Přeskočit na hlavní obsah
Blog Česko

Bezpečnost a ochrana

Naše výroční zpráva o bezpečnosti v reklamě Ads Safety Report 2020Když se rozhodujeme o tom, které reklamy se lidem zobrazí v rámci našich reklamních systémů, a jaký obsah bude možné na našich platformách zpeněžit, jde nám vždy především o to vytvořit a udržet bezpečné uživatelské prostředí. Tvorba pravidel  v těchto oblastech a jejich důsledné prosazování je jedním z hlavních způsobů, jak udržet uživatele v bezpečí a udržet důvěru v reklamní ekosystém.

V roce 2021 uplynulo právě 10 let od prvního vydání naší výroční zprávy Ads Safety Report, která shrnuje to, co děláme proto, abychom zabránili zneužívání našich reklamních platforem. Zveřejňování informací o krocích, které v této oblasti podnikáme a pomocí kterých se snažíme předcházet porušování zásad v našem reklamním ekosystému, je naší dlouhodobou prioritou. Letos dokonce sdílíme více údajů než kdykoli předtím.

Výroční zpráva Ads Safety Report je jen jedním ze způsobů, jak být transparentní ohledně fungování reklamy na všech našich platformách. Loni na jaře jsme také představili program zaměřený na ověření identity inzerenta. V současné době ověřujeme zadavatele reklamy ve více než 20 zemích a informace o nich sdílíme v naší funkci “ O této reklamě ”. Lidé tak vědí, kdo stojí za konkrétní reklamou a mohou se tak lépe rozhodnout.


Vymáháme pravidla pro bezpečné prostředí
V roce 2020 byly naše systémy pravidel pro reklamy a jejich vynucování podrobeny zkoušce v podobě globální pandemie, několika volebních klání po celém světě a pokračujícího boje proti podvodníkům hledajícím nové způsoby, jak zneužít uživatele internetu. Tisíce našich zaměstnanců nepřetržitě pracovalo na zajištění bezpečného prostředí pro uživatele, tvůrce, vydavatele i inzerenty. Přidali jsme nebo aktualizovali více než 40 zásad pro inzerenty a vydavatele . Také jsme zablokovali nebo odstranili zhruba 3,1 miliardy reklam a omezili jsme dalších 6,4 miliardy z nich , a to z důvodu porušení našich zásad a pravidel.

Systémy prosazování pravidel nejsou univerzálně uplatnitelné na všechny a letos zcela poprvé sdílíme se světem informace o omezování reklamy. Omezovení reklamy na určité území nám umožňuje přizpůsobit náš přístup konkrétní lokalitě místním zákonům tak, aby se schválené reklamy zobrazovaly pouze tam, kde je to vhodné a legální. Požadujeme například, aby si online lékárny absolvovaly certifikační program a po udělení této certifikace zobrazíme reklamy pouze v konkrétních zemích, v nichž je povolen online prodej léků na předpis. V několika uplynulých letech jsme zaznamenali nárůst snahy o regulaci reklamy na úrovni jednotlivých zemí a omezení reklamy nám umožňuje pomáhat inzerentům dodržovat tyto regionální předpisy s minimálním dopadem na celkovou nadnárodní kampaň.

Rovněž pokračujeme v investicích do naší automatické detekční technologie, abychom mohli efektivně a ve velkém ověřovat weby tak, aby nedocházelo k porušování zásad provozovatelů webů. Díky této investici (a několika novým postupům) se nám povedlo výrazně zvýšit naši výkonnost a počet odstraněných škodlivých reklam ze stránek vydavatelů z 21 milionů v roce 2019 na 1,3 miliardy v roce 2020. Zastavili jsme také zobrazování reklam na více než 1,6 milionu stránek , které dlouhodobě či významně porušovaly naše zásady.

Zůstáváme ve střehu, protože stále čelíme novým hrozbám
S rostoucím počtem lidí nakažených koronavirem v lednu minulého roku jsme se rozhodli zavést nové zásady týkající se závažných událostí, abychom zabránili takovému chování, jako je například prodej nedostatkového zboží za přemrštěnou cenu (dezinfekční gely, roušky, hygienické potřeby) nebo reklamy propagující neúčinné léky proti koronaviru. Postupem času jsme se o rizicích koronaviru dozvěděli více a zdravotnické organizace začaly vydávat nové pokyny v boji proti pandemii. Na základě toho jsme přišli se strategií, která umožnila  poskytovatelům zdravotní péče, zdravotnickým organizacím a místním vládám upozorňovat na důležité novinky a relevantní obsah, a zároveň přitom bránit oportunistickému zneužívání situace. Navíc, ve chvíli, kdy se internetem začaly šířit konspirační teorie o původu šíření koronaviru, jsme zavedli nové zásady, které zakazují jak reklamy, tak i zpeněžení obsahu týkajícího se koronaviru nebo jiných krizových událostí týkajících se veřejného zdraví, které jsou v rozporu s vědeckými poznatky.

Celkově jsme v loňském roce zablokovali více než 99 milionů reklam souvisejících s covid-19, včetně těch na zázračné léky, respirátory N95 v době jejich nedostatku, a v poslední době také na falešné vakcíny. I nadále se snažíme být ostražití, proto sledujeme chování podvodníků a zdokonalujeme se. Tímto způsobem se můžeme lépe připravit na budoucí možné podvody a problémy, které z nich mohou plynout.

Bojujeme proti nejnovějším formám podvodů 
Obvykle když nás zasáhne takto nečekaná událost, jako je pandemie, začnou podvodníci hledatslabiny ostatních uživatelů internetu a snaží se jich využít. V loňském roce jsme zaznamenali vzestup oportunistické reklamy a podvodného chování různých aktérů, kteří chtěli oklamat uživatele.  Využívali například maskování, aby se skryli před naší detekcí, propagovali neexistující virtuální firmy nebo spouštěli podvodné reklamy pro telefony, aby se buď skryli, nebo odlákali nic netušící spotřebitele z našich platforem s cílem je oklamat.

V roce 2020 jsme řešili toto sporné chování několika klíčovými způsoby:

  • Představili jsme několik nových zásad a programů, včetně našeho programu ověřování identity inzerenta a programu ověřování obchodních operací.
  • Investovali jsme do technologie, která nám pomáhá lépe detekovat koordinované reklamní chování, což nám umožňuje propojit informace z různých účtů a pozastavit více podvodníků najednou.
  • Vylepšili jsme naši automatickou detekční technologii a procesy lidské kontroly na základě síťových signálů, předchozí aktivity účtů, vzorců chování a zpětné vazby uživatelů.
  • Počet reklamních účtů, které jsme deaktivovali kvůli porušení zásad, se zvýšil o 70 % z 1 milionu na více než 1,7 milionu. Také jsme zablokovali nebo odstranili více než 867 milionů reklam za pokus o obcházení našich detekčních systémů, včetně maskování, a dalších 101 milionů reklam za porušení našich zásad týkajících se zkreslování informací. To je celkem více než 968 milionů reklam.

Chráníme volby po celém světě
Pokud jde o volby po celém světě, reklamy pomáhají voličům získat přístup ke spolehlivým informacím o kandidátech a volebních procesech. V posledních několika letech jsme zavedli přísné zásady a omezení týkající se toho, kdo může na naší platformě provozovat volební reklamu a způsoby, jakými může tuto reklamu cílit. Spustili jsme komplexní knihovny politické reklamy v USA, Velké Británii, Evropské unii, Indii, Izraeli, Tchaj-wanu, Austrálii a na Novém Zélandu a pilně jsme pracovali s našimi kontrolními týmy po celém světě, abychom chránili naše platformy před zneužitím. Celosvětově pokračujeme v rozšiřování našeho ověřovacího programu a v roce 2020 jsme ověřili více než 5400 dalších volebních inzerentů. Ve chvíli, kdy bylo jasné, že výsledek amerických prezidentských voleb nebude stanoven okamžitě, jsme se rozhodli pozastavit politické reklamy. Zjistili jsme totiž, že americké volby spadají do kategorie závažných událostí, na než musí být uplatněny naše nové zásady. Od uzavření volebních místností, a během začátku prosince, jsme dočasně pozastavili více než 5 milionů reklam a zablokovali jsme reklamy na více než 3 miliardách vyhledávacích dotazů na volby, kandidáty nebo výsledky. Učinili jsme toto rozhodnutí, abychom omezili potenciál šíření chaosu v povolebním období.

Neplatíme za nenávist a násilí
V loňském roce hráli vydavatelé zpráv zásadní roli při zajišťování informovanosti, připravenosti a bezpečnosti lidí. Proto jsme hrdí, že digitální obsah, včetně nástrojů, které nabízíme k propojení inzerentů a vydavatelů, tento obsah podporuje. Z toho důvodu máme své zásady ochrany značek i uživatelů.

V roce 2017 jsme vyvinuli podrobnější kontrolu webů, včetně komentářů generovaných uživateli, abychom vydavatelům umožnili nadále provozovat jejich weby a zároveň chránili inzerenty před negativními příspěvky, které trvale porušovaly naše zásady. Od té doby jsme investovali do naší automatizované technologie, což se ukázalo jako zásadní ve chvíli, kdy jsme zaznamenali nárůst online nenávistných projevů a výzev k násilí. Tato investice nám pomohla zabránit zpeněžení škodlivého webového obsahu. V rámci našich zásad o nebezpečném a vulgárním chování jsme podnikli kroky na téměř 168 milionech stránek.

V práci budeme pokračovat i v roce 2021
Víme, že když se budeme rozhodovat s ohledem na bezpečí uživatelů, naše kroky budou prospěšné pro celý ekosystém. Zachování důvěry inzerentů a vydavatelů pomáhá jejich podnikům dlouhodobě uspět. Proto hodláme v následujícím roce nadále investovat do strategií, našeho týmu odborníků a technologií kontroly, abychom si udrželi náskok před potenciálními hrozbami. Pokračujeme také v naší cestě za rozšiřováním našich verifikačních programů po celém světě, abychom zvýšili transparentnost a univerzálně zpřístupnili informace o jednotlivých reklamách všem.