Přeskočit na hlavní obsah
Blog Česko

Vyhledávání

Pomáháme Evropanům najít fakta v klíčových okamžicích

Muž hledící na Google Zprávy

Slovenská verzia tu.
Ve výsledcích Vyhledávání Google je nově možné zjistit o vyhledané stránce více informací. Stačí kliknout na tři tečky vpravo od výsledků a zobrazí se malé okno s doplňujícími informacemi o dané stránce. Současně představujeme evropské partnery v oblasti ověřování informací a boje proti dezinformacím, které jsme podpořili.

Vyhledávání může lidem pomoci v krizových situacích, nebo při zjišťování citlivých informací, jako je například oblast zdraví nebo financí. Právě v takových situacích jsme ale méně odolní vůči zavádějícím tvrzením. Nová funkcionalita, která byla zavedena do Vyhledávání po celé Evropě, lidem pomůže zorientovat se během klíčových okamžiků v informacích na internetu.

Vyhledávání nabídne více kontextu
Funkce Informace o výsledku, která zobrazí doplňující informace o stránce, je nyní k dispozici ve všech jazycích a zemích, v nichž funguje Vyhledávání Google, a to včetně českého jazyka.
Vyhledávání v angličtině pak nově nabízí ještě více informací, např. o autorovi. Tyto doplňující informace pomáhají uživatelům rozhodnout se, zda na vyhledaný odkaz chtějí kliknout a dozvědět se z daného zdroje více.
Další podrobnosti o nových funkcích najdete v tomto příspěvku.

Ukázka funkce About this result,

Ověřování informací ve spolupráci s místními fact-checkery
Po celé Evropě spolupracujeme s organizacemi, s nimiž společně poskytujeme školení v oblasti fact-checkingu a sdílíme informace o nových technikách boje proti šíření dezinformací online. Již v prvních týdnech války na Ukrajině jsme se v tomto směru zavázali podpořit aktivity občanské společnosti a výzkumníků ve střední a východní Evropě 10 miliony dolary.
Na globální úrovni jsme podpořili částkou 13,2 milionu dolarů organizaci International Fact Checking Network, aby dále rozvíjela svou síť 135 organizací zabývajících se ověřováním faktů v 65 zemích. V Evropě jsme prostřednictvím naší neziskové odnože Google.org podpořili částkou 2,5 milionu dolarů organizaci TechSoup Europe, která pomáhá neziskovkám škálovat boj proti dezinformacím prostřednictvím technologií.
Uvědomujeme si, že důvěryhodný obsah a zprávy jsou mimořádně důležité v dobách krize či války. Začátkem roku jsme proto pro ukrajinské zpravodajské organizace ve spolupráci s Lvovským mediálním fórem a nadací Thomson Foundation připravili čtyřdílný školící program. Výsledky jsme shrnuli v příručce, kterou jsme zdarma distribuovali ukrajinským médiím.

Podpora místních fact-checkerů
Na místní úrovni jsme podpořili nezávislou platformu pro ověřování informací Demagog.cz, aby pobočky této platformy v Česku, na Slovensku a v Polsku mohly lépe spolupracovat, sdílet informace a zvyšovat povědomí o dezinformačních narativech směrem k nejzranitelnějším skupinám obyvatel. Grant organizaci rovněž pomůže v rozvoji technických řešení na bázi AI pro ověřování informací v zemích hovořících slovanskými jazyky.
Česká tisková kancelář zase získala finanční prostředky na školení novinářů a studentů žurnalistiky v oblasti ověřování informací a využívání technologií při rešerších. Od listopadu 2022 do konce března 2023 proběhlo v různých městech České republiky celkem 11 intenzivních školení, kterých se zúčastnilo více než 120 stávajících i budoucích novinářů.

“Očkování” proti dezinformacím přináší výsledky
Výzkumníci ze společností Google představili novou metodu boje proti dezinformacím založenou na tzv. prebunkingu – který je připodobňován k očkování proti dezinformacím. Loni v létě byla pak ve spolupráci se společnostmi Demagog.cz a Jeden svět na školách v Česku, na Slovensku a v Polsku spuštěna vzdělávací kampaň založená na uvedené metodě. Metoda prebunkingu krátce seznámí uživatele sociálních sítí s manipulativními metodami, které používají dezinformátoři. Tito uživatelé jsou následně vůči dezinformacím o něco odolnější.
Kampaň v podobě krátkých videí zasáhla 36,5 % obyvatel Česka, 80 % uživatelů Facebooku a 68 % uživatelů Twitteru. Výsledkem byl u diváků kampaně až osmiprocentní nárůst ve schopnosti odhalit manipulativní techniku ve srovnání s lidmi, kteří se s videem z kampaně nesetkali.
Nedílnou součástí našeho poslání zpřístupňovat informace je snaha uvádět informace na pravou míru a pomáhat uživatelům získat k informacím z internetu kontext.
Jsme rádi, že jsme v oblasti ověřování informací získali v celé Evropě partnery, kteří spolu s námi pracují na tom, aby se lidé při vyhledávání informací na internetu cítili bezpečně.

Slovenská verzia

Pomáhame Európanom nájsť fakty v kľúčových momentoch

Vo výsledkoch vyhľadávania Google je teraz možné zistiť viac informácií o hľadanej stránke. Stačí kliknúť na tri bodky vpravo od výsledkov a zobrazí sa malé okno s ďalšími informáciami o stránke. Zároveň predstavujeme európskych partnerov, ktorých sme podporili v oblasti overovania informácií a boja proti dezinformáciám.

Vyhľadávanie môže pomôcť ľuďom v krízových situáciách alebo pri zisťovaní citlivých informácií, ako sú zdravotné alebo finančné údaje. Práve v týchto situáciách sme však menej odolní voči zavádzajúcim tvrdeniam. Nová funkcia, ktorá bola zavedená do vyhľadávania v celej Európe, pomôže ľuďom v kľúčových momentoch orientovať sa v informáciách na internete.

Vyhľadávanie ponúkne viac kontextu
Funkcia Informácie o výsledku, ktorá zobrazuje ďalšie informácie o stránke, je teraz k dispozícii vo všetkých jazykoch a krajinách, v ktorých funguje vyhľadávanie Google, vrátane slovenčiny.

Vyhľadávanie v angličtine teraz ponúka ešte viac informácií, napr. o autorovi. Tieto doplňujúce informácie pomáhajú používateľom rozhodnúť sa, či na vyhľadaný odkaz chcú kliknúť a dozvedieť sa viac z daného zdroja. Ďalšie podrobnosti o nových funkciách nájdete v tomto príspevku .

Ukázka funkce About this result

Overovanie informácií v spolupráci s miestnymi fact-checkermi
Po celej Európe spolupracujeme s organizáciami, spoločne s ktorými poskytujeme školenia v oblasti overovania faktov a zdieľame informácie o nových technikách boja proti šíreniu dezinformácií online. Už v prvých týždňoch vojny na Ukrajine sme sa v tomto smere zaviazali podporiť aktivity občianskej spoločnosti a výskumníkov v strednej a východnej Európe sumou vo výške 10 miliónov dolárov.
Na globálnej úrovni sme sumou 13,2 milióna dolárov podporili organizáciu International Fact Checking Network, aby ďalej rozvíjala svoju sieť 135 organizácií zaoberajúcich sa overovaním faktov v 65 krajinách. V Európe sme prostredníctvom našej neziskovej vetvy Google.org podporili sumou 2,5 milióna dolárov organizáciu TechSoup Europe, ktorá pomáha neziskovým organizáciám škálovať boj proti dezinformáciám s využitím technológií.
Uvedomujeme si, že dôveryhodný obsah a spravodajstvo sú mimoriadne dôležité v obdobiach kríz či vojen. Začiatkom roka sme preto pre ukrajinské spravodajské organizácie v spolupráci s Ľvovským mediálnym fórom a nadáciou Thomson Foundation pripravili štvordielny školiaci program. Výsledky sme zhrnuli v príručke, ktorú sme zadarmo distribuovali ukrajinským médiám.

Podpora miestnych fact-checkerov
Na miestnej úrovni sme podporili nezávislú platformu na overovanie informácií Demagog.cz , aby pobočky tejto platformy v Česku, na Slovensku a v Poľsku mohli lepšie spolupracovať, zdieľať informácie a zvyšovať povedomie o dezinformačných naratívoch smerom k najzraniteľnejším skupinám obyvateľov. Grant organizácii takisto pomôže v rozvoji technických riešení na báze umelej inteligencie pre overovanie informácií v krajinách hovoriacich slovanskými jazykmi.

“Očkovanie” proti dezinformáciám
Výskumníci zo spoločností Google predstavili novú metódu boja proti dezinformáciám založenú na tzv. prebunkingu – ktorý je možné prirovnať k akémusi očkovaniu proti dezinformáciám. Vlani v lete bola v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku v spolupráci s fact-checkingovým projektom Demagog.cz a vzdelávacím projektom Jeden svět na školách spustená vzdelávacia kampaň založená na uvedenej metóde. Metóda prebunkingu zoznámi používateľov sociálnych sietí prostredníctvom krátkych videí s manipulatívnymi metódami, ktoré používajú dezinformátori. Títo používatelia by následne mali byť voči dezinformáciám o niečo odolnejší .
Neoddeliteľnou súčasťou nášho poslania sprístupňovať informácie je snaha uvádzať informácie na pravú mieru a pomáhať používateľom získať kontext k informáciám na internete.
Sme radi, že sme v oblasti overovania informácií získali partnerov v celej Európe, ktorí spolu s nami pracujú na tom, aby sa ľudia pri vyhľadávaní informácií na internete cítili bezpečne.