Přeskočit na hlavní obsah
Blog Česko

Zprávy a Vydavatelé

Podporujeme kvalitní žurnalistiku v EvropěMiliony lidí každý den využívají Google k vyhledávání informací. V dnešním nejistém a rychle se měnícím světě je kvalitní žurnalistika důležitější než kdy dříve. Proto je naším cílem zprostředkovat uživatelům ve vyhledávání ty nejrelevantnější a nejspolehlivější informace. Náš cíl a cíl vydavatelů zpráv je stejný: podporovat kvalitní žurnalistiku a přispívat tak k lépe informovanému světu. 

Chceme budoucnost žurnalistiky aktivně podporovat. Už teď významně investujeme do zpravodajských webů v Evropě prostřednictvím našich služeb, programů a financování a tím, že každý měsíc pošleme čtenáře na tyto zpravodajské weby více jak osmmiliardkrát. A právě jsme představili novou službu nazvanou Výběr zpráv Google. Jedná se o iniciativu v hodnotě jedné miliardy dolarů, zaměřenou na zviditelnění kvalitní žurnalistiky.

Níže přinášíme souhrn informací o tom, jak Google podporuje žurnalistiku a odpovědi na otázky, které nám často pokládáte.

Jak využívá Google zpravodajský obsah?

Na zpravodajské články odkazujeme stejně, jako odkazujeme na jakékoliv jiné stránky, tedy prostřednictvím URL, někdy včetně krátkého úryvku, pokud se tak vydavatel rozhodne. Výsledkem každého vyhledávání na Googlu jsou odkazy na tisíce, někdy i miliony webových stránek, které nabízejí užitečné informace. Pokud vyhledáváte zprávy, pak výsledky mohou pocházet jak z webových stránek tradičních zpravodajských vydavatelů, tak i nových digitálních médií. Může se jednat o místní zpravodajský web, malého vydavatele, který se specializuje na zdraví, fitness, výživu nebo módu. Naším cílem je zajistit vám přístup k co nejrelevantnějším informacím. Vydavatelé mohou kontrolovat, zda a jak se odkazy v Google zobrazují.

Jak Google podporuje zpravodajství?

Způsob, jakým lidé konzumují zprávy, se mění a stejně tak se mění i obchodní modely, na nichž zpravodajství stojí. Proto toto odvětví různými způsoby dlouhodobě podporujeme.

Pomáháme vydavatele spojit s obrovskou čtenářskou obcí 

Vyhledávání Google a Zprávy Google pomáhají novým vydavatelům tím, že na jejich weby posílají zdarma velké množství návštěvníků. Jen v Evropě vygenerujeme více jak osm miliard kliknutí na odkazy se zpravodajským obsahem, což je více jak 3 tisíce kliknutí na weby vydavatelů za vteřinu. Ze studie vypracované společností Deloitte vyplývá, že hodnota jednoho kliknutí se pro velké zpravodajské weby pohybuje mezi 4 až 6 eurocenty, což je zisk z reklamy či předplatného.

Vytváření významného zisku z reklamy
Každý rok pomáháme vydavatelům dosáhnout miliardových zisků z reklamy. Díky našim technologiím, které doplňují aktivity samotných vydavatelů v oblasti prodeje reklamy, získávají vydavatelé a jejich stránky a aplikace další inzerenty a zisky. Vydavatelským domům, které pro zobrazení reklam na svých stránkách používají Google Ad Manager, v průměru připadne 95 % zisku z digitální reklamy, který vygenerují. V roce 2015 jsme vydavatelům, kteří s námi  spolupracují v rámci naší globální reklamní sítě, vyplatili 10 miliard dolarů. V roce 2018 se tato částka zvýšila na 14 miliard, a to díky využití technologií a úzké spolupráci s vydavateli a zadavateli reklamy.

Snazší prodej předplatného
Vydavatelé budují okolo svého digitálního obsahu nové obchodní modely. Vytvořili jsme proto technologii pro vybírání předplatného, které pomáhají vydavatelům zvyšovat zisk z návštěv webu. Patří mezi ně například služba Předplatné s Googlem, díky níž mohou vydavatelé snadno získat nové digitální předplatitele.

Pomáháme vydavatelům prostřednictvím technologií, nástrojů a investic do inovací
Naše nástroje vyvíjíme ve spolupráci s vydavateli. Vezměme si jako příklad nástroj Accelerated Mobile Pages. Před pěti lety trvalo v průměru 19 vteřin, než se stránka načetla v mobilním prohlížeči. Proto jsme oslovili vydavatele a vyvinuli nový formát, který zásadně vylepšil mobilní web a zajistil, že se čtenáři dostanou k obsahu vydavatelů i z mobilu.

V roce 2015 jsme představili Digital News Initiative (DNI) – projekt na podporu kvalitní žurnalistiky v hodnotě 150 milionů euro, jehož prostřednictvím jsme financovali inovativní vydavatelské projekty. V rámci DNI jsme úzce spolupracovali s významnými vydavateli a výsledkem byly skvělé koncepty, které tomuto odvětví pomohly zvládnout výzvy, jako je boj s dezinformacemi, důraz na místní zpravodajství nebo zvýšení zisků z digitálního obsahu. Iniciativa Google News Initiative v hodnotě 300 milionů euro navazuje na tuto práci v Evropě a rozšiřuje ji po celém světě.

Pomáháme během pandemie
Během pandemie, kdy prodeje tištěných novin kvůli lockdownu klesly a prodej reklamy se zpomalil, jsme poskytli mimořádné financování v celkové výši téměř 10 milionů euro sedmnácti stům malých a středních vydavatelů v Evropě, na které dopadla krize způsobená pandemií covid-19. Dále jsme poskytli finanční podporu globálním vydavatelům zpravodajství v podobě zrušení poplatku za použití služby Google Ad Manager. Jedním z nich byl například italský vydavatelský dům Eco di Bergamo, který tyto finanční prostředky použil na navýšení investic do nových výrobních prostředků (jako je video, audio, fotografie a data), aby tak zprostředkoval svým čtenářům hlubší a více analyticky zaměřené informace o tom, co se děje v oblasti Bergama, která v krizi utrpěla velké ztráty.

Zprávy a Google
10:25

Zprávy a Google

Kolik peněz vydělá Google na vyhledávání zpráv?
Inzerenti obvykle nechtějí inzerovat u zpravodajského obsahu ve Vyhledávání, protože to, že někdo vyhledává aktuální zprávy, nedává žádný signál o tom, co si daný člověk chce koupit. Z tohoto důvodů je zisk, který Google generuje přímo ze zpravodajského obsahu, velmi malý.

Nezobrazujeme reklamu ve Zprávách Google ani v sekci “Zprávy” ve výsledcích vyhledávání. Většina zisku Googlu nepochází z vyhledávání zpráv, ale z malého procenta celkových vyhledávání, kdy lidé vyhledávají určitý produkt s cílem koupě. Tedy například když napíší do vyhledávání „běžecké boty“ a pak kliknou na reklamu.

Do zpravodajství investujeme nikoliv proto, abychom generovali zisk, ale protože je to důležité pro společnost, pro vydavatele a pro občany, kteří si přejí číst kvalitní zpravodajství.

Proč Google neplatí za zprávy?
Není pravda, že neplatíme za zprávy nebo že nepřinášíme tomuto odvětví zisk. Jak už bylo řečeno výše, Google na zprávy odkazuje a pomáhá nasměrovat miliony čtenářů na stránky a aplikace vydavatelů, přičemž sám zpravodajské články nevytváří. To přináší vydavatelům obrovskou příležitost k tomu učinit ze čtenářů věrné předplatitele nebo jim zobrazit reklamu.

Řídí se Google evropskou Směrnicí o autorském právu?
Směrnici musejí nejprve přijmout členské státy a teprve potom se jí mohou řídit firmy. Ve většině členských států je Směrnice o autorském právu teprve v procesu transpozice do vnitrostátního práva. V zemích, kde byla směrnice již přijata, spolupracujeme s regulátory a s vydavateli na jejím dodržování.

Může Google udělat víc?
Naším doposud nejvýznamnějším krokem k podpoře budoucnosti žurnalistiky, který vyplývá z toho, co zaznělo v debatách nad článkem 15 evropské Směrnice o autorském právu, je uvedení nové služby Výběr zpráv Google. Jen v prvních třech letech jejího fungování zaplatíme více jak 1 miliardu dolarů vydavatelům, kteří vytvářejí a vybírají kvalitní obsah pro tento produkt. Naším plánem je službu dále rozšiřovat v souladu s naším závazkem podporovat toto odvětví. Výběr zpráv Google bude nejdříve zpřístupněn čtenářům v Německu a v Brazílii a posléze se bude rozšiřovat do dalších zemí, kde existuje odpovídající funkční systém. Doufáme, že službu brzy představíme i v dalších zemích – debaty již probíhají v Belgii, Nizozemí, Velké Británii i jinde.
Oceňujeme intenzivní snahu regulátorů pomoci odvětví zpravodajství překonat krizi, které dlouhodobě čelí. Proto v této oblasti spolupracujeme s tvůrci politik a přicházíme s novými způsoby, jak pomoci vydavatelům vydělat na obsahu. Kvalitní žurnalistika je dnes důležitější než kdy dříve. Proto Google lidem pomáhá najít zpravodajský obsah, pomáhá financovat žurnalistiku a podporuje prostřednictvím produktů a technologií široké spektrum vydavatelů zpravodajství při jejich přechodu do digitálního světa.