Przejdź do głównego menu
Blog Google Polska

YouTube

Odpowiedzialność ma ogromne znaczenie dla prowadzenia działalności i zarobków twórcówZdjęcie

Miliony twórców z całego świata korzystają z YouTube, by tworzyć społeczność, docierać do globalnej grupy odbiorców i wspierać swój biznes. Aby chronić tę aktywnie działającą grupę, opracowaliśmy działania na rzecz odpowiedzialności, które obejmują: usuwanie treści naruszających wytyczne, rekomendowanie materiałów z wiarygodnych źródeł i ograniczanie rozprzestrzeniania dezinformacji oraz treści kontrowersyjnych z punktu widzenia zasad YouTube, a także nagradzanie zaufanych twórców. W naszym programie monetyzacji biorą udział już 2 miliony twórców, dlatego chcemy zabrać Was za kulisy naszych działań, by pomóc w rozwoju tego całkiem nowego przemysłu kreatywnego.

Ponad 14 lat temu uruchomiliśmy program partnerski YouTube (YPP) – pierwszy w swoim rodzaju otwarty program monetyzacji, do którego może dołączyć każdy, kto spełnia jego wymagania. W rzeczywistości dzielimy się z twórcami ponad połową przychodów, a obecnie program YPP nadal jest jednym z głównych źródeł zarobku twórców na całym świecie. Osoby, które biorą w nim udział, mogą zarabiać na własnej twórczości na YouTube i utrzymywać się z niej na 10 różnych sposobów (a cały czas dodajemy kolejne) – od przychodów z reklam po sprzedaż gadżetów. W ciągu ostatnich 3 lat wypłaciliśmy ponad 30 miliardów dolarów twórcom, artystom i firmom medialnym. 

Teraz w programie YPP uczestniczy ponad 2 miliony twórców z całego świata, w tym wiele osób, dla których to jedyna platforma, na której mogą działać – od recenzentów urządzeń po twórców treści rozrywkowych. Wielu z nich tworzy miejsca pracy i przyczynia się do rozwoju lokalnej i globalnej gospodarki. Tylko w 2019 r. udział kreatywnego ekosystemu YouTube stanowił odpowiednik 345 tysięcy pełnoetatowych miejsc pracy, biorąc pod uwagę tylko Stany Zjednoczone. Oznacza to też, że wysokiej jakości treści dotyczące różnych tematów – od naprawy drzwi garażowych po teledyski i wykłady z fizyki dla zaawansowanych – są dostępne bezpłatnie dla widowni z całego świata.

Ochrona przemysłu kreatywnego
Ten wyjątkowy model biznesowy działa tylko wtedy, gdy nasi widzowie, twórcy i reklamodawcy mają pewność, że jesteśmy odpowiedzialni jako firma. Przez ostatnich kilka lat pracowaliśmy nad zasadami, zasobami i usługami, które są niezbędne do ochrony społeczności i twórców publikujących niezwykłe treści, a jednocześnie pozwolą zidentyfikować tych działających niezgodnie z zasadami, którzy stanowią ułamek tej społeczności. W IV kwartale 2020 r. nasz współczynnik wyświetleń filmów naruszających zasady wynosił 0,16–0,18%. Oznacza to, że na każde 10 tysięcy wyświetleń na YouTube przypadało tylko 16–18 pochodzących z treści, które naruszyły wytyczne. To utwierdziło nas w przekonaniu, że skupianie się na odpowiedzialności przynosi korzyści zarówno twórcom, jak i całej naszej firmie. W drugim kwartale 2021 r. przychody z reklam przekroczyły 7 miliardów dolarów, a my wypłaciliśmy twórcom i partnerom wyższe wynagrodzenia niż w jakimkolwiek wcześniejszym kwartale.

Zdjęcie

Oprócz przestrzegania wytycznych dla społeczności twórcy muszą spełnić wiele innych wymagań, by móc dołączyć do programu partnerskiego YouTube i zarabiać na naszej platformie. Każdy kanał zgłaszający się do YPP musi zostać sprawdzony przez wykwalifikowanego weryfikatora pod kątem zgodności z naszymi zasadami. Dodatkowo regularnie weryfikujemy i usuwamy kanały, które nie przestrzegają naszych zasad. Co więcej, wykluczamy z programu kanały, które wielokrotnie były blisko łamania naszych zasad dotyczących szerzenia nienawiści, nękania czy nieprawdziwych informacji

Ponieważ reklamy są głównym źródłem przychodów twórców, musimy dbać o to, by reklamodawcy czuli zaufanie do naszego systemu i nie martwili się o to, gdzie wyświetlają się ich reklamy. Ze zrozumiałych względów, reklamodawcy nie chcą, aby ich marki były kojarzone z kontrowersyjnymi treściami i podmiotami. Zdarzało się niestety, że z tego powodu rezygnowali z wyświetlania reklam na naszej platformie. Gdy reklamodawcy nie ufają naszym systemom, zmniejszają wydatki na reklamę na YouTube. Ma to wpływ na cały ekosystem, nie tylko na niewielką liczbę nieuczciwych podmiotów. 

Nawiązaliśmy bliską współpracę z reklamodawcami, by poznać ich zdanie. Obecnie mamy blisko 99% skuteczność w zapewnianiu bezpieczeństwa ich markom. W rezultacie serwis YouTube był pierwszą platformą cyfrową, które otrzymała akredytację dotyczącą bezpieczeństwa marki na poziomie treści od organizacji Media Rating Council. Jesteśmy też jednym z założycieli stowarzyszenia Global Alliance for Responsible Media (GARM) – inicjatywy zrzeszającej wielu interesariuszy, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego oraz bezpieczeństwa marek wspólnie z reklamodawcami. W ramach tej inicjatywy pomogliśmy ustalić zbiór standardów branżowych, które określają, jakie treści są nieodpowiednie do wyświetlania reklam. 

Dzięki ulepszonym systemom i większemu zaufaniu reklamodawców poszerzamy możliwości zarobkowe i umożliwiamy kanałom należącym do YPP osiągnięcie sukcesu. Liczba nowych kanałów, które dołączyły do programu, w 2020 r. wzrosła ponad dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2019. Poza tym liczba kanałów osiągających 6-cyfrowe przychody lub wyższe zwiększyła się o ponad 35% w skali rocznej w Stanach Zjednoczonych. 

Większe zaufanie do twórców biorących udział w programie partnerskim YouTube
Twórcy należący do YPP mają dostęp do programów i usług, które dają im większą kontrolę nad zarabianiem na kanale. Dzięki naszemu programowi samodzielnej oceny filmów mogą oni oceniać własne treści pod kątem zgodności z wytycznymi na temat tworzenia filmów odpowiednich do wyświetlania reklam. Nasze systemy weryfikują oceny twórców. Im bardziej rzetelne są te oceny, tym częściej systemy się na nich opierają. W rezultacie osoby, które dokładnie oceniały swoje filmy, odnotowały ponad 50% spadek liczby błędnych klasyfikatorów. 

Wdrożyliśmy też nowy proces weryfikacji, który automatycznie skanuje treści przesyłane przez twórców pod kątem potencjalnych roszczeń dotyczących praw autorskich i ograniczeń wyświetlania reklam. Dzięki temu twórcy wiedzą, czy będą mogli zarabiać na danym filmie i w razie potrzeby mogą wprowadzić zmiany przed publikacją materiału. 

W efekcie tych działań znaczna większość treści przesyłanych przez kanały należące do YPP osiąga określone progi i jest odpowiednia dla wszystkich reklamodawców. W sumie tylko kilka procent filmów, na których zarabiają twórcy, zostało oznaczonych żółtą ikoną zarabiania (co oznacza, że wyświetlanie reklam jest ograniczone lub nie wyświetlają się one wcale). Jest to sukces zarówno reklamodawców, jak i twórców.

Pomaganie twórcom w rozwijaniu działalności 
Przez kilka ostatnich lat pracowaliśmy nad stworzeniem wszechstronnego modelu biznesowego, który pomaga twórcom YouTube rozwijać się i dywersyfikować źródła przychodów. Obecnie oferujemy 10 różnych sposobów zarabiania, m.in. wyświetlanie reklam, subskrypcje, treści z elementami marki, sprzedaż gadżetów i płatne produkty cyfrowe. Cały czas inwestujemy w tworzenie nowych narzędzi, które pomogą twórcom w zarabianiu , a jednocześnie umożliwią umacnianie więzi z widzami. Jedno z tych narzędzi to funkcja superpodziękowań. Stale angażujemy się i we wspieranie kolejnego pokolenia twórców, dlatego oferujemy nowe sposoby zarabiania (zarówno dla członków YPP, jak i osób spoza programu), takie jak Fundusz Shorts

Znajdowanie nowych sposobów na finansowe nagradzanie zaufanych twórców oraz pomaganie im w rozwijaniu ich działalności zawsze będzie dla nas największym priorytetem.

Zdjęcie

YouTube opiera się na zasadzie otwartości, która pozwala milionom twórców odnaleźć swój styl i społeczność. Kanałom, które chcą zarabiać na naszej platformie, poprzeczkę ustawiliśmy jednak wysoko. Jesteśmy zdecydowani, by nadal walczyć z problematycznymi treściami w YouTube. Jest to nie tylko uczciwe względem widzów i twórców, ale również korzystne dla biznesu. Wciąż będziemy starać się sprostać naszej odpowiedzialności wraz z rozwojem programu partnerskiego YouTube. Uznajemy te działania za podstawę przyszłego sukcesu szeroko pojętej gospodarki opartej na kreatywności.