Přeskočit na hlavní obsah
Blog Česko

Google.org

Google v rámci výzvy Google.org Impact Challenge finančně podpoří projekty zaměřené na digitální inkluziS radostí oznamujeme spuštění naší iniciativy Google.org Impact Challenge poprvé i v České republice a regionu střední a východní Evropy. Touto výzvou hodláme podpořit organizace pracující na snižování rozdílů v digitálních dovednostech a podpoře rovnoměrného ekonomického růstu v regionu. Mezi vybrané subjekty z České republiky a deseti dalších zemí r ozdělíme granty ve výši 2 milionů EUR  na podporu jejich charitativních projektů.

Google.org Impact Challenge Central and Eastern Europe
10:25

Rozhodli jsme se tak podpořit české a další dobročinné iniciativy z regionu CEE, jejichž cílem je oživení ekonomiky s důrazem na větší sociální začlenění znevýhodněných skupin a překonání rozdílů v digitálních dovednostech. Chceme tímto způsobem pomoci urychlit ozdravení ekonomik po dopadech pandemie s využitím moderních technologií a inkluzivních nástrojů.

„Tuto iniciativu nesmírně vítám, protože věřím, že může pomoci snížit rozdíly v online dovednostech, které se s probíhající pandemií prohlubují. Rovné příležitosti na trhu práce pro všechny skupiny obyvatel jsou pro zdravou společnost zcela nezbytné. I proto se už od roku 2016 podílíme na podpoře digitálního vzdělávání v Česku. Google.org Impact Challenge pak představuje další významný krok ve snaze pomoci méně zvýhodněným skupinám získat tyto nezbytné dovednosti,“ říká Taťána le Moigne, ředitelka českého, slovenského, maďarského a rumunského Googlu.

V expertním panelu, který bude projekty hodnotit a vybírat ty, které podporu obdrží, zasedne také partner pro vládní záležitosti systému pro správu domén CZNIC a bývalý předseda Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák.

„Současná krize spojená s pandemií covidu-19 nám každý den dokazuje, jak potřebné je překonat digitální propast a podpořit digitální začlenění znevýhodněných skupin obyvatelstva. Způsob, jakým se budeme schopni vyrovnat s hospodářským oživením, změnami a digitální inkluzí, bude mít vliv na naši budoucnost a budoucnost našich dětí. Jsem rád, že si Google uvědomuje důležitost podpory nových řešení v této oblasti,“ říká Jaromír Novák.

Šanci na získání grantu z fondu Google.org Impact Challenge mají neziskové organizace i firmy a akademické instituce s charitativními projekty bez ohledu na jejich velikost či úroveň rozpracování. Organizace se mohou hlásit do 1. března na stránce g.co/ceechallenge. Vítězné projekty vybereme s pomocí partnerské organizace INCO a expertním panelem sestaveným z významných regionálních akademiků, lídrů a občanských aktivistů.

Google.org Impact Challenge je naším dalším závazkem vůči České republice a regionu střední a východní Evropy v rámci podpory charitativních projektů, jejichž cílem je zlepšit digitální vzdělávání a ekonomické příležitosti. V loňském roce poskytl Google.org více než 5 milionů korun z individuálního grantového financování několika českým projektům, včetně neziskové organizace Czechitas, která učí ženy programovat.

Výzva je součástí dlouhodobé iniciativy Grow with Google - Pomáháme Česku růst, jejímž cílem je podpořit českou společnost a ekonomiku i v době pandemie. V loňském roce jsme se ve spolupráci s partnery zavázali pomoci dalším 130 tisícům českých podnikatelů a jednotlivců lépe využívat internet k podnikání, nalezení práce a rozvoji kariéry. Jen v roce 2020 jsme pomohli více než 28 000 lidem zlepšit jejich digitální dovednosti.