Przejdź do głównego menu
Blog Google Polska

Google dla biznesu

Jak cyfrowe narzędzia pomagają europejskim małym i średnim przedsiębiorcom w czasie kryzysuNa równi z kryzysem zdrowia publicznego, gospodarcze skutki pandemii są mocno odczuwalne na całym świecie. Przedsiębiorcy, liderzy biznesowi i rządy pracują nad ochroną miejsc pracy i przyspieszeniem powrotu do normalności, ale jasne jest, że narzędzia i kompetencje cyfrowe w nowej rzeczywistości będą ważniejsze niż kiedykolwiek. Dlatego Google inwestuje w nowe narzędzia i szkolenia, aby zapewnić wszystkim firmom możliwość szybkiego zbudowania odporności na skutki pandemii i wyjścia z kryzysu. Pomagają one takim małym i średnim polskim firmom jak MoonDot, która sprzedaje ręcznie wykonywane dekoracje i akcesoria, a dzięki zmianom wprowadzonym po szkoleniach Google jej sprzedaż online wzrosła o 70% w czasie pandemii. Zagranicznym przykładem takiej firmy jest La Maison Des Soeurs Macarons we Francji, która zyskała 200 nowych klientów po tym, jak jej zespół przeszedł szkolenia online Google.

Nowy raport opublikowany przez Connected Commerce Council we współpracy z Google, pokazuje, jak cyfrowa odporność jest potrzebna małym firmom. Badanie przeprowadzone na ponad 5000 małych firm w całej Europie wykazało, że te, które korzystały z narzędzi cyfrowych, aby szybciej i lepiej dotrzeć do klientów, sprzedawać produkty i prowadzić swoją działalność, odnotowały 80% lepszą sprzedaż podczas COVID-19 niż te, które tego nie robiły; zatrudniały także często nawet trzy razy więcej osób. Bez stosowania takich narzędzi, wiele z tych firm mogłoby nie przetrwać pandemii.

Technologia cyfrowa napędza pracę i sprzedaż w małych firmach Podczas gdy prawie wszystkie (80%) europejskie małe firmy zwiększyły wykorzystanie narzędzi cyfrowych podczas pandemii, w raporcie zidentyfikowano trzy różne segmenty małych przedsiębiorstw na podstawie ich działań w tym zakresie w momencie, w którym wybuchła pandemia: 

  • Cyfrowo zaawansowane małe firmy (42% małych firm w Europie): używają ponad 10 narzędzi cyfrowych i uważają je za priorytetowe w prowadzeniu działalności, co prowadzi do lepszych wyników biznesowych, takich jak wyższe przychody i więcej miejsc pracy 
  • Cyfrowo rozwijające się małe firmy (40%): postrzegają narzędzia jako pomocne lub niezbędne dla ich działalności, ale korzystają średnio z 6 narzędzi cyfrowych 
  • Niepewne cyfrowo małe firmy (18%): używają mniej narzędzi cyfrowych i nie traktują ich priorytetowo, co prowadzi do gorszych wyników biznesowych
Zdjęcie

Europejskie przedsiębiorstwa nie wykorzystują potencjału, jaki tkwi w korzystaniu z narzędzi cyfrowych 
W trakcie konsultacji z małymi firmami, badacze zidentyfikowali “zbiór” narzędzi cyfrowych w obszarach: e-commerce, analiza danych, zarządzanie talentami i współpraca - które przyniosły małym firmom korzyści (większe dochody), jeśli były używane już przed pandemią. Pokazało to, że cyfryzacja nie tylko napędza zyski firmy i nowe miejsca pracy, ale także że Europa traci na niewykorzystanym potencjale przedsiębiorstw, które jeszcze nie są przekonane o przydatności narzędzi cyfrowych.

Zdjęcie

Pandemia miała dramatyczny i nierównomierny wpływ na małe firmy 
Wpływ kryzysu związanego z pandemią na małe firmy był i jest nadwyraz duży, przy czym 90% z nich stwierdziło, że był to negatywny wpływ, a 44% musiało dostosować swoje modele biznesowe do zaistniałej sytuacji. Niektóre branże i grupy stanęły przed większymi wyzwaniami, zwłaszcza kobiety, osoby starsze i właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych.

Zdjęcie
Zdjęcie

Następne kroki 
Z badania Connected Commerce Council jasno wynika, że istnieje możliwość zwiększenia zatrudnienia i wzrostu dochodów małych europejskich przedsiębiorstw. Jednak pokazuje ono także, że rządy i firmy muszą zmniejszyć lukę między przedsiębiorstwami, które są zaawansowane cyfrowo a tymi, które w tej dziedzinie są niepewne, szczególnie w przypadku niedoreprezentowanych grup. Nowe przyzwyczajenia konsumentów, takie jak praca zdalna i zakupy online nie znikną po pandemii, dlatego raport podkreśla również ryzyko, które wynika z tego, że niektóre małe firmy będą daleko w tyle za swoją konkurencją, jeśli nie zwiększą wykorzystania narzędzi cyfrowych. Bariery, z jakimi borykają się te przedsiębiorstwa, to niepewność zwrotu z inwestycji, a także brak umiejętności i wiedzy na temat narzędzi cyfrowych.

Właśnie dlatego nowe kompetencje są tak ważną częścią działań na rzecz wyjścia z kryzysu gospodarczego w Europie. Ze względu na to również jesteśmy zobowiązani do inwestowania w tego typu raporty, aby dostarczać informacji oraz wykorzystywać narzędzia i szkolenia, które już teraz zapewniamy. Google dołącza do decydentów, agencji publicznych, partnerów szkoleniowych i innych, aby opracowywać produkty i partnerstwa pomagające pokonywać te bariery. Przykładem takiego działania jest program Firmy Jutra, opracowany przy współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju i Chmurą Krajową. Skierowany jest on do polskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, aby pomóc im we współczesnych wyzwaniach spowodowanych pandemią, takich jak transformacja cyfrowa, przeniesienie biznesu do internetu, zmiana przyzwyczajeń konsumentów, którzy wybierają częściej zakupy i usługi online. Celem programu jest pomoc 15 000 polskich firm w zwiększeniu sprzedaży online, dotarciu do klientów w świecie cyfrowym, rozwinięciu marketingu internetowego, wykorzystaniu rozwiązań chmurowych, wygenerowaniu nowych produktów i usług, które odpowiedzą na potrzeby współczesnych konsumentów.
Usuwając te bariery, możemy przyspieszyć wyjście z kryzysu w sposób zrównoważony i pomocny każdemu. 
Przeczytajcie pełny raport i metodologię Connected Commerce Council POD TYM LINKIEM.