Przejdź do głównego menu
Blog Google Polska

Google będzie licencjonować treści wydawców w Polsce

Grafika przedstawia lupę i strony internetowe

Trwają prace nad wdrożeniem do polskiego prawa europejskiej dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, w tym istotnego art. 15, regulującego kwestie praw pokrewnych wydawców prasowych. Ta długo oczekiwana implementacja, będąca przedmiotem wieloletnich dyskusji i prac legislacyjnych, przyznaje wydawcom prasowym nowe prawa w zakresie ochrony ich treści informacyjnych publikowanych w internecie, jednocześnie gwarantując użytkownikom i użytkowniczkom dalszy swobodny dostęp do informacji za pośrednictwem platform internetowych.

W odpowiedzi na implementację art. 15 dyrektywy w poszczególnych państwach członkowskich, wprowadziliśmy w Europie program Extended News Previews (ENP). Precyzuje on zasady wynagradzania wydawców za chronione treści informacyjne wykorzystywane w naszych usługach, takich jak wyszukiwarka Google, Wiadomości Google i Discover.

Dzięki współpracy zarówno z indywidualnymi wydawcami, jak i organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, Google już teraz płaci za licencjonowanie treści ponad 4000 tytułów prasowych w 19 krajach europejskich. Jako jedyna platforma uruchomiliśmy tak szeroko zakrojony program, który umożliwia nam dostosowanie się do nowych przepisów, jednocześnie nadal udostępniając użytkownikom linki do źródeł wiadomości i generując ruch do wydawców prasowych. Każde kliknięcie przynosi wydawcom od 25 do 60 gr, przy czym wydawcy regionalni, których odbiorcy mają większą wartość dla reklamodawców, cieszą się wyższymi wskaźnikami.

Grafika przedstawiająca cztery fakty na temat współpracy Google z wydawcami

Fakty dotyczące współpracy Google z wydawcami

Umowy licencyjne oferowane przez Google w ramach programu ENP wykraczają poza zwykłe linkowanie i krótkie streszczenia, zapewniając wydawcom wynagrodzenie za szersze wykorzystanie ich treści w postaci wyświetlania podglądów pod linkami w wyszukiwarce. Oferty licencji ENP opierają się na przejrzystych i obiektywnych kryteriach, zgodnych z przepisami prawa autorskiego. Uwzględniają one między innymi częstotliwość wyświetlania witryny z treściami informacyjnymi oraz wielkość przychodów z reklam generowanych na stronach, na których wyświetlane są podglądy tych treści. Dzięki temu umowy licencyjne ENP zapewniają sprawiedliwe rozwiązanie zarówno dla dużych, jak i małych wydawców.

Jesteśmy gotowi otworzyć nasz program licencyjny ENP dla polskich wydawców każdej wielkości, stosując tę ​​samą spójną metodologię, którą wykorzystujemy w całej Europie. Zrobimy to niezwłocznie po zakończeniu procesu implementacji dyrektywy w Polsce. Mamy nadzieję, że polskie prawo będzie w pełni zgodne z zapisami dyrektywy europejskiej, co umożliwi nam sprawne uruchomienie programu.

Umowy licencyjne ENP stanowią dodatkowe uzupełnienie naszej szerokiej oferty dla polskich wydawców. Oferujemy już rozwiązania reklamowe i subskrypcyjne, program licencjonowania treści Showcase w Wiadomościach Google oraz wiele innych produktów oraz szkoleń dla dziennikarzy i pracowników mediów. Od 2015 inwestujemy w programy szkoleniowe, w których uczestniczyło już kilka tysięcy dziennikarzy i pracowników mediów. Szkolenia te obejmują między innymi narzędzia cyfrowe wspierające walkę z dezinformacją oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych redakcji i newsroomów.

W ramach partnerstw i szkoleń biznesowych dzielimy się wiedzą na temat najnowszych rozwiązań technologicznych i innowacji w branży medialnej. Jednocześnie Google wspiera wydawców informacyjnych, oferując im narzędzia reklamowe, które umożliwiają skuteczną monetyzację treści. Wydawcy korzystający z naszych produktów reklamowych zachowują zdecydowaną większość przychodów, ponad 80%. W latach 2021-2023 wypłaciliśmy z tego tytułu pięciu największym polskim wydawcom informacyjnym kwotę ponad 1 mld zł.

Od ponad 20 lat Google ściśle współpracuje z branżą wydawców informacyjnych. Oferując liczne usługi, programy i bezpośrednie finansowanie, jesteśmy jednym z największych światowych podmiotów wspierających dziennikarstwo. Liczymy na konstruktywną współpracę z polskimi wydawcami, zgodnie z europejską dyrektywą w zakresie praw autorskich, by wspólnie budować zrównoważony ekosystem medialny.