Přeskočit na hlavní obsah
Blog Česko

Zprávy a Vydavatelé

Google v rámci směrnice EU o autorských právech platí vydavatelům zpráv licence za obsahRáda bych vás dnes seznámila s novinkami ohledně našeho pokroku při uzavírání licenčních smluv s majiteli publikací podle Evropské směrnice o autorském právu. Jednotlivé členské státy pokračují v transpozici směrnice do svých právních systémů a naše týmy současně s tím pracují na dohodách s vydavateli všech velikostí, jejich asociacemi i kolektivními správci. K dnešnímu dni jsme uzavřeli podobné dohody s více než 1 500 tituly napříč 15 zeměmi.

V této krátké animaci najdete další informace o našem přístupu k dodržování směrnice
10:25

Od našeho posledního příspěvku (viz níže) se nám podařilo rozšířit náš online nástroj pro uzavírání smluv s vydavateli s názvem Extended News Previews (ENP) mimo jiné do Belgie a Itálie. Díky tomu se nám daří s nabídkou oslovovat i menší, regionální a lokální tituly. V Dánsku jsme podepsali novou licenční dohodu s publikacemi, které zastupuje Dánská společnost pro kolektivní správu tiskových publikací (DPCMO).

V Česku jsme se ve spolupráci s Forbes.CZ zaměřili na možnosti využití umělé inteligence pro zvýšení zapojení čtenářů a podporu redakce při tvorbě obsahu a jeho zobrazování ve správný čas tomu správnému publiku. Měli jsme také více příležitostí osobně se setkat s většími zpravodajskými organizacemi, což bylo během pandemie velmi obtížné. Například 16. března jsme ve spolupráci s Financial Times Strategies do Londýna sezvali více než 270 vydavatelů z celé Evropy na summit Business of Journalism. Diskutovali jsme mj. o tématech jako je diverzifikace publika, příjmy od publika a digitální dovednosti.

S novináři jsme se setkali také na Mezinárodním žurnalistickém festivalu v italské Perugii, kde jsme se podíleli na šesti seminářích zaměřených na témata od ověřování faktů a nových hlasů ve zpravodajství až po využití nových technologií v zasílání zpráv a využití YouTube Shorts pro oslovení nových publik. Na festivalu jsme oznámili nová partnerství v oblasti boje proti dezinformacím v online prostoru, zpravodajství o změně klimatu a pokračující podporu programu LSE JournalismAI. Více najdete na našem blogu.

Začátek roku se nesl ve znamení spolupráce. Budeme pravidelně informovat o dalších novinkách jak v oblasti navazování partnerských vztahů, přípravy nových produktů a funkcionalit pro vydavatele, tak v oblasti dodržování evropské směrnice o autorském právu. O našem přístupu k dodržování této směrnice se dozvíte více v následující animaci nebo v předchozích příspěvcích k tomuto tématu (viz níže).

Předchozí příspěvek z listopadu 2022
Společnost Google splňuje podmínky článku 15 Evropské směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu (2019) tím, že navazuje velké množství licenčních dohod s vydavateli zpravodajství. V současné době tato licenční ujednání pokrývají více než tisíc mediálních titulů napříč jedenácti evropskými zeměmi, přičemž mnoho dalších jednání probíhá. Google navíc neustále vylepšuje svoje služby tak, aby lidem prostřednictvím odkazů na zpravodajské a jiné weby pomohl najít relevantní informace.

Když jsem psala poslední zprávu (viz níže), v Německu a v Maďarsku jsme právě testovali nový nástroj, díky kterému oslovujeme a navazujeme dohody s vydavateli. Níže vysvětluji, jak funguje. Od té doby jsme jej zavedli v Rumunsku, Estonsku, Litvě, Irsku a Nizozemsku, a v následujících měsících plánujeme rozšíření do dalších zemí EU.

Náš licenční program, kterým plníme podmínky evropské směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu z roku 2019, bude fungovat ve všech zemích, které Směrnici implementují. Zohledňuje jak jazykové rozdíly, tak přeshraniční používání i potřeby velkých i menších vydavatelů. Spolupráce, kterou jsme v tomto směru navázali a partneři z řad vydavatelů, kteří rostou a inovují, nás naplňuje optimismem, ale je jasné, že nás čeká ještě spousta práce. Chceme hrát aktivní roli a podílet se na budování prosperujícího evropského zpravodajského ekosystému.

Od mého posledního příspěvku jsme také vyhlásili příjemce grantů Google News Initiative Innovation Challenge for Europe. Čtyřicet sedm příjemců v jedenadvaceti zemích Evropy vč. českých Trima news specializujících se na zpravodajství z regionu, se nyní pouští do inovačních projektů od zapojení publika až po budování komunit. To svědčí o nové vlně zpravodajských inovací, které se zaměřují na vytváření vztahů se čtenáři, posluchači nebo diváky.

Summit Business of Journalism v Londýně uspořádaný ve spolupráci s Financial Times Strategies.

Summit Business of Journalism v Londýně uspořádaný ve spolupráci s Financial Times Strategies.

Předchozí příspěvek z května 2022
Google již mnoho let pomáhá lidem vyhledávat relevantní informace prostřednictvím odkazů na zpravodajské a další weby. Vydavatele a novináře podporuje prostřednictvím služeb, reklamních technologií i přímého financování. V uplynulém roce jsme spustili licenční program Google News Showcase, jehož partnery se stalo více než 750 médií napříč celou Evropou.

Zároveň s tím vedeme jednání s vydavateli o licencování jejich obsahu tak, abychom vyhověli evropské směrnici o autorských právech, kterou země EU právě implementují do svých právních systémů. Doposud jsme uzavřeli dohody v Německu, Maďarsku, Francii, Rakousku, Nizozemsku a Irsku, a mnoho dalších jednání probíhá.

Nyní oznamujeme spuštění nového nástroje, který umožní předkládat licenční nabídky dalším tisícům vydavatelů, počínaje Německem a Maďarskem, a v následujících měsících jej rozšíříme i do dalších zemí EU.

Jak to funguje?
Směrnice umožňuje internetovým vyhledávačům volně odkazovat na "velmi krátké úryvky" obsahu vydavatelů a dále je používat. Vydavatelům zároveň uděluje nová práva, pokud se na internetu využívají delší náhledy jejich obsahu. Avšak neuvádí definici toho, co přesně krátký “úryvek” nebo delší “náhled” je. Navzdory této nejistotě jsme v loňském roce oznámili, že budeme vydavatelům za obsah, který přesahuje odkazy a krátké úryvky platit tak, jak to již děláme například v Německu.

V novém nástroji v rámci služby Search Console bude vydavatelům nabídnuta smlouva se společností Google o rozšířeném náhledu zpráv. Ta bude obsahovat informace o tom, k čemu se tato nabídka vztahuje, jak se k ní přihlásit nebo poskytnout zpětnou vazbu.

Všechny smlouvy jsou založeny na konzistentních kritériích, která respektují zákon a stávající pokyny k autorským právům, včetně toho, jak často se zpravodajská webová stránka zobrazuje a kolik příjmů z reklamy je generováno na stránkách, které zobrazují i náhledy zpravodajského obsahu.

Vydavatelé mají i nadále plnou kontrolu nad tím, zda se jejich obsah zobrazí ve vyhledávání Google a jakým způsobem se jejich obsah bude zobrazovat. Přihlásit se do ENP programu a měnit své preference mohou vydavatelé kdykoli.