Přeskočit na hlavní obsah
Blog Česko

Zprávy a Vydavatelé

Google spouští v Česku reklamní kampaň, která představuje Zprávy Google jako kvalitní rozcestník pro informace z široké škály zdrojůV příštích týdnech se čtenáři tištěných a online médií, posluchači rádií a uživatelé Twitteru v Česku setkají s reklamní kampaní společnosti Google zaměřenou na výhody služby Zprávy Google. Ta poskytuje uživatelům přístup k relevantnímu zpravodajství ze široké škály informačních zdrojů. Reklamy na službu se objeví také na venkovních plochách v Praze a Brně. 

Ilustrační Google pomáháme vám vyhledat fakta

Cílem kampaně je podpořit význam Zpráv Google v poskytování přístupu ke spolehlivému zpravodajství a zdrojům informací. To je důležité zejména v době, kdy se online prostorem šíří množství dezinformací a pro mnoho lidí je obtížné rozeznat věrohodné zdroje a fakta. Online část kampaně bude odkazovat na speciální stránku poskytující další informace.

Společnost Google se již od dob svého vzniku zavazuje podporovat otevřený přístup k informacím. Její produkty jsou vytvořeny tak, aby poskytovaly relevantní a užitečné informace pro každého a zajistily, že lidé na celém světě budou mít přístup ke kvalitním zprávám. Například prostřednictvím funkce Vše o tomto tématu ve Zprávách Google získají uživatelé detailní přehled o tom, jak o dané události informují různá média. Jedním proklikem tak lze získat přehled titulků z široké škály zpravodajských zdrojů, videí i konverzací o daném tématu na sociálních sítích.  

Google Pomůžeme vám najít celý příběh.

Jedním z cílů Googlu je i přispívat k tvorbě udržitelného, nezávislého a rozmanitého zpravodajského ekosystému. Firma pro tyto účely poskytla již miliardy dolarů - sdílí příjmy s vydavateli zpráv prostřednictvím své reklamní sítě, vyvíjí nástroje, školí a financuje programy, jako je Google News Initiative, a přišla také s iniciativou Google News Showcase. Tu v Česku v loňském roce spustila jako v první zemi regionu střední a východní Evropy, momentálně se jí zde účastní 7 vydavatelství se 13 doménami, přičemž po celém světě jde již o více více než 1500 publikací.

Od roku 2015 investoval Google do inovací v rámci českých novinářských projektů částku ve výši 1,5 milionu eur prostřednictvím projektu Google News Initiative. V souvislosti s pandemií covid-19 pak v roce 2020 poskytl finanční podporu 11 českým, převážně regionálním, redakcím prostřednictvím svého Globálního fondu pro mimořádné události v lokální žurnalistice.