Przejdź do głównego menu
Blog Google Polska

YouTube

Nowe opcje bezpieczeństwa i dbania o cyfrową równowagę młodszych użytkowników na YouTube i YouTube KidsMłodzi ludzie codziennie korzystają z YouTube, aby odkrywać nowe pasje, poznawać świat i łączyć się z nim za pomocą wideo. Ale ważne jest, żeby podczas tych czynności mieli do dyspozycji opcje i zabezpieczenia, które zapewnią im odpowiednie do ich wieku doświadczenia.  Od wielu lat inwestujemy w rozwiązania, które mają na celu ochronę dzieci i rodziny: uruchomiliśmy specjalną aplikację YouTube Kids, wprowadziliśmy nowe praktyki w zakresie przetwarzania danych dla treści przeznaczonych dla dzieci, zapewniliśmy użytkownikom YouTube dostęp do materiałów dostosowanych do ich wieku oraz daliśmy rodzinom większy wybór dzięki kontom nadzorowanym. Dziś ogłaszamy dodatkowe zabezpieczenia dla osób poniżej 18. roku życia na YouTube i YouTube Kids.

Aktualizacja domyślnych ustawień prywatności dla młodzieży 
W nadchodzących tygodniach zaczniemy stopniowo dostosowywać domyślne ustawienia przesyłania treści na YouTube. Dla użytkowników w wieku 13-17 lat będą one ustawione na najbardziej prywatną opcję. Przy użyciu ustawień prywatności filmu dany materiał może być wyświetlany tylko przez użytkownika i wybrane przez niego osoby. Chcemy pomóc młodszym użytkownikom w podejmowaniu przemyślanych decyzji dotyczących ich widoczności w sieci i prywatności, w tym zachęcić ich do dokonania świadomego wyboru o upublicznianiu swoich treści. Jeśli użytkownik chce opublikować swoje materiały, może zmienić domyślne ustawienie widoczności przesyłania, a my będziemy mu przypominać, kto może zobaczyć jego wideo.

Zwiększenie widoczności funkcji cyfrowej równowagi
Chcemy dać młodszym osobom narzędzia, których potrzebują, aby zrozumieć, jak wykorzystują technologię. Oprócz naszego zestawu narzędzi służących dbaniu o dbaniu o cyfrową równowagę, domyślnie włączymy na YouTube przypomnienia o przerwie i porze snu wszystkim użytkownikom w wieku 13-17 lat. Domyślnie wyłączymy też autoodtwarzanie. Jeśli użytkownicy uznają, że to nie są odpowiadające im funkcje cyfrowej równowagi, będą mogli zmienić ustawienia domyślne.
Dodamy też opcję autoodtwarzania w YouTube Kids i wyłączymy ją domyślnie w aplikacji. W najbliższych miesiącach wprowadzimy także dodatkowe funkcje kontroli rodzicielskiej w aplikacji YouTube Kids, w tym możliwość wyboru przez rodzica "blokady" domyślnego ustawienia automatycznego odtwarzania.

Zapewnienie zabezpieczeń i edukacja w zakresie treści komercyjnych 
Wprowadzamy również zmiany w sposobie traktowania treści komercyjnych, które są przeznaczone dla dzieci i rodzin. Nigdy nie zezwalaliśmy na płatne lokowanie produktów w YouTube Kids. W najbliższych tygodniach zaczniemy też usuwać z YouTube Kids materiały o mocnym charakterze komercyjnym, takie jak filmy, które skupiają się wyłącznie na opakowaniu produktu lub bezpośrednio zachęcają dzieci do wydawania pieniędzy.

Niedawno zaktualizowaliśmy informacje na YouTube, które pojawiają się zarówno przy treściach "przeznaczonych dla dzieci" jak i na nadzorowanych kontach YouTube, w których twórca oznaczył płatną promocję. Opisy te, opracowane we współpracy z ekspertami zajmującymi się rozwojem dzieci, mają postać łatwego do zrozumienia tekstu i zawierają link do przyjaznego dla dzieci animowanego filmu, który dostarcza dodatkowych informacji na temat płatnego lokowania produktów. Udostępniliśmy również poradnik dla rodziców, w którym podpowiadamy, jak mogą oni pomóc dzieciom zrozumieć treści, które oglądają na YouTube, w tym płatne promocje produktów.

Film
10:25

Wprowadzamy wspomniane opcje bezpieczeństwa i cyfrowej równowagi w ramach naszych nieustannych wysiłków, aby stworzyć młodym ludziom odpowiednie do ich wieku doświadczenie na YouTube i YouTube Kids. Inwestujemy w bycie najlepszą wersją YouTube i YouTube Kids, jaką możemy być. Młodzi ludzie są naszą przyszłością i chcemy ich wzmacniać najlepiej jak potrafimy.