Przejdź do głównego menu
Blog Google Polska

Google dla biznesu

2 miliony euro na rzecz cyfrowej integracji - otwieramy zgłoszenia do Google.org Impact Challenge!Film
10:25

Technologia stała się kołem ratunkowym dla europejskich przedsiębiorców oraz całych społeczności w czasie kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 - pomaga codziennie znaleźć wiarygodne informacje medyczne, zrobić zakupy przez internet, a także umożliwia zdalne prowadzenie nauki i kontakt z najbliższymi. Jednocześnie pandemia zwiększyła nierówności społeczne i niedostatek umiejętności cyfrowych, a ryzyko wykluczenia niektórych grup społecznych stało się jeszcze bardziej namacalne. W miarę jak gospodarki szukają drogi powrotu do normalności, kluczowym zadaniem staje się zapewnienie “cyfrowej przyszłości”, w której te same możliwości i szanse są dostępne dla wszystkich w społeczeństwie.


Aby pomóc w osiągnięciu tego celu, uruchamiamy dziś Google.org Impact Challenge - po raz pierwszy dedykowany organizacjom z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Polski. Tym samym dalej rozwijamy nasze zobowiązania do wsparcia tego regionu - w ramach tej inicjatywy przekażemy łącznie 2 miliony euro dotacji organizacjom, które przeciwdziałają wykluczeniu cyfrowemu i promują odbudowę i wzrost gospodarki w sposób, który nie wyklucza żadnej z grup społecznych. Zainteresowane organizacje zachęcamy do wypełnienia wniosku - termin zgłoszeń upływa 1 marca 2021.


Cyfrowe możliwości dostępne dla każdego 
Zasypywanie różnic pomiędzy różnymi grupami społecznymi w szansach i możliwościach wykorzystywania technologii jest szczególnie istotne dla Europy Środkowo-Wschodniej. To tu rządy, przedsiębiorstwa i społeczności postawiły sobie za cel uczynić cyfrowe technologie kolejnym kołem napędowym dla dobrobytu ekonomicznego ponad 100 milionów mieszkańców regionu. Kraje te współpracują w ramach Inicjatywy Trójmorza, by urzeczywistnić tę wizję - a my staramy się zrobić to, co do nas należy, aby w tym pomóc.


W zeszłym roku zobowiązaliśmy się, że pomożemy 10 milionom ludzi i firm w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce rozwinąć swój biznes, nabyć nowe umiejętności lub wejść na nową ścieżkę kariery. W Europie Środkowo-Wschodniej, tylko w 2020 roku pomogliśmy 250 tysiącom osób w rozbudowie posiadanych umiejętności cyfrowych lub w rozpoczęciu nowej drogi zawodowej dzięki nowym technologiom.
Jednocześnie tylko w ubiegłym roku nasz dział Google.org przyznał ponad 1,5 miliona euro indywidualnych grantów organizacjom charytatywnym w Europie Środkowo-Wschodniej, które działają na rzecz rozwoju edukacji cyfrowej i zwiększenia szans ekonomicznych w krajach regionu. Zainspirował nas sposób, w jaki organizacje te pomagają lokalnym społecznościom. Tak jak Digital Nation, która umożliwia zdalne zatrudnienie mieszkańcom uboższych regionów Rumunii, oferując dostosowany do zawodów IT wirtualny program szkoleniowy i wspierając małe firmy poprzez podnoszenie ich umiejętności cyfrowych. Również inne inicjatywy, jak program Czechitas w Czechach, Women Go Tech na Litwie czy Riga Tech Girls na Łotwie, działają na rzecz inkluzywnej przyszłości cyfrowej i starają się ułatwić kobietom rozwój zawodowy w sektorze nowych technologii. Uruchamiając Google.org Impact Challenge, nie możemy się już doczekać, by zobaczyć wszystkie nowe pomysły na wsparcie lokalnych społeczności i budowę wspólnej cyfrowej przyszłości.


Zgłoś swój pomysł do 1. marca  
Google.org Impact Challenge dla organizacji z Europy Środkowo-Wschodniej jest już otwarty - czekamy na Wasze zgłoszenia! Szukamy inicjatyw, które w ramach starań o odbudowę wzrostu gospodarczego w centrum stawiają inkluzywność społeczną. Wnioski mogą dotyczyć projektów dużych i małych, na różnych etapach rozwoju - począwszy od nowego pomysłu do działającej już inicjatywy, która jest gotowa na rozszerzenie zasięgu oddziaływania. Zgłoszenia mogą nadsyłać organizacje z następujących krajów: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Słowenia.
Uprawnione organizacje (w tym organizacje pozarządowe i podmioty non-profit, przedsiębiorstwa komercyjne i instytucje akademickie) mogą aplikować o wsparcie dla ich charytatywnych projektów do 1 marca 2021 roku na stronie g.co/ceechallenge.


Aby dokonać wyboru najbardziej odważnych i błyskotliwych projektów, zaprosiliśmy do projektu szereg wybitnych i doświadczonych ekspertek oraz ekspertów. Kilkanaście osób ze świata nauki, biznesu oraz sektora publicznego z całego regionu pomoże nam wybrać organizacje, które otrzymają od 50 do 250 tysięcy euro grantu i ewentualne wsparcie Google w realizacji projektu. Mamy nadzieję, że to wsparcie zachęci wszystkich innowatorów do odważnego myślenia, jak mogą wykorzystać technologię, by pomóc zarówno każdemu z osobna, jak i całym społecznościom rozwijać się w ucyfrowionej gospodarce.