Přeskočit na hlavní obsah
Blog Česko

Firemní oznámení

Třetí dekáda opatření proti změnám klimatu: Připravujeme budoucnost bez uhlíku



Vědecké poznatky mluví jasně: pokud chceme odvrátit nejhorší důsledky změny klimatu, musíme jednat hned.

Google se zavazuje, že odvede svůj díl práce. Udržitelnost je pro nás klíčovou hodnotou už od doby, kdy Larry a Sergey před dvěma desetiletími Google založili. Byli jsme první významnou společností, která se v roce 2007 stala uhlíkově neutrální. Byli jsme i první významnou společností, která v roce 2017 “vykoupila” vlastní spotřebu energie 100 procenty obnovitelné energie. Provozujeme nejčistší globální cloud v tomto odvětví a jsme největším velkým korporátním odběratelem obnovitelné energie.

Ve třetí dekádě našeho boje proti změnám klimatu jdeme ještě dále, abychom pomohli vybudovat budoucnost bez emisí uhlíku. Jak to hodláme udělat?

  • Dnešním dnem jsme kompletně odstranili naši uhlíkovou stopu na této planetě
  • Jsme první velkou společností, která se zavázala provozovat všechna datová centra I kanceláře po celém světě dvacet čtyři hodin denně a sedm dní v týdnu na bázi bezuhlíkové energie. To je mnohem náročnější než tradiční “vykupování” spotřeby energie nákupem energií obnovitelných. Pracujeme ale na tom, abychom toho dosáhli do roku 2030.
  • Investujeme do technologií, abychom pomohli našim partnerům a lidem po celém světě činit rozhodnutí, která jsou udržitelná. Investujeme například do výrobních regionů, abychom umožnili výrobu 5 GWh nové, bezuhlíkové energie do roku 2030. Pomáháme pěti stům měst snižovat emise uhlíku a hledáme nové způsoby, jak prostřednictvím našich produktů podpořit 1 miliardu lidí.
  • Odhadujeme, že závazky, které dnes přijímáme, do roku 2025 přímo vygenerují více než 20 000 nových pracovních míst v čisté energii a souvisejících průmyslových odvětvích v Americe a na celém světě.

Zde je více k tomu, co dnes oznamujeme.

Eliminace naší uhlíkové stopy

Dnešním dnem jsme odstranili veškerou uhlíkovou stopu společnosti Google (včetně všech našich provozních emisí z doby, než jsme se v roce 2007 stali uhlíkově neutrálními) nákupem vysoce kvalitních uhlíkových kompenzací. To znamená, že celoživotní čistá uhlíková stopa Googlu je nyní nulová. Jsme rádi, že jsme první významnou společností na světě, která to dokázala.

Od roku 2030 bude Google provozován 24/7 na bázi bezuhlíkové energie

Od roku 2017 vykupujeme roční spotřebu elektřiny 100 procenty energie z obnovitelných zdrojů. Nyní jdeme ještě dále: Od roku 2030 si Google klade za cíl provozovat celé své podnikání na bázi bezuhlíkové energie. A to na všech místech a neustále.

Google byl první velkou společností, která dosáhla uhlíkové neutrality a 100% obnovitelné energie. Přechod k 24/7 bezuhlíkové energii do roku 2030 bude naší dosud největší výzvou.

Toto je náš dosud největší závazek směrem k udržitelnosti. Je obrovsky komplexní jak po praktické, tak i po technické stránce. Jsme první velká společnost, která se k tomu odhodlala, a naším cílem je být první, kdo toho dosáhne.

Začneme tím, že budeme pracovat na tom, aby na energii bez uhlíku fungovala 24 hodin denně 7 dní v týdnu všechna naše datová centra a areály po celém světě. Naše datová centra napájí produkty a služby, na které se každý den spoléhají miliardy uživatelů. To bude znamenat, že každý e-mail, který odešlete prostřednictvím Gmailu, každá otázka, kterou položíte Vyhledávání, každé zhlédnuté video z YouTube a každá trasa, kterou zvolíte pomocí Map Google, budou napájeny čistou energií. Každou hodinu, každý den.

Tento graf ukazuje bezuhlíkovou energetickou výkonnost v typickém datovém centru, zatímco Google nakupuje dostatek větrné a solární energie (symbolizováno zeleným bodem výše), aby byla 100% obnovitelná v ročním celosvětovém průměru, tyto zdroje jsou proměnlivé, což znamená, že občas naše datová centra stále spoléhají na zdroje založené na uhlíku. Naším cílem je do roku 2030 dosáhnout 24/7 bezuhlíkové energie

Není to tak dávno, co jsme si dodávku elektřiny bez uhlíku 24 hodin denně nedokázali představit. Vítr jednoduše nefouká vždy a slunce v noci nesvítí. Ale díky technologickým trendům a se správnými vládními politikami bude brzy čistá energie dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu na dosah. Abychom se dostali až sem, Google bude investovat do přístupů, které nám umožní získávat spolehlivou bezuhlíkovou energii všude a v kteroukoliv denní dobu. Budeme se zabývat záležitostmi, jako je párování větrných a solárních zdrojů energie nebo větší využití úložišť baterií. A pracujeme na způsobech, jak využít AI k optimalizaci naší poptávky po elektřině a jejímu předpovídání. Toto úsilí pomůže vytvořit 12 000 pracovních míst do roku 2025. Důležité je podle nás hlavně to, že naše práce může urychlit dostupnost čisté energie v komunitách po celém světě a pomůže vyřešit problémy, které brzdily její potenciál stát se časově neomezeným zdrojem energie.