Přeskočit na hlavní obsah
Blog Česko

Firemní oznámení

Je čas na novou dohodu o mezinárodním zdaněníMinistři financí největších světových ekonomik se nedávno sešli a shodli se na potřebě nejzásadnějších reforem globálního daňového systému tohoto století. Je to dobrá zpráva.


Podporujeme přístup vedoucí k novému komplexnímu mezinárodnímu rámci pro zdanění nadnárodních společností. Daň z příjmů právnických osob je důležitým nástrojem, jakým společnosti přispívají zemím a komunitám, kde podnikají, a rádi bychom viděli takové daňové prostředí, které lidé považují za vhodné a rozumné.
Zatímco někteří lidé mají obavy ohledně toho, kde Google platí daně, celková globální daňová sazba společnosti Google byla za posledních 10 let více než 23 %, což odpovídá průměrné zákonné sazbě ve výši 23,7 % v členských zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Většina z těchto daní je splatná ve Spojených státech, kde náš byznys vznikl a kde je vyvíjena většina našich produktů a služeb. Zbytek jsme zaplatili ve zhruba padesáti zemích po celém světě, ve kterých mame pobočky, které pomáhají prodávat naše služby.


Nejsme jediní, kteří platí většinu daní z příjmů právnických osob ve svojí domovské zemi. Tato alokace odráží dlouhodobá pravidla, jak mají být zisky podniků rozděleny mezi různé státy. Americké společnosti platí většinu svých firemních daní ve Spojených státech – stejně jako německé, britské, francouzské a japonské firmy platí většinu svých firemních daní ve svých domovských zemích.


Mezinárodní společenství již více než století pracuje na dohodách, které řeší zdanění zahraničních firem koordinovaných způsobem. Tento rámec vždy přisuzoval více zisků zemím, ve kterých jsou produkty a služby tvořeny, spíše než těm, kde jsou spotřebovány. Je však načase, aby se systém vyvinul a zajistil lepší rozdělení daňových příjmů.


Spojené státy, Německo a další země předložily nové návrhy na modernizaci daňových pravidel, které přinesou více daní zaplacených v zemích, kde jsou produkty a služby spotřebovávány. Doufáme, že vlády zvládnou dosáhnout konsenzu ohledně nového rámce spravedlivého zdanění, což společnostem působícím po celém světě poskytne jasná pravidla, která podpoří rozumné obchodní investice.


Potřeba modernizace není omezena na technologický sektor. OECD i skupina odborníků z EU došly k závěru, že širší ekonomika se „digitalizuje“, což vytváří potřebu rozsáhlé reformy stávajících pravidel. Téměř všechny nadnárodní společnosti používají data, počítače a připojení k internetu k provozování svých produktů a služeb. A mnohé hledají způsoby, jak tyto technologie integrovat, vytvářet „chytré“ spotřebiče, auta, továrny, domy a nemocnice.


Nicméně i když tento mnohostranný proces postupuje, některé země uvažují o tom, že samostatně zavedou nové daně pro zahraniční společnosti. Bez nové, komplexní a mnohostranné dohody však mohou země uvalit diskriminační jednostranné daně na zahraniční firmy v různých odvětvích. V některých konkrétních návrzích, které byly předloženy, již tyto problémy vidíme.


Tento závod o daňové podmínky by vytvořil nové překážky obchodu, zpomalil přeshraniční investice a zbrzdil hospodářský růst. Již nyní tuto situaci vidíme v několika zemích, které navrhují nové zdanění různých druhů produktů – od softwaru po spotřební zboží – zahrnujících duševní vlastnictví. Specializované daně pro hrstku amerických technologických společností by udělaly jen to, že by si nárokovaly daně, které jsou v současné době splatné v USA, což by vedlo ke zvýšení obchodního napětí. Pokud však vlády budou spolupracovat, lze zaplatit koordinovaným a vzájemně přijatelným způsobem více daní tam, kde jsou produkty a služby spotřebovány. Takový kompromis je nutný k zajištění lepšího a vyváženějšího globálního daňového systému.


Věříme, že tento přístup obnoví důvěru v mezinárodní daňový systém a povzbudí přeshraniční obchod a investice. Rozhodně podporujeme aktivity OECD směřující k ukončení trvající nejistoty a rozvíjení nových daňových principů. Vyzýváme vlády a společnosti ke spolupráci na urychlení daňové reformy a na vytvoření nové, trvalé a globální dohody.