Przejdź do głównego menu
Blog Google Polska

Wyszukiwarka

Doodle dla Kazimierza Funka, polskiego badacza i ojca witamin

Kolorowa grafika Doodle przedstawiające Kazimierza Funka, polskiego badacza i odkrywcę witamin. Ma siwe włosy, nosi okulary i niebieski krawat, w rękach trzyma probówkę.

140 lat temu na świat przyszedł Kazimierz Funk, polski biochemik, który jako pierwszy sformułował koncepcję witalnych amin, znanych dziś jako witaminy. To przełomowe odkrycie miało ogromny wpływ na naukę o żywieniu i pomogło wyleczyć wiele chorób.

Funk urodził się w 1884 roku w Warszawie. Po ukończeniu gimnazjum wyjechał do Szwajcarii, gdzie studiował biologię i chemię. W wieku 20 lat uzyskał tytuł doktora chemii organicznej na Uniwersytecie w Bernie. Następnie pracował w różnych instytutach badawczych w Europie.

Z biegiem czasu Funk zaczął interesować się wpływem składników odżywczych na choroby takie jak szkorbut, rak, pelagra i krzywica. W 1911 roku podczas badań nad tajemniczą substancją o nazwie B1 (tiamina) wyizolował kryształki, które miały kluczowe znaczenie dla wzrostu i funkcjonowania komórek. Nazwał je witaminami, od łacińskich słów vita (życie) i amina (związek chemiczny).

W 1915 roku Funk wyemigrował do Nowego Jorku, a pięć lat później otrzymał amerykańskie obywatelstwo. W Stanach Zjednoczonych pracował na stanowiskach badawczych na uniwersytetach, a później został konsultantem US Vitamin Corporation.

Funk odkrywał następne witaminy i badał, w jakich produktach spożywczych można je znaleźć. W ciągu 35 lat od publikacji jego książki „Die Vitamine", naukowcy rozpoznali 13 kolejnych witamin. Wkład Funka w naukę o żywieniu i medycynę pomógł ludzkości przezwyciężyć choroby takie jak szkorbut i utorował drogę do dalszych odkryć.

Dziękujemy The Funk Estate za współpracę przy tym projekcie, a Was zachęcamy do poznania dziedzictwa tego wybitnego biochemika.

Erik Funk o swoim dziadku:

Kazimierz Funk był człowiekiem niezwykłym, który na trwałe zapisał się w historii nauki, a szczególnie w dziedzinie biochemii i żywienia. Już jako dziecko wykazywał się ambicją i ciekawością świata. Dorastając, błyskotliwy umysł i niepohamowana chęć pogłębiania wiedzy kazały mu z pasją oddawać się nauce, mimo przeciwności, z jakimi borykał się jako żydowski student w Europie czasów narastającego antysemityzmu. Wytrwałość Kazimierza zaowocowała zdobyciem tytułu doktora.

Jego wkład w naukę był ogromny, ale Kazimierz Funk to nie tylko genialny naukowiec. Był także kochającym synem, bratem, mężem i dziadkiem. W pamięci rodziny pozostał jako człowiek prawy, życzliwy i skromny. Mimo międzynarodowego uznania nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach i pielęgnował więzi rodzinne.

Życie Kazimierza zostało tragicznie przerwane przez śmierć w 1967 roku w Albany w stanie Nowy Jork. Jednak jego spuścizna trwa nadal dzięki przełomowym odkryciom i niezliczonej liczbie ludzkich istnień, które uratował dzięki swojej pionierskiej pracy w dziedzinie biochemii i żywienia. Dla nas Kazimierz Funk pozostanie na zawsze nie tylko wybitnym naukowcem, ale przede wszystkim ukochanym członkiem rodziny, którego naukowa pasja i zaangażowanie w poprawę zdrowia ludzi zainspirowały następne pokolenia do pójścia jego śladem i rozwoju w obszarze zdrowia, medycyny i żywienia.

Czarno-białe zdjęcie przedstawiające Kazimierza Funka przy pracy.  Na fotografii widzimy twarz badacza, nosi okulary, w rękach trzyma buteleczkę, ma skupiony wyraz twarzy.  Pictured: Casimir Funk Courtesy of The Funk Family Estate

Pictured: Casimir Funk

Courtesy of The Funk Family Estate

Czarno-białe zdjęcie przedstawiające Kazimierza Funka przy pracy.  Nosi białą koszulę z krótkimi rękawami oraz ciemny krawat. Stoi przy laboratoryjnej aparaturze, trzymając w rękach butelkę.    Pictured: Casimir Funk  Courtesy of The Funk Family Estate

Pictured: Casimir Funk

Courtesy of The Funk Family Estate

Czarno-białe zdjęcie przedstawiające Kazimierza Funka przy pracy.  Nosi białą koszulę z krótkimi rękawami oraz ciemny krawat. Stoi przy laboratoryjnej aparaturze, w ręku trzyma ciemną buteleczkę.  Pictured: Casimir Funk Courtesy of The Funk Family Estate

Pictured: Casimir Funk

Courtesy of The Funk Family Estate