Przejdź do głównego menu
Blog Google Polska

YouTube

Zaktualizowane wytyczne dotyczące treści związanych z zaburzeniami odżywianiaProblemy psychiczne, takie jak zaburzenia odżywiania, mogą izolować i stygmatyzować osoby z całego świata. YouTube odgrywa ważną rolę w zwiększaniu świadomości dotyczącej zaburzeń odżywiania i pomaga spojrzeć na nie z różnych perspektyw, dlatego chcemy umożliwiać twórcom opowiadanie swoich historii. 
Użytkownicy naszej platformy mają różne doświadczenia, dlatego ten sam film może wpłynąć inaczej na różne osoby. Film o pokonywaniu problemów z zaburzeniami odżywiania może sprawić, że osoba w tej samej sytuacji poczuje się mniej samotna, ale w przypadku innej osoby z grupy ryzyka może stanowić zagrożenie. Dotyczy to zwłaszcza materiałów omawiających zaburzenia odżywiania w szczegółach. 
W najbliższych tygodniach będziemy aktualizować nasze zasady dotyczące treści na temat zaburzeń odżywiania, kierując się poradami ekspertów. Chcemy w ten sposób zapewnić widzom bezpieczne środowisko z zasobami pomagającymi w odzyskaniu zdrowia. Współpracowaliśmy z ekspertami, z instytucji takich jak National Eating Disorder Association (NEDA) oraz Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia (ALUBA), aby opracować spójny plan działania, który obejmuje rozbudowanie naszych wytycznych dla społeczności, nałożenie ograniczeń wiekowych na niektóre treści oraz wyświetlanie paneli zasobów kryzysowych pod filmami dotyczącymi zaburzeń odżywiania. 

Aktualizowanie zasad dotyczących treści związanych z zaburzeniami odżywiania

Na naszej platformie od długiego czasu obowiązują zasady, które nie zezwalają na przesyłanie treści gloryfikujących bądź promujących zaburzenia odżywiania. Ponadto zaktualizujemy nasze wytyczne dla społeczności, tak aby nie zezwalały na treści związane z zaburzeniami odżywiania przedstawiające zachowania łatwe do naśladowania lub takie materiały, które według ekspertów osoby z grupy ryzyka mogą być skłonne naśladować. Może to obejmować filmy, które przedstawiają lub pokazują: 

  • zaburzenia odżywiania, takie jak wywoływanie wymiotów po jedzeniu lub rygorystyczne ograniczanie liczby spożywanych kalorii; 
  • nękanie z powodu wagi w kontekście zaburzeń odżywiania. 

Opracowując nowe zasady, współpracowaliśmy z NEDA i innymi grupami, aby lepiej zrozumieć, czym są zachowania naśladowane przez widzów, jak mogą one pojawiać się w treściach oraz wpływać na osoby z grupy ryzyka. 
Kontekst ma kluczowe znaczenie w przypadku treści tego rodzaju, dlatego nasze podejście obejmuje zarówno funkcje, jak i nowe zasady. W przypadku filmów związanych z leczeniem zaburzeń odżywiania lub materiałów zawierających odpowiedni kontekst edukacyjny, dokumentalny, naukowy bądź artystyczny (EDSA) możemy zastosować ograniczenia wiekowe lub panele zasobów kryzysowych. 

Objęcie ograniczeniami wiekowymi niektórych filmów związanych z zaburzeniami odżywiania

Treści z kategorii EDSA lub materiały związane z leczeniem zaburzeń odżywiania mogą nie być odpowiednie dla osób w każdym wieku, dlatego wprowadzimy ograniczenia wiekowe w przypadku niektórych filmów tego rodzaju. W związku z tym niektóre treści nie będą dostępne dla osób poniżej 18 roku życia i niezalogowanych użytkowników, a także w odtwarzaczach umieszczonych na innych stronach.

Zrzut ekranu zablokowanego filmu na YouTube z ikoną wykrzyknika i tekstem po prawej stronie: „Zaloguj się, aby potwierdzić swój wiek. Ten film może być nieodpowiedni dla niektórych użytkowników.” Pod tekstem przycisk z wezwaniem do działania „Zaloguj się”.

Możemy na przykład nałożyć ograniczenia wiekowe na filmy opowiadające o zaburzeniach odżywiania ich twórców oraz o tym, jak udało im się je pokonać. Zdecydowaliśmy się na objęcie ograniczeniami wiekowymi filmów związanych z zaburzeniami odżywiania po konsultacji z zewnętrznymi ekspertami, aby zachować równowagę w naszych działaniach mających na celu ochronę młodych widzów przed treściami, które mogą naśladować częściej niż dorośli. Tak jak w przypadku wszystkich aktualizacji naszych wytycznych dla społeczności, będziemy potrzebować trochę czasu na ich wdrożenie, dlatego możesz nie zauważyć tych zmian od razu. 

Wprowadzenie paneli zasobów kryzysowych w filmach związanych z zaburzeniami odżywiania

Obecnie panele zasobów kryzysowych są dostępne w YouTube u góry wyników wyszukiwania dotyczących zaburzeń odżywiania w tych krajach: Francja, Indie, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk, Niemcy, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Panele zasobów kryzysowych zawierają zasoby oraz informacje pochodzące od światowych organizacji zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego, takich jak Vandrevala Foundation w Indiach. 

Oprócz tych nowych zasad i ograniczeń wiekowych zaczniemy wyświetlać panele zasobów kryzysowych także na stronach odtwarzania filmu w wyżej wymienionych krajach. Wyświetlając te panele pod filmami związanymi z zaburzeniami odżywiania docieramy do szerszego grona odbiorców i zapewniamy im odpowiedni kontekst oraz zasoby dotyczące zdrowia psychicznego. Podobnie jak w przypadku powyższej aktualizacji zasad, musi minąć trochę czasu, zanim panele zaczną być wyświetlane. 

Panele będą dostępne w każdym z poniższych krajów w ich oficjalnym języku. W przyszłości planujemy dodać więcej krajów i języków. 

Te aktualizacje dotyczące zasad i usług są częścią naszych dążeń na rzecz propagowania na platformie wiarygodnych informacji na temat zdrowia i zapewnienia jej użytkownikom treści wysokiej jakości. Podjęliśmy też ostatnio współpracę z NEDA w celu stworzenia rocznej serii filmów na kanale tej organizacji, które będą dotyczyć zaburzeń odżywiania. Zachęcamy także lekarzy, w tym specjalistów ds. zdrowia psychicznego, o ubieganie się o to, aby na ich kanałach dostępne były nasze funkcje związane ze zdrowiem. Wyżej opisane funkcje są częścią zmian dotyczących treści związanych z zaburzeniami odżywiania, które będziemy stopniowo wprowadzać w najbliższych tygodniach, zaczynając dzisiaj. Dalej będziemy pracować nad tym, aby platforma YouTube była bezpiecznym środowiskiem dla różnych osób, które chcą się podzielić swoimi historiami.