Przejdź do głównego menu
Blog Google Polska

Google na świecie

Dostarczamy szkolenia zawodowe dla mieszkańców Europy, Bliskiego Wschodu i AfrykiObecna pandemia przyspieszyła zmiany w sposobie pracy, na skutek których wielu z Was będzie musiało podnieść swoje umiejętności, a nawet zmienić ścieżkę kariery. Dziś - działając w oparciu o doświadczenie zdobyte podczas ostatnich sześciu lat przy szkoleniu ponad 17 milionów osób w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce w ramach programu Grow with Google - ogłaszamy naszą dalszą pomoc, stworzoną we współpracy z organizacjami eksperckimi i sektorem publicznym.

Badania Google i McKinsey, opierając się na danych jeszcze przed wybuchem pandemii, wykazały, że ponad 90 milionów europejskich pracowników będzie musiało rozwinąć nowe umiejętności w ramach swoich obecnych ról, a 21 milionów może być zmuszonych do odejścia od wykonywania zawodu w związku ze spadkiem zapotrzebowania na pracowników w sektorach takich jak rolnictwo czy sprzedaż detaliczna. Światowy kryzys przyspieszył wiele z tych zmian: obecnie McKinsey szacuje, że w Europie po pandemii do zmiany pracy może być zmuszone o 25% osób więcej. Ponieważ prawie cały spodziewany wzrost popytu na pracę będzie dotyczył lepiej opłacanych stanowisk wymagających wyższych kwalifikacji, konieczne będzie zdobycie nowych umiejętności.

Dzisiaj ogłaszamy trzy nowe Google Career Certificates dostępne na platformie Coursera, które umożliwią Wam przygotowanie się do pracy w obszarach takich jak wsparcie IT, zarządzanie projektami, projektowanie UX i analiza danych. Te dotowane programy pomogą tym z Was, którzy będą chcieli uczyć się online we własnym tempie lub nie mogą pozwolić sobie na zdobycie nowych umiejętności w ramach tradycyjnej ścieżki edukacyjnej. Kursy można ukończyć w mniej niż sześć miesięcy, nie wymagają odpowiedniego doświadczenia ani posiadania dyplomów oraz są uznawane przez wielu ekspertów branżowych i pracodawców.

Certyfikaty te są naszą odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie pracowników na rozwój kompetencji niezbędnych do podjęcia bardziej satysfakcjonującej pracy. W minionym roku obserwowaliśmy wzrost Waszego zainteresowania nauczaniem online. Przyczyniła się do niego z pewnością utrata zatrudnienia przez niektórych pracowników i chęć pozyskania nowych umiejętności, pożądanych przez pracodawców. 

Zdjęcia

Wsparcie w sprostaniu wyzwaniom jakie napotkacie w pracy w przyszłości wymaga współpracy między rządami, firmami i organizacjami społecznymi. Jesteśmy dumni, że mamy swój wkład w Pakt na rzecz umiejętności Komisji Europejskiej i możemy Wam pomóc w pokonywaniu barier w nauce, zapewniając stypendia na certyfikaty dla 100 000 osób w regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu. Stypendia będą dystrybuowane za pośrednictwem lokalnych organizacji, takich jak Fundae i SEPE w Hiszpanii, APDC i IEFP w Portugalii, London Borough of Camden w Wielkiej Brytanii, OAED w Grecji, Czechitas w Czechach i na Słowacji, Agency for Digital Development (ADD) w Maroko i RootHub w Nigerii. W Polsce naszym partnerem w tym zakresie jest Sektor 3.0.

Skupiamy się również na rozwiązaniu problemów nierówności płci i nierówności ekonomicznych, które pogłębiły się na skutek trwającej pandemii. Niedostatecznie reprezentowane grupy, pracownicy o niskich dochodach i kobiety są częściej zatrudnieni w sektorach dotkniętych kryzysem, takich jak gastronomia czy hotelarstwo, a przez to bardziej narażeni na utratę pracy. Starsi pracownicy bez doświadczenia w pracy przy komputerze również stoją przed sporym wyzwaniem, chcąc wrócić do pracy. Google.org przeznaczy 50 000 stypendiów dla osób z tych grup, zapewniając tym samym równy dostęp do benefitów.

Google.org, przekazując 5 milionów euro INCO - globalnej organizacji non-profit - będzie współpracował z ponad 50 lokalnymi organizacjami pożytku publicznego, świadcząc usługi takie jak doradztwo zawodowe, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej oraz oferując bony na opiekę nad dziećmi i pomoc językową. Do INCO należy między innymi Riga Tech Girls - instytucja działająca na Łotwie, która będzie rozdawać stypendia kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji, aby mogły znaleźć pracę w branży tech.

Podczas gdy część z poszukujacych nie może znaleźć pracy ze względu na brak odpowiednich umiejętności, aż 40% pracodawców w Europie miało trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Łącząc wysiłki Komisji Europejskiej i innych podmiotów, mające na celu wypełnienie luki w umiejętnościach między pracodawcami a pracownikami, zobowiązujemy się do gromadzenia informacji o firmach i organizacjach, które, podobnie jak my, uznają Google Career Certificates i otwarcie wyrażają zainteresowanie otrzymywaniem zgłoszeń od absolwentów programu. Posiadacze certyfikatów mogą również ubiegać się o udział w naszych programach praktyk zawodowych.

Technologia powinna pomagać każdemu - bez względu na lokalizację, rasę, wiek czy poziom wykształcenia. Rządom i firmom potrzeba refleksji dotyczącej tego, w jaki sposób ludzie zdobywają nowe umiejętności, aby skuteczniej usuwać bariery i inwestować w innowacyjne partnerstwa - w przeciwnym razie istniejące nierówności będą się tylko pogłębiać. Mamy nadzieję, że dzięki naszej nowej inicjatywie i wsparciu partnerów z sektora publicznego jeszcze więcej osób będzie mogło zdobyć umiejętności niezbędne do dalszego rozwoju kariery zawodowej.  Matt Brittin, President of EMEA Business and Operations, Google