Przejdź do głównego menu
Blog Google Polska

Bezpieczeństwo i ochrona

Przestrzeganie postanowień aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act)

Na jasnoniebieskim tle ilustracja przedstawiająca flagę UE, a wokół niej różne ikony: izotyp YouTube, flaga, szkło powiększające, tarcza zabezpieczająca z zamkiem i akronim „DSA.”.

W ubiegłym roku Unia Europejska przyjęła nowy zbiór przepisów znany jako akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA), mający na celu ujednolicenie przepisów dotyczących treści w całej UE i stworzenie konkretnych procesów moderowania treści online. DSA obowiązuje w przypadku wielu różnych usług online – od platform handlowych i sklepów z aplikacjami po platformy do udostępniania filmów online i wyszukiwarki. 

W rezultacie dostosowaliśmy wiele z naszych obowiązujących od dawna procesów bezpieczeństwa oraz zmieniliśmy działanie niektórych naszych usług, aby spełnić określone wymagania DSA. W ramach pracy nad tą ważną inicjatywą liczymy na dalszą owocną współpracę z Komisją Europejską i innymi podmiotami, w tym ze specjalistami ds. zagadnień technicznych i zasad. 

Nasze działania wyprzedzające obecne przepisy 

Bezpieczeństwo jest ważne zarówno dla naszych użytkowników, jak i dla naszej firmy. Dlatego w Google od lat inwestujemy znaczne środki w ludzi, procesy, zasady i technologie, aby realizować cele DSA. Oto kilka przykładów: 

  • Nasz program priorytetowych podmiotów sygnalizujących (wprowadzony w 2012 roku jako program zaufanych podmiotów sygnalizujących w YouTube) realizuje cele postanowienia DSA dotyczącego zaufanych podmiotów sygnalizujących, przyznając pierwszeństwo weryfikacji treściom zgłaszanym nam przez specjalistów. 
  • Oferujemy twórcom i twórczyniom YouTube możliwość odwołania się od naszych decyzji o usunięciu filmów lub nałożeniu ograniczeń, jeśli uważają, że są one błędne. Zespół YouTube rozpatruje wszystkie odwołania twórców i podtrzymuje lub cofa pierwotne decyzje. DSA będzie wymagać od wszystkich platform internetowych podjęcia podobnych środków i wprowadzenia wewnętrznych systemów obsługi skarg. 
  • Latem 2021 roku, po rozmowach z rodzicami, nauczycielami oraz specjalistami ds. ochrony bezpieczeństwa i prywatności dzieci zdecydowaliśmy się zablokować reklamy spersonalizowane dla osób w wieku poniżej 18 lat. DSA będzie wymagać od innych dostawców przyjęcia podobnego podejścia. 
  • W 2018 roku wprowadziliśmy raport dotyczący egzekwowania wytycznych dla społeczności YouTube w celu zwiększenia przejrzystości i rozliczalności naszych działań związanych z odpowiedzialnością. Od tamtego czasu publicznie udostępniamy różne dane dodatkowe, takie jak współczynnik obejrzeń filmów naruszających zasady, aby nadać szerszego kontekstu naszym staraniom na rzecz ochrony użytkowników przed szkodliwymi treściami. 
  • Możemy podać szereg innych przykładów pokazujących, jak na przestrzeni wielu lat wprowadzaliśmy procesy zaufania i bezpieczeństwa przewidziane w DSA. 

Co więcej, Inżynierskie Centrum Bezpieczeństwa Google w Dublinie, skupiające się na zadaniach związanych z odpowiedzialnością za treści, od chwili założenia skonsultowało się z ponad 1000 specjalistów w ramach ponad 100 zdarzeń. Centrum pomaga społeczeństwu, organom regulacyjnym i osobom odpowiedzialnym za tworzenie przepisów zrozumieć aspekty praktyczne naszego podejścia do moderowania treści oraz daje nam nieocenione możliwości uczenia się od tych specjalistów i współpracy z nimi. 

Dostosowywanie przejrzystości i moderowania treści do wymogów UE 

Przestrzeganie przepisów na dużą skalę nie jest dla nas nowością. Od wielu lat wkładamy mnóstwo pracy w zapewnienie zgodności z unijnym Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i stworzyliśmy procesy oraz systemy, które umożliwiły nam na przykład obsługę wniosków dotyczących ponad 5 milionów adresów URL w ramach europejskiego prawa do bycia zapomnianym. 

Obecnie, zgodnie z DSA, podejmujemy znaczne wysiłki w celu dostosowania naszych programów do konkretnych wymogów tego aktu prawnego. Oto przykłady: 

  • Zwiększanie przejrzystości reklam: rozbudujemy Centrum przejrzystości reklam – globalne, dostępne dla wyszukiwarki repozytorium reklamodawców na wszystkich naszych platformach, aby spełnić określone postanowienia DSA i udostępnić dodatkowe informacje na temat kierowania reklam wyświetlanych w Unii Europejskiej. Te działania bazują na naszych wieloletnich staraniach mających na celu zwiększenie przejrzystości reklam online. 
  • Zwiększanie dostępności danych dla naukowców: bazując na naszych wcześniejszych działaniach służących poprawie ogólnego zrozumienia naszych usług, zwiększymy dostępność danych dla naukowców, którzy chcą dowiedzieć się więcej o tym, jak Wyszukiwarka Google, YouTube, Mapy Google, Google Play i Zakupy Google działają w praktyce, oraz prowadzą badania nad systemowym ryzykiem związanym z treściami w UE. 

Wprowadzamy również zmiany, aby udostępnić nowe formy wglądu w nasze decyzje dotyczące moderowania treści i umożliwić użytkownikom kontakt z nami na różne sposoby. Aktualizujemy też procesy raportowania i obsługi odwołań, aby udostępniać określone informacje i kontekst w związku z naszymi decyzjami: 

  • Zwiększamy przejrzystość naszych zasad: wdrażamy nowe Centrum przejrzystości, w którym użytkownicy mogą łatwo uzyskać dostęp do informacji o naszych zasadach dotyczących poszczególnych usług, znaleźć nasze narzędzia do raportowania i obsługi odwołań, poznać nasze Raporty przejrzystości i dowiedzieć się więcej o naszym procesie opracowywania zasad. 
  • Rozszerzamy raportowanie przejrzystości: ponad 10 lat temu wprowadziliśmy pierwszy w branży Raport przejrzystości, aby ułatwić merytoryczne dyskusje o swobodnym przepływie informacji i pokazać społeczeństwu, jak polityka władz państwowych może wpływać na dostęp do informacji. YouTube publikuje również kwartalny Raport przejrzystości opisujący skuteczność egzekwowania wytycznych dla społeczności. W nadchodzących miesiącach rozszerzymy zakres raportów przejrzystości, dodając informacje o moderowaniu treści w innych naszych usługach, w tym w Wyszukiwarce Google, Google Play, Mapach Google i Zakupach Google. 
  • Analizujemy ryzyko – i pomagamy w tym innym: bez względu na to, czy chodzi o ryzyko związane z rozpowszechnianiem nielegalnych treści, czy o zagrożenia dla praw podstawowych, zdrowia publicznego bądź swobody wypowiedzi, dokonujemy oceny ryzyka związanego z naszymi największymi platformami internetowymi i naszą wyszukiwarką zgodnie z wymogami DSA. O wynikach naszej oceny będziemy informować organy regulacyjne w UE i niezależnych audytorów, a nieco później będziemy podawać ich podsumowanie do wiadomości publicznej. 

Stałe zaangażowanie 

Od dawna utrzymujemy zgodność z szeroko pojętymi celami DSA i przeznaczyliśmy pokaźne środki na dostosowanie swoich programów do jego wymagań. Wyraziliśmy również swoje obawy dotyczące potencjalnych niepożądanych konsekwencji udostępniania zbyt wielu informacji na temat naszego podejścia do egzekwowania przepisów, takich jak ryzyko ułatwienia nieuczciwym podmiotom nadużywania naszych usług i rozpowszechniania szkodliwych informacji wprowadzających w błąd. W szerszym ujęciu będziemy nadal dzielić się doświadczeniem w zwalczaniu szkodliwych treści z przestrzeganiem obowiązujących przepisów, ale bez odbierania użytkownikom korzyści związanych z internetem. 

Tak jak w przypadku każdej nowej regulacji, to dopiero początek drogi. Będziemy kontynuować rozmowy z Komisją Europejską, irlandzką komisją ds. mediów (Coimisiún na Meán) i innymi organami regulacyjnymi, a także ze specjalistami ds. zagadnień technicznych, zasad i bezpieczeństwa online. Zgodnie z celem założycielskim Google, jakim jest wykorzystanie technologii do zmiany na lepsze życia ludzi na całym świecie, będziemy dalej pracować nad poprawą przejrzystości i przydatności internetu dla wszystkich.