Přeskočit na hlavní obsah
Blog Česko

Google.org

Google věnuje více než 80 milionů korun a tým zaměstnanců pro bono na podporu organizací zaměřených na digitalizaci a digitální inkluzi v České republice

Rowan Barnett

Společnost Google prostřednictvím své filantropické odnože Google.org podpoří digitalizaci, digitální inkluzi a vzdělávání v oblasti digitálních dovedností v České republice tím, že během dvou let vyčlení celkem až 3,3 milionu eur (přibližně 81 milionů Kč) a poskytne experty z řad svých zaměstnanců prostřednictvím programu Google.org Fellowship, který umožňuje týmům inženýrů společnosti Google pracovat pro bono po dobu až šesti měsíců na plný úvazek pro vybranou organizaci. Tento závazek dále podpoří českou digitální ekonomiku a pomůže s tvorbou ekonomických příležitostí pro znevýhodněné komunity.

Na úterní akci Google Summit: Technologie pro společnost, kterou uspořádal Google.org v rámci Digitálního týdne českého předsednictví EU v Praze, oznámili novinku osobně Annette Kroeber-Riel, viceprezidentka Googlu pro vládní záležitosti a veřejnou politiku v Evropě, a Rowan Barnett, ředitel Google.org pro region Evropy, Středního východu a Afriky. 

„Digitální ekonomika představuje pro Česko obrovský potenciál. Pokud podpoříme sektor e-commerce a informačních technologií, můžeme podle nedávné studie společnosti McKinsey do roku 2030 očekávat navýšení ročního HDP Česka až o 360 miliard korun. Je ale naší odpovědností zajistit, aby byly digitální svět a technologie dostupné opravdu pro všechny,” uvedl ministr pro místní rozvoj a místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš, který se akce rovněž zúčastnil. 

Rowan Barnett, Anette Kroeber-Riel, Ivan Bartoš a Taťána le Moigne,

Rowan Barnett, Anette Kroeber-Riel, Ivan Bartoš a Taťána le Moigne

Největší část oznámeného závazku tvoří výzva Google.org Impact Challenge: Tech for Social Good, která podpoří iniciativy v oblasti technologií, jejichž záměrem je budování odolnější společnosti. Společnost má zájem zejména o podporu projektů, které se zaměřují na urychlení zavádění digitálních technologií a podporu digitální inkluze. Úspěšní žadatelé z České republiky si mezi sebou rozdělí až 2 miliony eur (přibližně 49 milionů Kč). Podle mezinárodního think thanku Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe se jedná o jeden z největších grantů na podobné účely v Česku v posledních několika letech. Nejméně jeden vybraný projekt získá také celý tým Google.org Fellows složený ze zaměstnanců Googlu, například softwarových inženýrů, produktových manažerů a designérů. Ti budou po dobu až šesti měsíců na plný úvazek pro bono spolupracovat s organizací a pomáhat jí vytvářet technologie, které řeší závažné společenské problémy.

„Iniciativu Google.org Impact Challenge podporuji a těší mě, že se firma Google v Česku rozhodla masivně podpořit projekty na podporu digitální inkluze a vzdělávání v oblasti digitálních dovedností - a ještě navíc vybranému projektu poskytne své experty. Budu se zájmem sledovat, jaké projekty se do výzvy přihlásí,“ uvedl Bartoš, který nad Google.org Impact Challenge převzal záštitu. 

Programu Google.org Fellowship se již v minulosti zúčastnil i český účastník. Jakub Adámek, český softwarový inženýr působící v londýnské pobočce Googlu, pomohl Lékařům bez hranic vytvořit Antibiogo, aplikaci pro Android poháněnou umělou inteligencí, která umožňuje lékařům v zemích s nízkými a středními příjmy řešit rezistenci vůči antibiotikům. „Jsem rád, že jsme s kolegy mohli nabídnout své zkušenosti a pomoci vyvinout aplikaci, která řeší závažný problém v oblasti veřejného zdraví. Pro mě osobně byl tento projekt skutečně srdeční záležitostí a i po skončení stipendia jsem na něm dále pracoval na částečný úvazek," uvedl Jakub Adámek.

V Česku je možné jednotlivé projekty hlásit od 1. listopadu 2022 do 20. ledna 2023 prostřednictvím webové stránky g.co/impactchallenge/czechia. Poté Google.org ve spolupráci s experty vybere několik organizací, jejichž jména oznámí v druhé polovině příštího roku. V odborné porotě zasednou například Jan Míča, vedoucí odboru evropské digitální agendy na Úřadu vlády, sociolog Daniel Prokop, Robert Basch, současný CSR manažer společnosti Livesport, Dita Formánková, zakladatelka a předsedkyně představenstva Czechitas a ředitelka pro diverzitu, inkluzi a komunity ve společnosti Avast a mnoho dalších.

Image 3: Táňa le Moigne, Image 4: Rowan Barnett

„Díky investicím do digitalizace a digitální gramotnosti obyvatel mohou země lépe reagovat na krize a tlumit jejich dopad na své hospodářství. Cílem výzvy je pomoci organizacím, například z neziskového sektoru, a sociálním podnikům zajistit všem bez rozdílu přístup k příležitostem digitální doby. Je důležité, aby nikdo nezůstal pozadu - ať už jde o starší osoby, lidi se zdravotním postižením a další skupiny, které mohou mít přístup do digitálního světa stále komplikovaný. Těšíme se na podporu projektů, které využívají technologie k tomu, aby tyto překážky v Česku pomohly odstranit,” uvedl Rowan Barnett.

Google.org rovněž poskytuje grantové prostředky organizacím v České republice na podporu vzdělávání a začleňování uprchlíků z Ukrajiny, zejména žen, které hledají uplatnění na trhu práce, a které budou moci získat stipendia na získání odborných certifikátů v oblasti digitálních dovedností prostřednictvím neziskové organizace Czechitas a InBaze. Podporu získá také dobrovolnická organizace Česko.Digital, která sdružuje dobrovolníky z oblasti IT pracující na digitálních projektech pro neziskové organizace a státní správu, a Women in Tech, mezinárodní nezisková organizace, jejímž posláním je odstraňovat rozdíly mezi muži a ženami a pomáhat ženám využívat technologie.