Przejdź do głównego menu
Blog Google Polska

Sztuczna inteligencja

Dlaczego (i w jakim celu) skupiamy się na AIZdjęcie

Od redaktora: dzisiaj opublikowaliśmy tekst pokazujący nasz punkt widzenia w odniesieniu do użyteczności oraz potencjału transformacyjnego AI. Zaznaczyliśmy, jak ważne jest dla nas uczciwe i odpowiedzialne podejście zarówno do rozwijania tej technologii, jak i dostarczania jej użytkownikom oraz społeczeństwu.

AI – technologia opisywana czasem jako nauka o nadawaniu przedmiotom cech inteligencji – napędza wszystkie najważniejsze produkty i usługi Google:
wyszukiwarkę, Zdjęcia Google, Mapy Google, Google Workspace, Tłumacza Google i wiele innych, a także nowe pomysły, nad którymi pracujemy. Z radością obserwujemy, jak potencjał drzemiący w AI zwiększa użyteczność oraz transformacyjny charakter naszych produktów i usług.

Zapraszamy do lektury tekstu, który stanowi pewien zarys zagadnienia, a także do wizyty na stronie
ai.google, gdzie można znaleźć wszystkie potrzebne informacje.

W dziedzinie prac nad AI nastały ekscytujące czasy. Podejście do rozwijania i wykorzystywania potencjału tej technologii, jakie prezentujemy, opiera się na naszej podstawowej misji: porządkowaniu informacji z całego świata oraz udostępnianiu ich do ogólnego użytku. Kształtuje je też zobowiązanie do poprawiania jakości życia jak największej liczby ludzi. Uważamy, że obecnie – bardziej niż kiedykolwiek – AI może się mocno przyczynić do realizacji tej misji i zobowiązania.

Naszym zdaniem AI jest technologią o charakterze fundamentalnym i transformacyjnym, która przyniesie ludziom oraz społeczeństwu wiele fascynujących i funkcjonalnych korzyści, ponieważ może asystować, wspomagać, dawać siłę i inspirować niemal w każdym obszarze ludzkich przedsięwzięć. Może pomóc w stawianiu czoła najtrudniejszym wyzwaniom i w wykorzystywaniu szans, od codziennych po najśmielsze i najbardziej niezwykłe.

Jako firma z sektora informatyki i przetwarzania informacji chcemy stać w pierwszej linii przy przesuwaniu granic AI, przecierając szlaki i prowadząc pionierskie badania nad zwiększaniem możliwości i użyteczności tej technologii. Dzięki pracom badawczo-rozwojowym wprowadzamy na rynek rozwiązania oparte na przełomowych innowacjach, które wspomagają ludzi i społeczeństwa na całym świecie. To infrastruktura, narzędzia, produkty i usługi, ale też możliwości rozwijania potencjału oraz nawiązywania współpracy – z korzyścią dla wszystkich. Opracowujemy również innowacje, które pozwolą na dokonywanie odkryć naukowych i stawianie czoła największym wyzwaniom oraz możliwościom, przed jakimi stoi ludzkość. Wiele z naszych nowatorskich pomysłów już służy użytkownikom (w niektórych przypadkach chodzi o miliardy ludzi), społecznościom, firmom i organizacjom, a szerzej – społeczeństwu. Takich innowacji będzie jeszcze wiele. 


Jednocześnie rozumiemy, że AI, jako technologia wciąż w fazie rozwoju, niesie ze sobą różne, nieustannie zmieniające się zawiłości i zagrożenia. W pracach nad AI oraz podczas korzystania z tej technologii musimy brać to pod uwagę. Dlatego jako firma uważamy odpowiedzialność przy rozwijaniu AI za imperatyw. Chcemy przewodzić tym działaniom i wyznaczać standardy tworzenia użytecznych, dobroczynnych zastosowań, przykładania wymogów etycznych opartych na ogólnoludzkich wartościach i wykształcania odpowiedniego podejścia na podstawie wniosków wyciąganych z badań, doświadczeń oraz opinii użytkowników i całej społeczności. 
Wierzymy również, że właściwa postawa wobec AI, a dla nas jest to opracowywanie innowacji i dostarczanie łatwo dostępnych, pożytecznych rozwiązań ludziom i społecznościom, musi opierać się na wspólnym wysiłku, angażującym i nas, i inne podmioty, na przykład badaczy, deweloperów, użytkowników (zarówno indywidualnych, jak i firmy oraz organizacje), administrację państwową i obywateli. Jeśli AI ma rozwijać swój potencjał z korzyścią dla ludzi i społeczeństw, kluczowe znaczenie ma wspólne zdobycie zaufania społecznego. Jako firma wyrażamy chęć podjęcia współpracy na rzecz właściwego podejścia do AI. 


Jesteśmy przekonani, że innowacje oparte na AI, które opracowujemy i dostarczamy, skupiając się na uczciwości i odpowiedzialności, są użyteczne i atrakcyjne oraz mają potencjał, aby wspierać ludzi na całym świecie i poprawiać jakość ich życia. Tym się kierujemy. Z niecierpliwością oczekujemy też na to, co przyniesie rok 2023 i następne lata, kiedy będziemy gotowi podzielić się kolejnymi nowatorskimi rozwiązaniami.