Přeskočit na hlavní obsah
Blog Česko

Ads

Bezpečnost reklamního ekosystému v roce 2022

Písmeno G na štítu

Uvědomujeme si, že lidé i firmy do našich produktů vkládají obrovskou důvěru. Tisíce našich odborníků proto nepřetržitě vytvářejí a prosazují pravidla pro inzerenty a vydavatele, která zabraňují zneužívání a zároveň umožňují firmám všech velikostí být vidět online. Tuhle důležitou práci děláme proto, že jen zdravý a reklamou podporovaný internet je zárukou všeobecného přístupu ke kvalitním informacím.

Digitální svět se neustále vyvíjí, a proto nadále investujeme do našich zásad i jejich prosazování, abychom pro uživatele na internetu vytvořili co nejbezpečnější prostředí. V roce 2022 jsme zavedli nebo aktualizovali celkem 29 zásad pro inzerenty a vydavatele. A to včetně rozšíření programu ověřování finančních služeb a inzerentů do deseti nových zemí, rozšíření ochrany dospívajících a posílení našich zásad týkajících se volebních reklam.

Tyto zásady pomáhají chránit uživatele. V roce 2022 jsme odstranili více než 5,2 miliardy reklam, omezili zobrazování přes 4,3 miliardy reklam a pozastavili více než 6,7 milionu účtů inzerentů. To oproti roku 2021 představuje meziroční nárůst o 2 miliardy odstraněných reklam. Zablokovali jsme nebo omezili zobrazování reklam také na více než 1,5 miliardách stránkách vydavatelů a přijali jsme rozsáhlejší opatření přímo na úrovni webů u více než 143 000 stránek. Při prosazování zásad v takovém rozsahu se spoléháme na kombinaci kontrol prováděných lidmi a automatizovanými systémy využívajícími umělou inteligenci a strojové učení. To nám pomáhá zpracovat obrovské množství obsahu a efektivněji odhalovat porušování pravidel po celém světě.

Kompletní zprávu o bezpečnosti reklam za rok 2022 si můžete přečíst zde. My bychom se rádi zastavili u několika klíčových témat, kterými jsme se v roce 2022 zabývali.


Ochrana uživatelů před podvody a podvodným jednáním
Podvodné jednání je na vzestupu. Přestože se tento nešvar netýká pouze digitální reklamy, může způsobit skutečné finanční škody, a proto s ním na našich platformách bojujeme.

V roce 2022 jsme rozšířili program certifikace v oblasti finančních služeb, který vyžaduje, aby inzerenti prokázali, že mají od příslušného regulačního orgánu povolení k propagaci svých produktů a služeb. Toto opatření přidává novou vrstvu zabezpečení proti podvodníkům a ještě lépe chrání uživatele před finančními podvody. K dnešnímu dni jsme tento program spustili v 11 zemích včetně Spojeného království, Austrálie a Singapuru. Do budoucna ho chceme dále rozšiřovat.

I přes veškeré naše úsilí jednají podvodníci čím dál sofistikovaněji a ve větším měřítku a aby se vyhnuli našemu odhalení, používají různé taktiky. Na sklonku minulého roku jsme například čelili cílené kampani podvodníků, kteří vytvářeli tisíce nových účtů vydávajících se za populární značky softwaru, aby mohli šířit malware.

Když takové koordinované hrozby odhalíme, rychle situaci vyhodnotíme a zakročíme. V tomto případě jsme rychle zjistili, jakým způsobem podvodníci malware šíří, a omezili jsme je tak, aby přestali poškozovat spotřebitele. Během jediného měsíce jsme zablokovali a odstranili desítky tisíc škodlivých reklam a podnikli kroky proti účtům s nimi spojeným.

Celkem jsme v roce 2022 zablokovali nebo odstranili 142 milionů reklam, které porušovaly naše zásady ohledně zkreslování informací, a 198 milionů reklam, které porušovaly zásady týkající se finančních služeb.

Blokování a odstraňování násilného a nenávistného obsahu a boj proti dezinformacím
V posledních letech jsme do našeho reklamního ekosystému zavedli rozsáhlá opatření pro boj s dezinformacemi a nedůvěryhodnými sděleními. Máme zásady proti nebezpečným tvrzením týkajícím se zdraví i prokazatelně nepravdivým tvrzením, která by mohla podkopat důvěru a účast ve volbách. Vytvořili jsme také zásady zaměřené proti popírání změny klimatu. V roce 2022 jsme zablokovali zobrazování reklam na více než 300 000 stránek, které tyto zásady porušovaly, a více než 24 milionům reklam porušujících tyto zásady jsme zabránili v tom, aby se zobrazily. Kromě toho jsme zablokovali a odstranili více než 51,2 milionu reklam kvůli nevhodnému obsahu včetně nenávistných projevů, násilí a tvrzení poškozujících zdraví a 20,6 milionu reklam na nebezpečné produkty nebo služby, jako jsou třeba zbraně a výbušniny.

Na celém světě jsme před zásadními místními volbami udělali všechno pro to, abychom  voličům zajistili důvěryhodné informace o předvolebních reklamách na našich platformách. V rámci těchto aktivit jsme rozšířili náš program ověřování inzerentů a transparentnosti volebních reklam, díky čemuž jsme ověřili přes 5 900 reklamních účtů v USA a více než 2 300 účtů v Brazílii. Předvolební reklamy těchto inzerentů teď obsahují údaje o tom, kdo je zaplatil, a jsou i součástí naší Zprávy o transparentnosti politické reklamy na Googlu. Zablokovali jsme také více než 2,6 milionu předvolebních reklam inzerentů, kteří ověřovací proces nedokončili.

Reakce na válku na Ukrajině
Okamžitě po vypuknutí války na Ukrajině jsme zakázali reklamy, které válku zneužívají, znevažují nebo schvalují. Jedná se o doplnění našich dlouhodobých zásad zakazujících v reklamách podněcovat k násilí, popírat tragické události nebo se snažit takový obsah prostřednictvím našich služeb zpeněžovat.

Pozastavili jsme také většinu našich komerčních aktivit v Rusku. Zobrazování reklam v Rusku je pozastaveno stejně tak jako zobrazování reklam inzerentů z Ruska. Ruská státem financovaná média nemohou zpeněžovat svůj obsah na našich platformách.

Během roku 2022 jsme tyto zásady důsledně prosazovali a v rámci naší politiky týkající se citlivých událostí jsme zablokovali více než 17 milionů reklam souvisejících s válkou na Ukrajině. Kromě toho jsme napříč našimi platformami odstranili reklamy z více než 275 ruským státem financovaných médií.


Prioritou je bezpečnost dětí
Při designu služeb a vytváření zásad je jednou z našich hlavních priorit zajistit bezpečnost dětí a dospívajících na celém světě. Proto už dlouho neumožňujeme cílit a personalizovat reklamy pro malé děti. Odfiltrováváme také vybrané kategorie reklam pro dospělé, jako jsou reklamy se sexuálně explicitním obsahem a reklamy na hazardní hry, alkohol a léky. A v roce 2021 jsme oznámili , že tuto ochranu rozšíříme na všechny uživatele do 18 let po celém světě. Neumožňujeme cílit reklamy na základě věku, pohlaví nebo zájmů a zakazujeme zobrazování reklam na citlivé kategorie zboží a služeb dospívajícím. Tyto změny jsme začali zavádět v Evropě a loni jsme je rozšířili celosvětově. Dnes navíc nezobrazujeme osobám mladším 18 let ani reklamy na seznamovací aplikace, soutěže, loterie a prostředky na hubnutí.

Více informací a kontroly uživatelům
Snažíme se poskytnout uživatelům co nejvíce informací o reklamách, které se jim zobrazují, a chceme, aby nad nimi měli kontrolu.

V říjnu jsme spustili službu Moje centrum reklam, která uživatelům umožňuje spravovat typy reklam, které se jim ve Vyhledávání, na YouTube a ve funkci Objevit zobrazují. Mohou také sami omezit zobrazování reklam z citlivých kategorií a zjistit více o tom, jaké údaje se využívají k personalizaci reklam. Během prvních tří měsíců po spuštění navštívilo Moje centrum reklam po celém světě více než 70 milionů lidí, přičemž během více než 20 % těchto návštěv uživatelé upravili své reklamní preference.

Významně jsme investovali i do zpřístupnění informací o inzerentech. V roce 2020 jsme ověřování identity inzerentů zahájili a dnes ji ověřujeme ve více než 240 zemích a regionech. V roce 2021 jsme ve Spojených státech spustili stránky inzerentů se základními informacemi o tom, kde sídlí, jaké služby nabízí či o dalších jejich reklamách, které právě běží. V roce 2022 jsme tento program rozšířili celosvětově.

A dnes s radostí představujeme nový nástroj - Centrum transparentnosti reklam - seznam ověřených inzerentů na všech našich platformách včetně Vyhledávání, Obsahové sítě a YouTube. Lidé si tak mohou vyhledat konkrétního inzerenta a zjistit si o něm více.

Výhled do roku 2023
Zobrazování bezpečných a důvěryhodných reklam pro nás představuje důležitý příspěvek k našemu poslání uspořádat informace z celého světa a učinit je všeobecně dostupnými a užitečnými. I v roce 2023 budeme pokračovat v boji proti zneužívání reklam na našich platformách a zároveň pomáhat inzerentům a vydavatelům rozvíjet jejich podnikání.