Přeskočit na hlavní obsah
Blog Česko

Google.org

Google se spojí s organizacemi Transitions a Elpida, aby zvýšil odolnost českých seniorů vůči dezinformacímSenioři se podle průzkumu agentury IPSOS cítí být dezinformacemi ohroženi nejvíce. Pomoci seniorům dezinformace rozeznat, poučit se z jejich životní zkušenosti a ukázat jim možnosti ověřování informací si klade za cíl nový roční program, který společně připravuje Google a nezisková organizace Transitions ve spolupráci s českou obecně prospěšnou společností Elpida . Podpora tohoto projektu je jednou z aktivit v rámci závazku společnosti Google aktivně bojovat proti šíření dezinformací v online prostoru středoevropského regionu, a to především těch týkajících se války na Ukrajině. Na tuto iniciativu společnost vyčlenila v březnu minulého roku více než 245 milionů korun.

Společný projekt v následujícím roce seznámí české seniory a seniorky prostřednictvím více než 70 osobních i online setkání se základními principy fungování médií v digitálním věku, mechanismy šíření informací online a způsoby, jak rozpoznat manipulativní techniky. Společnosti tuto spolupráci dnes oznámily na mezinárodní konferenci Fighting Misinformation Online v Bratislavě.

Součástí projektu bude i vytvoření materiálů a metodologie, kterou vypracují odborníci z Transitions a Elpidy. Ta pomůže při dalším poskytování mediálně-vzdělávacích služeb této ohrožené skupině. Součástí projektu jsou taktéž semináře pro specialisty, kteří se seniory pravidelně pracují, a mohou tak znalosti předávat dále.

„Naše organizace dlouhodobě usilují o to, aby senioři a seniorky nadále zůstávali sebevědomou a respektovanou součástí naší společnosti. Ve veřejné diskuzi jsou však mnohdy opomíjeni, či dokonce označováni za šiřitele fake news. Tato nálepka není fér. V našich programech se se seniory dělíme o dovednosti tak, aby se obchodníkům se strachem a dezinformacemi nedařilo zneužívat nejistoty a obav velké části seniorů,” říká Jaroslav Valůch, vedoucí oddělení mediálního vzdělávání neziskové organizace Transitions.

Důležitost podpory mediálního vzdělávání seniorů ukazuje průzkum realizovaný agenturou IPSOS ve spolupráci s Central European Digital Media Observatory ( CEDMO ), ve kterém 34 % respondentů nad 55 let uvedlo, že se cítí silně vystaveno dezinformacím. Za nejlepší metodu boje proti dezinformacím pak respondenti ve věku 45 až 65 označili mediální vzdělávání.

Spolupráce a podpora neziskové organizace Transitions navazuje na další iniciativy Googlu směřující k posílení výzkumu, fact-checkingu a zvyšování odolnosti místní populace vůči škodlivým dezinformacím. Google v Česku nedávno podpořil částkou jeden milion eur například Univerzitu Karlovu jako hlavní řešitelské pracoviště Central European Digital Media Observatory. Ta bude moci díky podpoře rozšířit výzkumné pole problematiky informačních poruch o Slovensko či Polsko a pokračovat v posilování různých typů gramotnosti, jež eliminují dopad dezinformací na společnost. Mezi příjemce podpory v Česku patří i platforma pro ověřování faktů Demagog.cz, nebo Česká tisková kancelář, která díky této podpoře vyškolila již přes 100 místních novinářů a studentů v oblasti fact-checkingu.

Přestože jsou podle průzkumu IPSOS dezinformacím nejvíce vystaveni starší lidé, nástrahy online světa včetně dezinformací se nevyhýbají ani mladým. Google proto obohacuje svůj globálně úspěšný učební plán pro výuku základů bezpečného a zodpovědného využívání internetu s názvem Internetoví úžasňáci o modul zaměřený na mediální gramotnost. Zároveň podporuje neziskovou organizaci Jules a Jim tak, aby s tímto kurikulem seznámila učitele na českých základních školách.

Image 1: Rastislav Kulich Country Director Googlu pro Slovensko, Jaroslav Valůch manažer programu gramotnosti a factcheckingu ze společnosti Transitions a Jiří Hrabě ředitel obecně prospěšné společnosti Elpida.

Rastislav Kulich Country Director Googlu pro Slovensko, Jaroslav Valůch manažer programu gramotnosti a factcheckingu ze společnosti Transitions a Jiří Hrabě ředitel obecně prospěšné společnosti Elpida.