Přeskočit na hlavní obsah
Blog Česko

Ads

Zpráva o bezpečnosti reklam za rok 2023

Infografka s počtem zablokovaných reklam

Miliardy lidí se po celém světě spoléhají na to, že jim produkty společnosti Google poskytují relevantní a důvěryhodné informace. A to včetně reklam. Tisíce našich kolegů proto nepřetržitě pracují na ochraně digitálního reklamního ekosystému.

Dnes zveřejňujeme výroční Zprávu o bezpečnosti reklam, abychom nasdíleli pokrok, kterého se nám podařilo dosáhnout při prosazování našich zásad pro inzerenty vydavatele, a abychom v rámci naší práce zodpovědně přistoupili k udržení zdravého a bezpečnou reklamou podporovaného internetu.

Klíčovým trendem roku 2023 byl vliv generativní umělé inteligence. Tato nová technologie přinesla do odvětví digitální reklamy významné a zajímavé změny, od optimalizace výkonu až po úpravu obrázků. Generativní umělá inteligence ale samozřejmě přináší i nové výzvy. Tyto výzvy bereme vážně a nastíníme některé procesy, které jsme zavedli, abychom se k nim postavili čelem.

Generativní umělá inteligence zároveň představuje jedinečnou příležitost, jak výrazně zefektivnit prosazování našich zásad. Využíváme tuto revoluční technologii, konkrétně velké jazykové modely (LLM) k tomu, abychom lépe zajistili bezpečnost v online prostředí.

Shrnutí čísel o bezpečnosti reklam 2023

Generativní umělá inteligence pomáhá prosazovat zásady pro inzerenty

Naše bezpečnostní týmy dlouhodobě využívají strojové učení poháněné AI k prosazování našich zásad ve velkém. Díky tomu se nám už léta daří odhalovat a blokovat miliardy závadných reklam dříve, než je člověk vůbec uvidí. Ale přestože jsou tyto modely strojového učení vysoce sofistikované, bylo potřeba je v minulosti intenzivně trénovat, přičemž se často jejich trénování opíralo o statisíce, ne-li miliony příkladů závadného obsahu.
Velké jazykové modely (LLM) jsou oproti tomu schopné rychle procházet a interpretovat obsah ve velkém objemu, a zároveň v něm zachytit důležité nuance. Tyto pokročilé usuzovací schopnosti již vedly k rozsáhlejším a přesnějším rozhodnutím v rámci prosazování některých našich komplexnějších zásad. Vezměte si například naše zásady proti nespolehlivým finančním tvrzením, které zahrnují reklamy na rychlé zbohatnutí. Nepoctiví hráči, kteří za těmito typy reklam stojí, se neustále zdokonalují a přizpůsobují svou taktiku a reklamy novým finančním službám jako je investiční poradenství nebo investice do digitálních měn. Vše s cílem podvést uživatele.
Tradiční modely strojového učení jsou samozřejmě k odhalování podobného porušování zásad vycvičené. Přesto je vzhledem k rychlému vývoji a neustále se měnící povaze finančních trendů někdy obtížnější rozlišovat mezi legitimními a falešnými službami a rychle nasazovat automatizované systémy na boj boji proti těmto podvodům ve velkém. Velké jazykové modely jsou schopné rychleji rozpoznávat nové trendy ve finančních službách, identifikovat vzorce nekalých aktérů, kteří tyto trendy zneužívají, a rozlišit tak legitimní podnikání od nabídek rychlého zbohatnutí. Díky tomu mohou naše týmy ještě pohotověji čelit novým hrozbám všeho druhu.

Jsme teprve na začátku využívání síly velkých jazykových modelů pro zvýšení jsme v oblasti bezpečnosti reklam.. Gemini, který byl veřejně spuštěn v loňském roce, je naším doposud nejschopnějším AI modelem. Využitím jeho sofistikovaných usuzovacích schopností v oblasti bezpečnosti reklam jsme zatím nadšení.

Naše aktivity v rámci prevence podvodů

V roce 2023 rostl počet podvodů napříč všemi online platformami. Nekalí aktéři neustále zdokonalují své taktiky manipulace digitální reklamou s cílem podvést nejen lidi, ale i legitimní firmy. Abychom těmto neustále se měnícím hrozbám mohli čelit, rychle jsme aktualizovali naše zásady, nasadili týmy pro rychlou reakci a zdokonalili naše detekční techniky.
V listopadu jsme spustili Zásady o limitovaném zobrazování reklam, jejichž cílem je chránit uživatele prostřednictvím omezení dosahu inzerentů, které ještě tolik neznáme. V rámci těchto zásad jsme zavedli období pro "seznámení se" s inzerenty, kteří ještě nemají prokazatelnou historii dobrého chování. Během tohoto období může být zobrazování jejich reklam za určitých okolností omezeno, například v případě nejasného vztahu mezi inzerentem a značkou, kterou propaguje. Zásady o omezeném zobrazování reklam, které jsou zatím v počáteční fázi, pomohou zajistit, aby si inzerenti s dobrými úmysly mohli u uživatelů vybudovat důvěru, zároveň omezí dosah nekalých subjektů a sníží riziko podvodů a zavádějících reklam.
Nesmírně důležitou součástí ochrany uživatelů před nástrahami internetu je naše schopnost rychle reagovat na nové trendy v oblasti podvodů. . Ke konci roku 2023 a v roce 2024 jsme čelili cíleným kampaním zneužívajícím podobizny veřejných osobností. Tyto reklamy měly uživatele podvést, často s využitím deepfakes. Když jsme tuto hrozbu odhalili, vytvořili jsme specializovaný tým, který na ni okamžitě reagoval. Analyzovali jsme vzorce chování nekalých aktérů, vycvičili jsme naše automatizované modely prosazování tak, aby podobné reklamy rychle odhalily a ve velkém je začali odstraňovat. Aktualizovali jsme také naše zásady proti klamavé reklamě, aby nám umožnily rychleji pozastavit účty těchto nekalých aktérů.
Celkově jsme zablokovali nebo odstranili 206,5 milionu reklam kvůli porušení našich zásad proti klamavé reklamě, které zahrnují mnoho podvodných taktik, a 273,4 milionu reklam kvůli porušení našich zásad týkajících se propagace finančních služeb. Také jsme zablokovali nebo odstranili více než 1 miliardu reklam za porušení našich zásad proti zneužívání reklamní sítě, zahrnující propagaci malwaru.
Boj proti nekalým hráčům je během na dlouhou trať. Vidíme, že operují stále sofistikovaněji, ve větším měřítku a k tomu, aby oklamali lidi, používají nové taktiky, jako např. deepfakes.
Budeme i nadále věnovat velké úsilí a významně investovat do detekčních technologií a partnerství s organizacemi, jako je Global Anti-Scam Alliance a Stop Scams UK, abychom sdíleli informace a chránili spotřebitele po celém světě.

Investice do integrity voleb

Politická reklama je důležitou součástí demokratických voleb. Kandidáti a strany používají reklamy ke zvýšení povědomí, sdílení informací a zapojení potenciálních voličů. V roce, kdy se koná několik významných voleb po celém světě, chceme zajistit, aby voliči i nadále důvěřovali volebním reklamám, které mohou vidět na našich platformách. Proto dlouhodobě vyžadujeme splnění požadavků na ověření totožnosti a transparentnost volebních inzerentů a také máme pravidla udávající, jak mohou tito inzerenti své volební reklamy cílit. Všechny volební reklamy jsou shromažďovány v naší veřejně dostupné zprávě o transparentnosti a musí také obsahovat informaci o tom, kdo je financoval. V roce 2023 jsme ověřili více než 5 000 nových volebních inzerentů a odstranili více než 7,3 milionu volebních reklam, které pocházely od inzerentů, kteří proces ověření totožnosti nedokončili.

V loňském roce jsme jako první technologická společnost zavedli nový požadavek na zveřejňování volebních reklam obsahujících syntetický obsah. Vzhledem k tomu, že stále více inzerentů využívá sílu a schopnosti umělé inteligence, chceme se ujistit, že budeme lidem i nadále poskytovat větší transparentnost a informace, které potřebují k tomu, aby se informovaně rozhodli.

Zároveň jsme pokračovali v prosazování našich zásad proti reklamám, které propagují prokazatelně nepravdivá volební tvrzení, jež by mohla narušit důvěru nebo účast v demokratických procesech.

Celková čísla za rok 2023

Naším cílem je zachytit závadné reklamy a pozastavit podvodné účty dříve, než se vůbec dostanou na naše platformy, nebo je okamžitě po odhalení odstranit. Umělá inteligence zlepšuje vymáhání našich zásad ve všech těchto oblastech. V roce 2023 jsme zablokovali nebo odstranili přes 5,5 miliardy reklam, což je o něco více než v předchozím roce. Zároveň jsme zablokovali nebo odstranili 12,7 milionu účtů inzerentů, což představuje téměř dvojnásobek oproti předchozímu roku. Stejně tak pracujeme na ochraně inzerentů a lidí tím, že odstraňujeme naše reklamy ze stránek vydavatelů a webů, které porušují naše zásady, například sexuálně explicitní obsah nebo nebezpečné produkty. V roce 2023 jsme zablokovali nebo omezili zobrazování reklam na více než 2,1 miliardy stránek vydavatelů, což je o něco více než v roce 2022. Stále lépe se nám také daří řešit závažná porušování našich pravidel.
Pro lepší představu o vlivu umělé inteligence na tyto aktivity: více než 90 % vymáhacích procesů na úrovni stránek vydavatelů začalo v loňském roce u modelů strojového učení, včetně LLMs. Každý inzerent nebo vydavatel se samozřejmě stále může proti rozhodnutí odvolat, pokud si myslí, že jsme se zmýlili. Naše týmy taková rozhodnutí přezkoumají a v případech, kdy zjistíme chyby, využijeme tyto případy ke zlepšení našich systémů.

Schopnost rychle reagovat a dívat se dopředu

Co se týče tématu bezpečnosti reklam, během roku se toho může hodně změnit: od zavedení nových technologií, jako je generativní umělá inteligence, až po nové trendy nekalých praktik a globální konflikty. A digitální reklamní prostor musí být pohotový a připravený reagovat. Proto neustále vyvíjíme nové zásady, posilujeme naše systémy prosazování, prohlubujeme mezioborovou spolupráci a nabízíme uživatelůmvydavatelůminzerentům větší kontrolu.

V roce 2023 jsme například spustili Centrum transparentnosti reklam, vyhledávací centrum všech reklam od ověřených inzerentů, které pomáhá lidem rychle a snadno se dozvědět více o reklamách, které vidí ve Vyhledávání, YouTube a v Display. 

Infografka s počtem zablokovaných reklam

Aktualizovali jsme také naše kontroly vhodnosti obsahu, abychom inzerentům usnadnili a urychlili možnosti vyloučení témat, kterým se chtějí vyhnout v rámci inventáře YouTube a Display. Celkem jsme provedli 31 aktualizací našich zásad pro reklamy a vydavatele.

I když zatím nevíme, co nás čeká ve zbytku roku 2024, jsme přesvědčeni, že naše investice do zásad, detekce a prosazování nás připraví na všechny budoucí výzvy.