Przejdź do głównego menu
Blog Google Polska

YouTube

Większa przejrzystość i odpowiedzialność na YouTube dzięki współczynnikowi obejrzeń filmów naruszających zasadyW 2018 roku przedstawiliśmy nasz raport dotyczący egzekwowania Wytycznych dla społeczności YouTube, aby zwiększyć przejrzystość i odpowiedzialność za nasze wysiłki na rzecz ochrony widzów. Było to pierwsze w swoim rodzaju spojrzenie na treści, które usunęliśmy z YouTube ponieważ naruszały nasze zasady. Obejmowało liczbę usuniętych filmów, sposób w jaki zostały zidentyfikowane, powody usunięcia i inne. Przez lata uzupełnialiśmy raport o dodatkowe metryki, takie jak liczba odwołań dotyczących usuniętych treści czy ich przywrócenia. Od czasu opublikowania pierwszego raportu usunęliśmy ponad 83 miliony filmów i 7 miliardów komentarzy łamiących nasze Wytyczne dla społeczności. Co równie istotne, raport monitorował także wpływ naszych gruntownych inwestycji w technologię uczenia maszynowego dokonanych w 2017 r., mierząc, jak dobrze wychwytujemy treści naruszające zasady. Na przykład dzięki automatycznemu zgłaszaniu, jesteśmy teraz w stanie wykryć 94% wszystkich treści naruszających zasady w YouTube, a 75% zostało usuniętych, zanim otrzymało nawet 10 wyświetleń. Dzisiaj publikujemy w naszym raporcie nową metrykę, który zapewni jeszcze większą przejrzystość w zakresie skuteczności naszych systemów: Violative View Rate - współczynnik obejrzeń filmów naruszających zasady (VVR)
Mówiąc prościej, współczynnik VVR pomaga nam określić, jaki procent wyświetleń w YouTube pochodzi z treści, które naruszają nasze zasady. Nasze zespoły zaczęły śledzić tę miarę w 2017 roku i w całej firmie jest to główny wskaźnik używany do mierzenia naszej odpowiedzialności. Wraz z rozwojem inwestycji w zespoły i technologię obserwowaliśmy spadek VVR. Najnowszy VVR wynosi 0,16-0,18%, co oznacza, że na każde 10 000 wyświetleń w YouTube, 16-18 pochodzi z treści naruszających zasady. To o ponad 70% mniej w porównaniu z analogicznym kwartałem 2017 roku, w dużej mierze dzięki inwestycjom poczynionym w uczenie maszynowe. W przyszłości będziemy aktualizować metrykę VVR kwartalnie w naszym raporcie Zgodność z wytycznymi dla społeczności YouTube
Dane VVR zapewniają niezbędny kontekst, dający pełny obraz tego, jak chronimy naszą społeczność. Ważne są inne metryki, takie jak czas potrzebny na usunięcie filmu naruszającego zasady. Ale nie pokazują one w pełni realnego wpływu treści naruszających zasady na widza. Porównajmy na przykład wideo naruszające zasady, które uzyskało 100 wyświetleń, ale pozostawało na naszej platformie przez ponad 24 godziny, z filmem, który osiągnął tysiące wyświetleń w ciągu pierwszych kilku godzin przed usunięciem. Co ostatecznie ma większy negatywny wpływ? Uważamy, że współczynnik VVR jest dla nas najlepszym sposobem, aby zrozumieć, jak szkodliwe treści wpływają na widzów i określić, gdzie musimy wprowadzić ulepszenia.

Zdjęcie

VVR obliczamy pobierając próbkę filmów na YouTube i wysyłając ją do naszych specjalistów zajmujących się kontrolą treści, którzy następnie informują nas, które filmy naruszają nasze zasady, a które nie. Dzięki próbkowaniu uzyskujemy pełniejszy obraz dotyczący treści naruszających zasady, których możemy nie wychwycić w naszych systemach. Jednak współczynnik VVR będzie się wahać - zarówno w górę, jak i w dół. Na przykład natychmiast po zaktualizowaniu zasad można zauważyć, że VVR tymczasowo wzrośnie, ponieważ nasze systemy zaczną wychwytywać treści, które zostały niedawno sklasyfikowane jako naruszające zasady. 

Zdjęcie

Naszym niezmiennym celem jest rozwój społeczności YouTube, wraz z wypełnianiem naszych zobowiązań wobec niej. Raport Zgodności z wytycznymi dla społeczności, dokumentuje wyraźne postępy jakie udało się nam poczynić od 2017 r. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że nasza praca nie została zakończona. Nadal bardzo istotne jest to, aby nasze zespoły nieustannie przeglądały i aktualizowały zasady, współpracowały z ekspertami i zachowywały transparentność odnośnie działań związanych z egzekwowaniem wytycznych. Uważamy, że te zmiany są dobre zarówno dla naszych widzów jak i dla naszej firmy - w YouTube nie ma miejsca na treści naruszające zasady. Dużo inwestujemy w to, by nie trafiały one na platformę, a VVR czyni nas odpowiedzialnymi i pomaga nam lepiej zrozumieć postęp, jaki poczyniliśmy w zakresie ochrony widzów przed szkodliwymi treściami w YouTube.