Přeskočit na hlavní obsah
Blog Česko

Vzdělávání

Google věnuje 25 milionů eur na zvýšení mediální gramotnostiNejistota a výzvy, které přinesl minulý rok, ukázaly, jak moc je pro společnost důležitá schopnost dobře zpracovávat a třídit informace. Google se proto rozhodl přispět částkou 25 milionů EUR na otevření Evropského mediálního a informačního fondu, jehož účelem je posilovat mediální gramotnost, bojovat proti dezinformacím a podporovat ověřování informací. Naším cílem je zajistit, aby všichni měli přístup k co nejpřesnějším informacím, které chtějí a odpovědím, které potřebují.

Během následujících pěti let podpoříme Evropský univerzitní institut, Evropskou observatoř digitálních médií a Nadaci Calouste Gulbenkian tak, aby tyto organizace mohly financovat:

  • Pomoc dospělým a mladým lidem posilovat dovednosti v oblasti mediální gramotnosti
  • Podporu činnosti fact-checkerů
  • Podporu odborných znalostí, výzkumu a zdrojů, které pomáhají v boji proti dezinformacím

Jako první dárce a podporovatel Evropského mediálního a informačního fondu bychom rádi vyzvali i další organizace a společnosti k podpoře této důležité činnosti. Potřeba financování a dalšího výzkumu v této oblasti je nepopiratelná. Podle nedávné zprávy Ipsos podstoupil někdy nějakou formu školení v mediální gramotnosti v online prostředí méně než jeden z deseti Evropanů.

V nadcházejících týdnech bude fond otevřen pro přihlášky ze strany akademických pracovníků, neziskových organizací a vydavatelů se sídlem v Evropské unii, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku, Švýcarsku a Velké Británii. Google nebude zapojen do žádného z rozhodovacích procesů týkajících se udílení dotací. Vítězné projekty vyberou nezávislé výbory složené z odborníků v oboru.

Dále také usilujeme o podporu mediální gramotnosti u mladých lidí a studentů. Prostřednictvím Google.org jsme například v roce 2019 poskytli financování ve výši 5,5 milionu Kč programu Jeden svět na školách, který realizuje nezisková organizace Člověk v tísni. Jeho cílem je podpora výuky mediální výchovy a kritického myšlení na středních odborných školách a učilištích v regionech.

Naše dnešní rozhodnutí staví na již dříve udělených grantech věnovaných fact checkerům a neziskovým organizacím, včetně těch, které řeší záležitosti související s pandemií a vakcínami proti covid-19, ale také z našeho dlouhodobého boje proti  dezinformacím. Od roku 2015 jsme poskytli financování a technickou podporu organizacím zaměřeným na boj s dezinformacemi, včetně inovativních a nových modelů, jako je CrossCheck ve Francii. Zároveň jsme poskytli  školení v oblasti digitálního ověřování faktů 90 000 evropským novinářům, kteří podnikli více než 400 000 návštěv našich školicích webových stránek.

Matt BrittinPrezident, EMEA Business & Operations

Více informací o fondu i registrační formulář pro přihlašování projektů najdete na této webové stránce.