Přeskočit na hlavní obsah
Blog Česko

Veřejná politika

Potřebujeme nová pravidla pro předávání osobních údajů z EU do USAPro zachování otevřeného globálního internetu je nezbytně důležité, aby se Evropská unie a USA urychleně dohodly na nových pravidlech pro přenos dat. Jen tak budou služby, které denně používáme, nadále hladce fungovat. 

Šálek kávy, noviny a nejnovější zprávy na tabletu a mobilním telefonu

Všichni stále častěji využíváme datové toky pro online nákupy, cestování, dopravu zásilek, spolupráci v rámci firmy, řízení vztahů se zákazníky i zajištění online bezpečnosti. Na možnosti sdílení stojí základy globální ekonomiky a díky ní je možná existence celé řady služeb od výroby s vysokou přidanou hodnotou po média a informační služby. V následujícím desetiletí přinesou tyto služby pouze evropské ekonomice stovky miliard eur.

Je však potřeba říci, že tyto datové toky, toto pohodlí a ekonomické výhody, jsou aktuálně stále více v ohrožení. Rakouské úřady minulý týden rozhodly, že fungování Google Analytics na stránkách místního provozovatele webových stránek nezaručuje dostatečnou ochranu, protože by americké úřady národní bezpečnosti mohly mít teoreticky přístup k údajům uživatelů. Google ale nabízí služby Google Analytics firmám po celém světě již více jak 15 let a za celou tuto dobu ani jednou neobdržel žádost podobnou té, o které rakouský úřad na ochranu osobních údajů spekuluje. A ani neočekáváme, že bychom takovou žádost obdrželi, protože by pravděpodobně byla v rozporu s příslušným zákonem upravujícím tuto oblast.

Evropský soudní dvůr v rozsudku z července 2020 nezavádí tvrdé pravidlo, podle nějž by pouhá možnost předání osobních údajů vládě jiného státu byla důvodem pro zastavení globálního pohybu dat. Jsme přesvědčeni, že velmi rozsáhlá doplňující opatření, která nabízíme našim klientům, zaručují praktickou a efektivní ochranu osobních údajů na velmi vysoké úrovni.

Ačkoliv má toto rozhodnutí přímý dopad pouze na jednoho konkrétního provozovatele webových stránek a konkrétní podmínky, za nichž stránky provozuje, může mít v budoucnu mnohem širší implikace. Pokud bude byť jen teoretická možnost přístupu k osobním údajům dostatečným důvodem pro zablokování toku dat, bude to znamenat zvýšené riziko pro vydavatele a malé firmy, které využívají internet. Výsledkem bude právní nejistota v oblasti přenosu, která se bude týkat celého evropského a amerického podnikatelského prostředí .

"Za 15 let, co nabízíme analytické služby Google Analytics jsme nezaznamenali takový typ žádosti,….o jaké se spekuluje.” Kent Walker

Evropské i americké firmy doufají, že Evropská komise a americké ministerstvo obchodu urychleně dokončí novou dohodu, která doplní program Privacy Shield a vyřeší výše zmíněné problémy. Jak firmy, tak občanská společnost podporují reformy, které se rozhodují na základě důkazů. Jde skutečně o hodně – mezinárodní obchod mezi Evropou a USA zaměstnává miliony lidí a my proto musíme bezpodmínečně nalézt rychlé řešení.

V tento zásadní moment pro vývoj ekonomiky je nutné vytvořit dlouhodobý rámec, který zajistí stabilitu společnostem, které v Evropě nabízejí své služby. Nový rámec upevní transatlantické vztahy, zaručí stabilitu obchodní výměny mezi Evropou a USA, pomůže firmám všech velikostí být součástí globální digitální ekonomiky a zabrání potenciálně velmi vážnému narušení dodavatelských řetězců a obchodních vztahů mezi Evropou a USA. A zároveň bude zárukou ochrany soukromí lidí na obou stranách Atlantiku.


Jednoznačně podporujeme dohodu a jsme dlouhodobými zastánci zavedení rozumných pravidel regulujících přístup vlád k údajům uživatelů. Mnoho let podporujeme transparentnost na straně vlád a dodržování zákonů. Byli jsme první velkou společností, která publikovala Zprávu o transparentnosti zveřejňující seznam vládních požadavků na údaje uživatelů. Jsme zakládajícím členem Global Network Initiative a seskupení Reform Government Surveillance a podporujeme aktivitu OECD týkající se přístupu vlád k osobním údajům. V tuto kritickou chvíli žádáme Evropskou komisi a americkou vládu, aby k této zásadní oblasti přistoupily otevřeně a jednotně.

Evropská komise a vláda USA pracují na konečné podobě dohody a my i nadále zaručujeme nejvyšší možný standard ochrany osobních údajů u všech našich produktů. Naším cílem je naplnění potřeb našich zákazníků. Čekáme na novou dohodu a přejeme si, aby byla uzavřena co nejdříve a připravila praktický rámec, který zaručí ochranu soukromí i ekonomickou prosperitu.