Przejdź do głównego menu
Blog Google Polska

Bezpieczeństwo i ochrona

Ads Safety Report 2023: zablokowaliśmy ponad 5,5 miliarda reklam naruszających nasze zasady

Grafika z danymi z raportu

Miliardy ludzi na całym świecie, szukając istotnych dla nich informacji, polegają na naszych produktach i usługach. Dotyczy to także reklam. Dlatego zatrudniamy tysiące osób, które każdego dnia dbają o nasz system reklamowy i jego wiarygodność. Dziś publikujemy nasz coroczny Raport na temat bezpieczeństwa reklam (Ads Safety Report), aby podzielić się postępami, jakie poczyniliśmy w egzekwowaniu naszych zasad dla reklamodawców i wydawców. Publikując te dane, chcemy pokazać pracę włożoną w utrzymanie zdrowego systemu reklamy internetowej – co traktujemy jako nasz priorytet i odpowiedzialność.

Kluczowym trendem w 2023 roku był wpływ generatywnej sztucznej inteligencji na wiele branż. Technologia ta już w znaczący sposób zmienia marketing internetowy – od optymalizacji kampanii po edycję grafik i zdjęć. Jej rozwój stanowi unikalną okazję do znaczącej poprawy naszych działań i egzekwowania naszych zasad. Pamiętajmy jednak, że technologia ta stwarza także nowe wyzwania, dlatego podchodzimy do niej odpowiedzialnie.

Lepsze egzekwowanie zasad dzięki generatywnej AI

Nasze zespoły już od dawna stosują duże modele językowe (LLM), aby lepiej chronić użytkowników i użytkowniczki w internecie. Dzięki temu, że działają one na dużą skalę, przez lata byliśmy w stanie wykrywać i blokować miliardy niewłaściwych reklam, zanim w ogóle zobaczyli je użytkownicy. Chociaż systemy te są wysoko zaawansowane, modele uczenia maszynowego historycznie wymagały intensywnych treningów — często opierających się na setkach tysięcy, jeśli nie milionach przykładów treści naruszających nasze zasady.

Modele te są w stanie szybko przeglądać i interpretować reklamy na dużą skalę, jednocześnie wyłapując ważne niuanse w treści. Te zaawansowane możliwości wnioskowania zaowocowały już właściwymi decyzjami w przypadku egzekwowania bardziej złożonych zasad. Przykładem może być tutaj polityka dotycząca produktów finansowych i programów wzbogacania się. Działania podmiotów stojących za tego typu reklamami stały się jeszcze bardziej wyrafinowane i obejmują reklamy dotyczące nowych usług lub produktów finansowych, takich jak inwestycje lub cyfrowe waluty, aby oszukać użytkowników.

Oczywiście tradycyjne modele uczenia maszynowego są szkolone pod kątem wykrywania takich naruszeń zasad. Jednak szybkie tempo i stale zmieniający się charakter trendów finansowych sprawia, że ​​czasami trudniej jest odróżnić legalne usługi od fałszywych i szybko skalować nasze zautomatyzowane systemy egzekwowania zasad w celu zwalczania tych oszustw. LLM są w stanie szybciej rozpoznać nowe trendy w usługach finansowych, zidentyfikować wzorce działania oszustów i odróżnić legalną firmę od oszustwa obiecującego szybkie wzbogacenie się. Pomogło to naszym zespołom stać się jeszcze bardziej elastycznymi i efektywnymi w stawianiu czoła pojawiającym się wszelkiego rodzaju zagrożeniom.

Warto też zauważyć, że dopiero zaczęliśmy wykorzystywać pełne możliwości LLM w zakresie bezpieczeństwa reklam. Cieszymy się, że zaczęliśmy, również w tym obszarze, wykorzystywać Gemini – nasz najbardziej zaawansowany model AI.

Nasza praca, aby zapobiegać nieuczciwym praktykom i oszustwom

W 2023 r. wzrosła liczba oszustw i nieuczciwych praktyk na wszystkich platformach internetowych. Oszuści stale rozwijają swoje taktyki manipulacji reklamami w celu naciągania zarówno ludzi, jak i legalnych firm. Aby przeciwdziałać tym stale zmieniającym się zagrożeniom, na bieżąco aktualizujemy nasze zasady, uruchomiliśmy zespoły szybkiego reagowania i udoskonaliliśmy nasze techniki wykrywania nieodpowiednich reklam.

  • W listopadzie wprowadziliśmy nowe zasady ograniczonego wyświetlania reklam, których celem jest ochrona użytkowników poprzez ograniczenie zasięgu mniej znanych nam reklamodawców. W ramach tych zasad rozpoczniemy okres zapoznawania się z reklamodawcami, których mniej znamy i którzy nie mają jeszcze udokumentowanej historii wyświetlania reklam zgodnych z naszymi zasadami. W tym czasie liczba wyświetleń ich reklam może być ograniczona. Zastosujemy te zasady np. wtedy, gdy związek między reklamodawcą a marką wymienioną w reklamie jest niejasny. Jest to kwestia, w przypadku której szczególnie zależy nam na tym, aby użytkownicy dokładnie wiedzieli, z kim mają do czynienia, gdy wchodzą w interakcję z reklamą. Ostatecznym celem tej polityki (która jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju) jest zapewnienie, że reklamodawcy mający dobre intencje będą w stanie zbudować zaufanie użytkowników, ograniczając tym samym zasięg nieuczciwych podmiotów i zmniejszając ryzyko oszustw i reklam wprowadzających w błąd.
  • Najważniejszym elementem ochrony użytkowników przed niewłaściwymi reklamami w internecie jest nasza zdolność szybkiego reagowania na pojawiające się nowe trendy w zakresie nadużyć w systemie reklamowym. Na przełomie 2023 i 2024 roku mieliśmy do czynienia ze specjalnie targetowaną kampanią oszustw. Reklamy przedstawiały podobizny znanych osób publicznych i miały na celu wprowadzenie użytkowników w błąd, często przy jednoczesnym użyciu fałszywych informacji. Gdy tylko wykryliśmy to zagrożenie, powołaliśmy specjalny zespół natychmiastowego reagowania. Zidentyfikował on wzorce działania tych nieuczciwych podmiotów, aby następnie wytrenować nasze zautomatyzowane systemy pod kątem wykrywania podobnych reklam, co doprowadziło do usuwania ich na szeroką skalę. Zaktualizowaliśmy także nasze zasady dotyczące wprowadzania użytkowników w błąd, aby umożliwić nam szybkie zawieszanie kont nieuczciwych podmiotów.

Ogółem zablokowaliśmy lub usunęliśmy 206,5 miliona reklam za naruszenie naszych zasad dotyczących wprowadzania użytkowników w błąd, które obejmują wiele taktyk oszustw, oraz 273,4 miliona reklam za naruszenie naszych zasad dotyczących produktów finansowych. Zablokowaliśmy lub usunęliśmy także ponad 1 miliard reklam za nieprzestrzeganie zasad sieci reklamowej, w tym promowania złośliwego oprogramowania.

Walka z nieuczciwymi reklamami wymaga ciągłego działania, ponieważ stale obserwujemy, że nieuczciwi aktorzy postępują w coraz bardziej wyrafinowany sposób i na większą skalę, stosując nowe taktyki, takie jak chociażby deepfake. Będziemy w dalszym ciągu inwestować w technologię wykrywania oszustw i współpracować z organizacjami takimi jak Global Anti-Scam Alliance i Stop Scams UK, aby ułatwić wymianę informacji i chronić konsumentów na całym świecie.

Inwestowanie w integralność wyborów

Reklamy polityczne są ważnym elementem demokratycznych wyborów. Kandydaci oraz partie polityczne korzystają z reklam, aby budować świadomość, dzielić się ważnymi informacjami i zaangażować potencjalnych wyborców. W roku na całym świecie odbywają się wybory — chcemy mieć pewność, że wyborcy nadal ufają reklamom, które widzą na naszych platformach. Dlatego też od dawna wymagamy przejścia procesu weryfikacji od reklamodawców, którzy chcą wyświetlać reklamy wyborcze oraz zwiększamy przejrzystość reklam wyborczych. Ograniczamy również sposoby, w jakie reklamodawcy wyświetlający reklamy wyborcze mogą docierać do odbiorców. Reklamy wyborcze muszą zawierać informację o źródle ich finansowania. W przypadku większości formatów reklam Google automatycznie wygeneruje informację „Opłacone przez” i są uwzględniane w naszych ogólnodostępnych raportach przejrzystości. W 2023 r. zweryfikowaliśmy ponad 5000 nowych reklamodawców wyborczych i usunęliśmy ponad 7,3 mln reklam wyborczych pochodzących od niezweryfikowanych podmiotów.

W zeszłym roku jako pierwsza firma technologiczna wprowadziliśmy nowy wymóg wyraźnego oznaczania reklam wyborczych zawierających treści wykorzystujące sztuczną inteligencję. Chcemy mieć pewność, że w dalszym ciągu zapewniamy użytkownikom większą przejrzystość i informacje niezbędne do podejmowania świadomych decyzji.

Ponadto w dalszym ciągu egzekwujemy nasze zasady dotyczące reklam promujących ewidentnie fałszywe twierdzenia dotyczące wyborów, które mogą podważyć zaufanie lub udział w procesach demokratycznych.

Podsumowanie 2023 roku

Grafika z danymi z raportu

Naszym celem jest zawieszanie kont fałszywych reklamodawców oraz wychwytywanie nieodpowiednich reklam zanim trafią na nasze platformy lub natychmiastowe ich usunięcie po wykryciu. Sztuczna inteligencja zdecydowanie usprawnia to zadanie. W 2023 r. zablokowaliśmy lub usunęliśmy ponad 5,5 miliarda reklam, nieco więcej niż w roku poprzednim, i 12,7 miliona kont reklamodawców, czyli prawie dwa razy więcej w porównaniu z 2022 rokiem. Podobnie staramy się chronić reklamodawców i użytkowników, usuwając nasze reklamy ze stron i witryn wydawców, które naruszają nasze zasady, np. zawierają treści o charakterze jednoznacznie seksualnym lub niebezpieczne produkty. W 2023 r. zablokowaliśmy lub ograniczyliśmy wyświetlanie reklam na ponad 2,1 miliarda stron wydawców, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z 2022 r. Z każdym rokiem coraz lepiej radzimy sobie też z wykrywaniem powszechnych lub rażących naruszeń. Podjęliśmy szersze działania egzekwujące zasady na poziomie stron w przypadku ponad 395 000 witryn wydawców, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z 2022 r.

Gif z danymi z raportu

Przedstawiając wpływ sztucznej inteligencji na tę pracę: w zeszłym roku ponad 90% procesów egzekwowania zasad na poziomie strony wydawcy rozpoczęło się od wykorzystania modeli uczenia maszynowego, w tym naszych najnowszych modeli językowych. Oczywiście każdy reklamodawca lub wydawca może nadal odwołać się od decyzji, jeśli uważa, że ​​został popełniony błąd. Nasze zespoły sprawdzą zgłoszenia na bieżąco i w przypadku stwierdzenia błędów wykorzystają je do ulepszenia naszych systemów.

Zachowujemy elastyczność i patrzymy w przyszłość

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo reklam, wiele może się zmienić w ciągu najbliższego roku: wprowadzenie nowych technologii, takich jak generatywna sztuczna inteligencja, nowe trendy w zakresie nadużyć i międzynarodowe konflikty. A system reklamy internetowej musi być elastyczny i gotowy do szybkiej reakcji na dziejące się zmiany. Dlatego stale opracowujemy nowe zasady, ulepszamy nasze systemy ich egzekwowania, pogłębiamy współpracę międzybranżową i zapewniamy większą kontrolę użytkownikom, wydawcom i reklamodawcom.

W 2023 roku uruchomiliśmy Centrum Przejrzystości Reklam, łatwy do przeszukiwania hub wszystkich reklam od zweryfikowanych reklamodawców, który pomaga użytkownikom szybko i łatwo dowiedzieć się więcej o reklamach, które widzą w wyszukiwarce, na YouTube i na karcie Discover. Zaktualizowaliśmy również nasze narzędzie kontroli dopasowania treści, aby ułatwić reklamodawcom szybsze i prostsze wykluczanie tematów, których chcą unikać w ramach YouTube i kampanii displayowej. Ogólnie zaktualizowaliśmy 31 naszych zasad dotyczących zarówno reklam, jak i wydawców.

Chociaż jeszcze nie wiemy, co przyniesie reszta 2024 roku, jesteśmy pewni, że nasze działania i inwestycje w politykę, wykrywanie naruszeń i egzekwowanie zasad przygotują nas na wszelkie przyszłe wyzwania.