Przejdź do głównego menu
Blog Google Polska

Google w Europie

W Warszawie o walce z dezinformacją w Europie Środkowo-Wschodniej

Zdjęcie. Prowadząca wydarzenie zwraca się do publiczności, mając za sobą na ekranie logo Fighting Misinformation Online.

W tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego głosować będzie nawet 400 milionów obywateli i obywatelek. W tak istotnym czasie, kiedy dostęp do wiarygodnych informacji jest jedną z kluczowych kwestii, stawiamy sobie pytanie: jak skutecznie walczyć z dezinformacją?

W odpowiedzi na to wyzwanie, 23 kwietnia przedstawiciele Google, YouTube oraz Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego i Fundacji Calouste Gulbenkian zorganizowali w Warszawie spotkanie z ekspertami z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, aby omówić temat zwalczania dezinformacji w internecie i ochrony uczciwości wyborów w dobie AI.

Bogaty program warsztatów, paneli i wystąpień sprzyjał intensywnej wymianie wiedzy i rozwojowi współpracy, mającej na celu wypracowanie konkretnych rozwiązań. Sesję plenarną otworzyli między innymi Michał Szczerba, przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, oraz Jānis Sārts, dyrektor Centrum Eksperckiego NATO ds. Komunikacji Strategicznej w Rydze.

Oto kilka głównych motywów, które przewijały się podczas wydarzenia.

Współpraca w walce z dezinformacją online

Wnioskiem łączącym poszczególne panele dyskusyjne była potrzeba współpracy między wszystkim przedstawicielami ekosystemu, niezbędna do skutecznej walki z dezinformacją.

David Wheeldon, Senior Director of Government Affairs and Public Policy w YouTube, podkreślił wagę partnerstwa i odpowiedzialnego podejścia w kontekście wyborów - wyborcom należy zapewnić dostęp do wiarygodnych informacji, wyposażać ich w wiedzę i narzędzia umożliwiające ochronę przed dezinformacją i dbać o ich bezpieczeństwo w internecie. Współpracując możemy szybciej, skuteczniej i na większą skalę stawiać czoła dezinformacji.

Jedną z inicjatyw wpisujących się w tę potrzebę jest uruchomienie projektu Elections24Check, na rzecz którego przekazaliśmy 1,5 miliona euro dla Europejskiej Sieci Standardów Weryfikacji Faktów (EFCSN), nowo utworzonego stowarzyszenia reprezentującego europejskie organizacje fact-checkingowe. Platformę Elections24Check tworzy ponad 40 organizacji z całej Europy zajmujących się weryfikacją wiadomości i faktów na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym polskie Demagog i Stowarzyszenie Pravda oraz inne organizacje z regionu, których reprezentanci brali udział w wydarzeniu.

Wiarygodne źródła kontra dezinformacja

Zdeněk Veit, zastępca redaktora naczelnego Czeskiej Agencji Prasowej, wskazał, że organizacje informacyjne mogą odegrać kluczową rolę w walce z dezinformacją, budując swoją markę jako wiarygodne źródło informacji i pomagając w edukowaniu społeczeństwa. Zamykająca wydarzenie Maja Sever, Przewodnicząca European Federation of Journalists, wezwała przedstawicieli organizacji pozarządowych, rządów i platform technologicznych do uznania pracy dziennikarzy za najważniejszy element walki z dezinformacją.

Inni paneliści wskazywali na potrzebę szkoleń z zakresu cyfrowych umiejętności dla dziennikarzy oraz dostępu do nowych technologii. Uczestnicy i uczestniczki mieli okazję dowiedzieć się więcej między innymi o Pinpoint, opartym na sztucznej inteligencji narzędziu badawczym dla dziennikarzy śledczych i wszystkich, którzy analizują duże zbiory informacji. Fact Check Explorer umożliwia natomiast wyszukiwanie zweryfikowanych informacji z wykorzystaniem nie tylko tekstu, ale również obrazów, co staje się coraz ważniejsze w związku z rosnącą liczbą treści tworzonych za pomocą generatywnej AI. W zeszłym roku w ramach Google News Initiative przeszkoliliśmy ponad 4300 dziennikarzy w Europie Środkowo-Wschodniej, a w 2024 ta liczba będzie jeszcze wyższa.

Szeroka edukacja

Wielu panelistów poruszało kwestię podjęcia szeroko zakrojonych działań, aby sprostać wyzwaniu dezinformacji. Badania wskazują, że dezinformacja może rozprzestrzeniać się nawet 6 razy szybciej niż prawdziwe informacje. Jednym ze sposobów ochrony odbiorców przed tym zagrożeniem jest technika prebunkingu, czyli obalanie mitów na wczesnym etapie. Przedstawicielka Jigsaw – działu w Google, który analizuje zagrożenia dla społeczeństw i rolę technologii w opracowywaniu rozwiązań – zaprezentowała wyniki ponad 10-letnich badań tego zespołu o prebunkingu. Jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego Jigsaw planuje uruchomienie kampanii informacyjnej, której celem będzie zapoznanie internautów z technikami stosowanymi do szerzenia dezinformacji, takimi jak wyrywanie z kontekstu, szukanie kozłów ofiarnych i dyskredytacja. Kampania będzie prowadzone w Polsce i kilku innych krajach europejskich.

Zdjęcie. Uczestnicy panelu dyskusyjnego siedzą w rzędzie przed publicznością, a temat dyskusji jest wyświetlany na ekranie za nimi.

Kluczowa przejrzystość

Nic Newman z prestiżowego Reuters Institute for the Study of Journalism na Uniwersytecie Oksfordzkim przytoczył wyniki badania, według którego 70% respondentów z branży uważa, że upowszechnienie wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji może obniżyć poziom zaufania do mediów newsowych. Paneliści dyskutowali o nowych zasadachnarzędziach, które pomagają odbiorcom rozpoznać, kiedy treści zostały wygenerowane przez AI. Podczas wielu wystąpień podkreślano także, że ważne jest, aby dziennikarze i organizacje medialne jasno informowały o tym, czy i w jaki sposób korzystają z AI. Dzięki temu można zbudować zaufanie czytelników i pomóc im lepiej zrozumieć, co widzą w internecie.

To tylko kilka z wielu ważnych kwestii poruszonych podczas dyskusji na temat budowania odporności i wspólnej walki z dezinformacją. Sesję plenarną wydarzenia można zobaczyć tutaj: https://newsonair.withgoogle.com/events/fmo-warsaw-2024#