Přeskočit na hlavní obsah
Blog Česko

Veřejná politika

Připravujeme se na nová evropská pravidla ochrany osobních údajůV květnu nabude účinnosti nové evropské Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation - GDPR), které nahradilo evropskou směrnici o ochraně osobních údajů z roku 1995. Uvádí tak novou éru sjednocení pravidel ochrany osobních údajů po celé Evropě, posílení práv občanů EU a samozřejmě i nových požadavků na všechny organizace, které nabízejí své výrobky a služby online.

Bezpečnost v online prostředí

Google se zavázal postupovat v souladu s nařízením GDPR ve všech službách, které v Evropské unii poskytuje - včetně populárních služeb jako Vyhledávač nebo Gmail, veškerých reklamních a analytických služeb jako AdWords, AdSense, DoubleClick a Google Analytics, cloudových služeb i samozřejmě všech dalších, které se budou spouštět do budoucna.

Bezpečnost v online prostředí

Vždy jsme pracovali na tom, aby naše služby byly bezpečné a splňovaly veškeré požadavky na ochranu osobních údajů. Uživatelům transparentně a jasně vysvětlujeme, jaká data a proč využíváme. Zároveň jim nad jejich osobními údaji necháváme plnou kontrolu prostřednictvím nástrojů Můj účet a Moje aktivita.

Bezpečnost v online prostředí

Jsme si také plně vědomi, že i na naše zákazníky a partnery klade tato nová právní úprava významné požadavky, proto provádíme pravidelné audity, obnovujeme certifikace, poskytujeme smluvní zabezpečení a sdílíme nástroje a informace, které jim pomohou být s touto směrnicí v souladu. V rámci našich příprav na GDPR se budeme dále ubírat touto cestou. I proto jsme připravili nové stránky pro naše zákazníky a partnery, které vysvětlují:

Našim cílem je, aby veškerá soukromá data byla náležitě ochráněna a aby nad nimi měli uživatelé i partneři kontrolu.