicze w firmach z 16 krajów wynika, że zrównoważony rozwój jest priorytetem większości z nich, ale mało kto wie, od czego zacząć oraz w jaki sposób mierzyć wpływ podejmowanych działań. 
  • Pomoc w stworzeniu kalkulatora emisyjności dla firm: dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) odpowiednie badanie emisji i ich kontrolowanie jest dużym wyzwaniem. Nawiązaliśmy współpracę z mającą siedzibę w Szwecji firmą Normative, aby zapewnić fundusze i zasoby umożliwiające opracowanie bezpłatnego kalkulatora emisyjności dla firm. Jest on obecnie dostępny na stronie SME Climate Hub w ramach prowadzonej pod patronatem ONZ kampanii Race to Zero.

Pomagamy w dokonywaniu bardziej zrównoważonych wyborów 
Zwykli ludzie też szukają sposobów na zadbanie o naszą planetę. Dlatego staramy się, aby nasze usługi zapewniały dostęp do informacji i narzędzi ułatwiających dokonywanie bardziej zrównoważonych wyborów. Teraz na głównej stronie wyszukiwarki Google można sprawdzić zdjęcia satelitarne, na których widać efekty zmian klimatycznych. Zdjęcia pochodzą z trybu poklatkowego w Google Earth oraz od organizacji zajmujących się ochroną środowiska. Jest to część naszych długofalowych działań mających na celu uwidocznienie wpływu katastrof klimatycznych i edukowanie społeczeństwa na temat tego, jakie działania można podejmować, aby zminimalizować konsekwencje takich wydarzeń. W październiku zeszłego roku nawiązaliśmy współpracę z Organizacją Narodów Zjednoczonych, aby ułatwić użytkownikom wyszukiwarki dostęp do danych dotyczących zmiany klimatu. Do tej pory nowa funkcja była dostępna po angielsku, francusku i hiszpańsku, a dziś rozszerzyliśmy jej działanie o kolejne języki. Teraz użytkownicy języka arabskiego, chińskiego, indonezyjskiego, japońskiego, portugalskiego, tajskiego, wietnamskiego i włoskiego po wpisaniu do wyszukiwarki hasła „zmiana klimatu” zobaczą panele informacyjne i wykresy przedstawiające przyczyny i efekty zmian klimatycznych oraz informacje o działaniach, które sami mogą podjąć, aby zmniejszyć swój wpływ na środowisko. 
Oto jak jeszcze nasze usługi pomagają użytkownikom w dokonywaniu bardziej zrównoważonych wyborów:

  • Bardziej przyjazne środowisku opcje transportu: ponad 10 lat temu wprowadziliśmy w Mapach Google wskazówki dojazdu na rowerze. Dziś ta opcja jest dostępna w ponad 30 krajach. W samym 2021 roku dodaliśmy ponad 170 tysięcy kilometrów ścieżek i dróg rowerowych, zapewniając świadomym ekologicznie użytkownikom dostęp do bardziej zrównoważonych opcji transportu. 
  • Siła recyklingu: od wyszukiwarki do wizyty w sklepie: Recykling odgrywa kluczową rolę w ochronie przyszłości naszej planety. Stał się jednym z najpopularniejszych tematów wyszukiwania, a wspieranie ekologicznych marek jest bardzo ważne dla 82% konsumentów i konsumentek, którzy uważają zrównoważony rozwój za swój priorytet. Firmy na całym świecie starają się coraz bardziej, aby ułatwić dostęp do recyklingu lokalnym społecznościom. Aby rozwiązać ten problem, wprowadziliśmy nowy atrybut recyklingu, który sprzedawcy mogą dodawać do swoich Profili Firm - dzięki niemu można w łatwy sposób znaleźć pobliskie punkty recyklingu w wyszukiwarce i Mapach Google.*

Tworzymy bezemisyjną przyszłość Google 
Zawsze wierzyliśmy, że aby pomagać innym w walce o dobrą kondycję naszej planety, sami musimy świecić przykładem. W październiku postawiliśmy sobie za cel osiągnięcie do 2030 roku zerowej emisji netto w ramach naszych działań operacyjnych i całego łańcucha wartości – w tym produkcji sprzętu konsumenckiego. Aby to zrobić, działamy zgodnie z założeniami „prawa węglowego” (carbon law), starając się zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych – niezależnie od rozwoju firmy – o ponad połowę w porównaniu do 2019 roku oraz obniżyć bezpośrednią emisję i emisję pochodzącą z łańcucha wartości (zakresy 1, 2 i 3) o 50% lub więcej.
Ostatnio podzieliliśmy się też dodatkowymi informacjami na temat naszej drogi do zerowej emisji netto: 

  • Priorytety związane z całodobowym korzystaniem z bezemisyjnych źródeł energii: jeśli chodzi o emisje związane z zasilaniem naszych centrów danych i biur, przyjęliśmy ambitny cel zupełnej rezygnacji z nieodnawialnych źródeł energii do 2030 roku. Całkowite przejście na czystą energię będzie wymagało zastosowania nowych technologii, takich jak pierwszy bateryjny system magazynowania energii na potrzeby zasilania awaryjnego zainstalowany w naszym ogromnym centrum danych zlokalizowanym w Belgii. W związku z tym, że rządy będą musiały wprowadzić regulacje przyspieszające przejście na czystą energię, w zeszłym tygodniu opublikowaliśmy harmonogram działań zawierający informacje o priorytetowych zmianach w regulacjach i nasze zobowiązanie do ich przyspieszenia. 
  • Inwestycje w usuwanie węgla i innowacje na rynku handlu uprawnieniami do emisji węgla: poza zmianami w łańcuchu wartości będziemy nadal prowadzić projekty związane z ograniczaniem emisji metanu oraz wyłapywaniem i neutralizowaniem tego gazu w atmosferze. Będziemy też inwestować w nowe firmy pracujące nad technologicznymi i naturalnymi rozwiązaniami umożliwiającymi usuwanie węgla z atmosfery. Jedną z nich jest organizacja Frontier, która otrzymała od nas wsparcie w wysokości 200 milionów dolarów. Będziemy też pomagać w umacnianiu rynków handlu uprawnieniami do emisji węgla. Wsparcie finansowe przekazane przez Google.org pomaga organizacji Gold Standard w cyfryzacji takich rynków. Przekazaliśmy też wsparcie w wysokości 2 milionów dolarów na utworzenie organizacji Voluntary Carbon Markets.

Aby uniknąć najgorszych skutków zmian klimatycznych, musimy działać wspólnie i szybko. Najlepszą rzeczą, jaką może zrobić Google, jest stworzenie technologii, która pomoże naszej firmie, partnerom i zwykłym ludziom podejmować działania mające zauważalne efekty. Zamierzamy kontynuować nasze wysiłki i robić wszystko, co w naszej mocy, aby chronić naszą planetę.

*Ta funkcja jest już dostępna na całym świecie, ale na razie można ją wyszukiwać tylko w języku angielskim. Pozostałe języki będą dodawane w kolejnych miesiącach.