Přeskočit na hlavní obsah
Blog Česko

Bezpečnost a ochrana

Google oznámil program seminářů kybernetické bezpečnosti v hodnotě 10 milionů dolarů

Nové centrum kybernetické bezpečnosti v Málaze.

Společnost Google otevřela nové centrum kybernetické bezpečnosti v Málaze. Při té příležitosti její filantropická odnož Google.org oznámila závazek poskytnout 10 milionů dolarů na podporu rozvoje dovedností v oblasti kyberbezpečnosti v Evropě. Podporu poskytne prostřednictvím grantů evropským univerzitám, přihlásit se mohou i ty české. Cílem je přispět k řešení nedostatku odborníků na tuto problematiku v Evropě. Podle odhadů Evropské unie jich chybí až 500 000.

V loňském roce se navíc počet kybernetických útoků celosvětově zvýšil o 38 % a vlastní průzkum společnosti Google ukazuje, že téměř polovina (43 %) malých a středních podniků v Evropě zažila v posledních dvou letech kybernetický útok; 46 % z nich má přitom problém najmout zaměstnance v oboru, ať už kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovníků, náborovým nákladům nebo kvůli tomu, že tyto podniky nejsou pro odborníky atraktivní.

Evropský program seminářů kybernetické bezpečnosti v hodnotě 10 milionů dolarů je první svého druhu v Evropě. Univerzity jeho prostřednictvím získají vzdělávací program, který pak budou moci nabízet svým studentům ze všech akademických oborů, a to i těm bez předchozích zkušeností s kyberbezpečností. Součástí kurzů je i uplatnění poznatků v praxi, například při pomoci místním komunitám, které jsou nejvíce ohrožené kybernetickými útoky. Program je určen univerzitám v Česku, na Ukrajině, v Polsku, Španělsku, Francii, Německu, Řecku a Rumunsku. Jeho cílem je vyškolit během příštích tří let více než 1 600 studentů a podpořit přes 3 200 komunitních organizací.

Program dále poskytne finanční prostředky na vytvoření první celoevropské komunity školitelů kybernetické bezpečnosti z řad akademických pracovníků. Školitelé, vedeni Evropským inkubátorem pro výzkum kybernetických konfliktů ("ECCRI CIC"), budou mít k dispozici specializované školící osnovy, výuku a osvědčené postupy, které jim následně umožní vést vlastní praktická školení pro studenty z různých akademických profilací.

U příležitosti zahájení programu poskytne Google.org osmi univerzitám v osmi různých evropských zemích včetně Česka finanční prostředky ve výši 1 milionu dolarů, kurzy a rozsáhlé školení od ECCRI CIC, které univerzitám pomohou semináře kybernetické bezpečnosti začít realizovat.

Google.org bude podporovat univerzity v rozhodování o tom, jak nejlépe program strukturovat, aby oslovil různé skupiny studentů. Navíc, ve spolupráci s organizací PUBLIC , bude mít každá vybraná skupina univerzit možnost získat bezpečnostní klíče Titan spolu s bezplatným školením od zaměstnanců společnosti Google o tom, jak využívat Program pokročilé ochrany Google.

Z programu bude rovněž financováno vytvoření prvního flexibilního učebního plánu kybernetické bezpečnosti ECCRI CIC. Učební plán bude přeložen do osmi evropských jazyků, bude mít otevřený zdrojový kód a společně s pokyny pro výuku bude pro akademické instituce snadno dostupný.

Otevřená výzva pro univerzity byla již spuštěna a univerzity ze zmíněných zemí se mohou nyní hlásit na cyberseminars.withgoogle.com.