Přeskočit na hlavní obsah
Blog Česko

Vzdělávání

Pomáháme lidem a firmám v regionu EMEABěhem nedávného omezení pohybu v důsledku pandemie covid-19 mnoho z nás zjistilo, že internet může být skutečným záchranným kruhem, ať už pro pomoc komunitám, podporu místních podnikatelů, výuku dětí, nebo abychom se sami naučili novým dovednostem. Existuje mnoho příběhů lidí nebo firem, kterým digitální nástroje pomohly rychle se přizpůsobit nové situaci. Stejné nástroje mohou být zásadní i pro rychlejší zotavení jednotlivých zemí. Proto se dnes Google zavazuje, že během nadcházejících 18 měsíců pomůže 10 milionům lidí a firem v Evropě, na Středním východě a v Africe (EMEA) s hledáním zaměstnání, digitalizací a nastartováním ekonomického růstu.

Grow stronger with Google,
10:25

Pomáháme lidem získávat nové dovednosti i pracovní příležitosti

Již dlouho předtím, než propukla světová pandemie nákazy koronavirem, bylo jasné, že trh práce bude do budoucna vyžadovat nové digitální dovednosti, proto jsme spustili iniciativu Grow with Google. Ohromil nás nejen samotný zájem o tyto vzdělávací programy, ale i to, čeho jejich účastníci díky nim dosáhli. Za pět let od jeho spuštění se nám tak podařilo proškolit 70 milionů lidí po celém světě a z toho více než 14 milionů v regionu EMEA.


V České republice jsme program spustili v roce 2016. Od té doby jsme v rámci iniciativy Grow with Google, která zahrnuje online i offline vzdělávací programy a tréninky pořádané přímo Googlem a ve spolupráci s partnery, proškolili více než 150 tisíc lidí, firem, startupů a vývojářů. Výrazný růst zájmu jsme zaznamenali právě během nedávného omezení pohybu, kdy se počty běžných i nově registrovaných uživatelů po zavedení „plošné karantény“ na platformě Digitální garáž zdvojnásobily. Nejvíce při tom uživatelé procházeli prakticky zaměřené moduly k reklamám ve vyhledávání nebo plánování podnikatelské strategie.


Uvědomili jsme si také, že je potřeba, abychom udělali ještě více pro ty, jejichž pracovní místa jsou zaváděním nových technologií nejvíce ohrožena. Proto je součástí našeho závazku pro region EMEA i poskytnutí dalších 15 milionů dolarů v grantech udělovaných naší filantropickou odnoží Google.org na. Cílem je poskytnout zaměstnancům na nižších pozicích a drobným podnikatelům klíčové digitální dovednosti.

Pomáháme lokálním podnikatelům přenést podnikání online a získat nové zákazníky

Abychom podnikatelům po ukončování karantén pomohli rychleji obnovit kontakt se zákazníky, vylepšujeme některé naše online nástroje. Nyní je pro firmy jednodušší sdílet aktuální otevírací dobu a další informace ve Vyhledávání i v Mapách pomocí nástroje Moje firma na Googlu. Také jim pomáháme rychleji rozšiřovat služby, například přidat možnost vyzvednutí objednávky, doručení nebo online kurzy či schůzky.

Podnikatelé a zákazníci mohou jednoduše sdílet svoje aktuální informace

Nové zákazníky mohou firmy získat i vývozem do zahraničí, což by mělo být co nejjednodušší pro firmy jakékoliv velikosti. Proto jsme aktualizovali také náš nástroj Market Finder (dostupný anglicky), který exportérům pomáhá s marketingem a logistikou.


Na podporu cestovního ruchu navazujeme partnerství s odborníky, včetně Světové organizace cestovního ruchu, abychom pro zástupce z oboru v celém regionu představili tréninky, které jim pomohou využít online nástroje k přilákání návštěvníků. Vycházíme při tom z našich předchozích aktivit, které tomuto sektoru pomáhaly růst online, zpřístupňovaly školení a tréninky a pomáhaly online uchovávat světové kulturní a přírodní dědictví.


Nadále věříme, že technologie budou pozitivně utvářet naši budoucnost, a spolupracujeme s vládami, abychom v tom lidem, firmám i komunitám pomohli. Online nástroje, které mnohým z nás během karantény pomohly, nyní mohou pomoci lidem v celém regionu najít novou práci a získat žádané dovednosti. Pokud na tom budeme pracovat společně, mohou se technologie stát záchranným kruhem pro ekonomiky Evropy, Středního východu a Afriky, pomohou nám dosáhnout udržitelné obnovy pro všechny v regionu.


Více informací o našich nástrojích a programech naleznete na stránkách g.co/GrowWithGoogle.